Terakkili Gençler 5. Geleneksel MUN Konferansını Düzenledi

2772

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 26 Nisan Cuma günü Tepeören Yerleşkemizde 5. Geleneksel TTMUN Konferansı’nı yaklaşık 70 öğrencinin katılımıyla düzenledi. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı TTMUN’19 konferansının bu yılki temasını ise “Unity is Diversity (Birlik Farklılıktır)” olarak belirlediler.

TTMUN Kulübümüz, İngilizceyi sadece sınıf ortamında ders kitaplarından değil, gerçek hayatla bütünleştirerek öğrenebilmek, pratik yapabilmek ve dünya gündemini oluşturan sorunları tartışabilmek için farklı platformlar oluşturmayı hedefliyor. Bunun için daha önceki yıllarda tüm lise hazırlık ve 9. sınıf arkadaşları için düzenlediği TTMUN etkinliğini, bu sene de hazırlık ve diğer seviyelerden gönüllü öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdi.

Birlik Farklılıktır

TTMUN’19 konferansı çalışmalarına İngilizce öğretmeni Vesile Acar’ın yönetiminde ilk dönemde başlayan TTMUN Kulübü üyelerimiz, üç ayrı komite ve 5 gündem maddesi belirledi.

Bu çalışmanın ardından TTMUN Kulübümüz, çalışma gruplarını oluşturmaya ve belirlenen gündem maddelerinin raporlarını hazırlamaya başladılar. Dönem tatili öncesinde yapılan çalışmalar sonucunda tamamlanan ön hazırlıkları öğrencilerimizle paylaştılar ve görev dağılımları gerçekleştirdiler. Bunun üzerine belirlenen tüm katılımcılar, komite gündem maddeleri ve raporları üzerinden onlara verilen roller için hazırlandılar. Bu çalışma süresince üç komite için MUN Kulübü öğrencileri tarafından oluşturulan oturum başkanları ekibi kendi gruplarındaki öğrencilere yardımcı oldular.

Konferansın açılış töreninde 11A sınıfından Ayçe İdil Okatan ve Aras Taşçı adlı öğrencilerimiz, konferansın teması üzerine açılış konuşmalarını yaptılar. Ardından öğrencilerimiz komitelerine dağılarak daha önceden araştırmış ve hazırlamış oldukları çalışmaları paylaşmak, gündem maddeleri üzerinde gerçekçi çözüm önerileri üretmek ve bunları geliştirerek kararname taslaklarını hazırlamak üzere çalışmalarına başladılar. Bu taslakları komitelerine sunabilmek için lobi çalışması yaparak gerekli oy sayısını toplamaya çalıştılar. Daha sonra bu kararname taslakları, 11A sınıfından Selin Karol ve F. Emel Tuzcuoğlu adlı öğrencilerimizin oluşturduğu onay kurulundan geçerek komitelerinde tartışmaya hazır hale geldi.

Onay kurulundan geçen kararname taslakları tartışmaya açıldı ve öğrencilerimiz uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak görüşlerini paylaştılar ve tasarılar üzerinde oylamalar yaptılar.

Kapanış töreninde sırayla sahneye gelen oturum başkanları komitelerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek kaç yasa tasarısı hazırladıklarını ve yapılan tartışmalar sonucunda kaç tanesinin oy çokluğu ile geçtiğini söylediler. Ayrıca komite içi yapılan oylamalar sonucunda seçilen en başarılı delegeleri açıkladılar.

 “En İyi” Sertifikasına Hak Kazanan Delegeler

 

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM) ve Çevre Komitesi (Environmental Committee)

Seza Hasibe Bayat (9B), Baran Büngül (9E) ve Ömer Katrancı (HzA)

Güvenlik Konseyi (Security Council)

Arca Karafakioğlu (9D) ve Kaan Büyükkivanç (10C)

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

Efe Utku Ural (HzA) ve Cemre Göç (9E)

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM) ve Çevre Komitesi (Environmental Committee)

  • Biyoçeşitliliğin azalması ve tehdit altındaki türlerin yok olması sorunu
  • Plastik poşet kullanımının doğa üzerindeki olumsuz etkileri

Güvenlik Konseyi (Security Council)

  • Venezuella Krizi
  • Hindistan ve Pakistan arasındaki Cemmu Keşmir sorunu

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

  • Kore Savaşı

TTMUN’18 Konferansı Komite Başkanları

 

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM) ve Çevre Komitesi (Environmental Committee)

Argun Çiper (11B), Batuhan Yıldız (11C) ve Sıla Akgül (10A)

Güvenlik Konseyi (Security Council)

Efe Tan (11A) , Ergun Açıköz (11A) ve Eren Kilerci (11A)

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

Cansu Köseoğlu (10A), Berkay Karakuş (10B) ve Emel Tuzcuoğlu (11A)

Konferans sonrasında TTMUN Kulübü Başkanı Batuhan Yıldız (11A) duygularını şu sözler ile ifade etti: “Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında birçok MUN konferansına katıldım. Öncelikle bizlere bu fırsatı sağlayan ve her zaman yanımızda olup bizleri destekleyen danışmanımız Vesile öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Ve kesinlikle söylemek isterim ki bu konferansların benim için en anlamlı olanı kendi okulumuzda düzenlediklerimizdir. Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz ve bizler için artık gelenekselleşmiş olan TTMUN konferanslarının akademik açıdan bizlere olan katkısının yanında bize yaşattığı değerler paha biçilemez. Hem konferans öncesinde hem de konferans süresince takım arkadaşlarımızla paylaştığımız deneyimler ve biriktirdiğimiz anılar lise hayatımın unutulmaz bir parçası ve her hatırladığımızda gülümseyeceğimiz çok özel anlar olarak kalacaklar. TTMUN ailesinin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı emeği göstermesini ve TTMUN konferanslarını geliştirerek devam ettirmelerini bekliyoruz.”