Terakkili Delegeler Rusya Federasyonu, Kamerun, Eritre, Nijer, Somali ve Azerbaycan’ı Temsil Etti

2732

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübümüz 21 – 24 Şubat tarihleri arasında Özel Koç Lisesi’nde gerçekleştirilen MUNDP’19 konferansına katıldı. Bu yıl teması “Afrika” olarak belirlenen MUNDP’19 konferansı 6 ülkeden ve 45 okuldan yaklaşık 700 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı bu konferansta Terakkili öğrenciler; Rusya Federasyonu, Kamerun, Eritre, Nijer, Somali ve Azerbaycan’ın delegeliğini yaptı.

Ayrıca dört yıldır TTMUN Kulübünde görev alan Ergün Açıköz (11A) Çevre Komitesinde oturum başkanlığı yaptı. Konferans süresince TTMUN Kulübü öğrencileri örnek davranışları ve yer aldıkları komitelerde göstermiş oldukları etkili performanslarıyla komitelerinde ve kapanış töreninde rol model olarak gösterilerek Terakki’yi başarıyla temsil etti.

MUNDP’19 konferansı öncesi kulübümüze yeni katılan öğrencilerimiz, takım kaptanları liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeler için ülke raporları hazırlayıp paylaştı. Konferans süresince tartışılacak olan gündem maddelerini araştırarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılarla paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrencilerimiz, tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar ve kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Özel Komiteler Gündem Maddeleri ve Başarılarımız:

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulunda yer alan Eren Kilerci (11A), Arca Karafakıoğlu (9D), Cemre Göç (9E), Utku Egemen Umut (9A) ve Yiğit Alp Ekşi (9E) gündem maddeleri üzerine toplamda 15 öneri sundular ve 8 öneriyi oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Güvenlik Konseyinde aktif rol alan Kemal H. Turşuoluk (12A) , Ata Özdoğru (9E), Efe Tan (11A) ve Burak Yılmaz (10D) aşağıda belirtilen gündem maddeleri için toplam 8 öneride bulundular ve 5’ini komitelerinden oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

MUNDP’19 Gündem Maddeleri:

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA):

 • Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri 8 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyümeye ulaşmak için uluslararası çerçeve oluşturulması
 • Afrika’daki tarım sektörünün tarımsal endüstrileşmeye dönüştürülmesi
 • Sahra Altı Afrika’daki cinsiyet ve yaş gruplarına göre işsizlik üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO):

 • Bilim ve mühendislik alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması
 • Bilim, Teknoloji ve İnovasyon’un (STI) geliştirilmesi
 • UNESCO Dünya Kültür Mirası Alanlarının korunması

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA):

 • Kara mayınları ve misket bombalarının yasaklanması için önlemler alınması
 • Hafif Silahlar Ticareti ve Kullanımı
 • Çad Gölü bölgesindeki aşırı grupların silah alım ve kullanımının engellenmesi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR):

 • Güney Sudan mülteci sorunun çözülmesi
 • Savaş bölgelerindeki kıtlık ve hastalıkların yayılmasının engellenmesi
 • Söz konusu ülkelerde Sağlık ve su hizmetlerinin sağlanması

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR):

 • Çatışma bölgelerinde medyada konuşma özgürlüğünün sağlanması
 • Çocukların silahaltına alınmasının engellenmesi
 • Her türlü köleliğin kaldırılmasının sağlanması

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP):

 • Yabani hayvanların yasa dışı avlanılmasının ve kaçakçılığının engellenmesi
 • Büyük Yeşil Duvar Projesi ile çölleşmeye karşı girişimin sağlanması
 • Sürdürülebilirliği sağlamak için çevresel yönetimin iyileştirilmesi 

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Ve Suç Ofisi (UNODC):

 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesi sorunu
 • Batı Afrika’daki kokain kaçakçılığı sorunu
 • Sınıraşan organize suçların yayılmasının engellenmesi

Ekonomik ve Sosyal Konular Özel Komitesi (ECOSOC):

 • Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri SDG6 e göre su kaynakları yönetiminin geliştirilmesi
 • Kripto para birimlerinin istikrarlı ve emniyetli yönetilmesinin sağlanması
 • İyileştirilmiş ekonomi politikaları ile daha yeşil bir ekonominin desteklenmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC):

 • Güney Sudan sorunu
 • Etiyopya sorunu
 • Saldırgan milisler sorunu

MUNDP’19 Genel Kurul Komitelerinde Yasa Tasarı Başkanlığına Hak Kazanan Öğrencilerimiz:

Rusya Federasyonu, Kamerun, Eritre, Nijer, Somali ve Azerbaycan ülkelerini temsilen 21 öğrenci ile yer aldığımız Genel Kurul Komitelerinde 11 öğrencimiz hazırladıkları yasa tasarılarını yeterli oy toplayarak komitelerinde sunmak üzere yasa tasarı başkanı olmaya hak kazandılar.

Komitelerde yapılan oylamalar sonucunda 6 öğrencimizin tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO):
Seza Hasibe Bayat (9B) “Bilim ve mühendislik alanlarındaki cinsiyet eşitsizliğinin kaldırılması”

Birleşmiş Milletler Silahsızlanma İşleri Ofisi (UNODA):
Ege Dolmacı (10A) “Kara mayınları ve misket bombalarının yasaklanması için önlemler alınması”

Sıla Akgül (10A) “Hafif Silahlar Ticareti ve Kullanımı”

Efe Utku Ural (HzA) “Çad Gölü bölgesindeki aşırı grupların silah alım ve kullanımının engellenmesi” 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR):
Berke Çurku (HzA) “Güney Sudan mülteci sorunun çözülmesi”

Cansu Köseoğlu (10A) “Savaş bölgelerindeki kıtlık ve hastalıkların yayılmasının engellenmesi”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR):
Argun Çiper (11B) “Çocukların silahaltına alınmasının engellenmesi”

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP):
Kaan Büyükkıvanç (10C) “Büyük Yeşil Duvar Projesi ile çölleşmeye karşı girişimin sağlanması”

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Ve Suç Ofisi (UNODC):
Emel Tuzcuoğlu (11A) “Sınır aşan organize suçların yayılmasının engellenmesi”

Ekonomik ve Sosyal Konular Özel Komitesi (ECOSOC):
Baran Büngül (9E) “Kripto para birimlerinin istikrarlı ve emniyetli yönetilmesinin sağlanması”

Beray Nil Atabey (9D) “İyileştirilmiş ekonomi politikaları ile daha yeşil bir ekonominin desteklenmesi”

MUNDP’19 Genel Kurul Komiteleri Başarılarımız:

Başkanlığını yapmış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinde başarıyla sundular ve oylama sonucu komitelerinden geçirdiler:

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR):
Berke Çurku (HzA), Cansu Köseoğlu (10A)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR):
Argun Çiper (11B)

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP):
Kaan Büyükkıvanç (10C)

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Ve Suç Ofisi (UNODC):
Emel F. Tuzcuoğlu (11A)

Ekonomik ve Sosyal Konular Özel Komitesi (ECOSOC):
Baran Büngül (9E)

En İyi Delegeler

Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde (UNHCR) yer alan Cansu Köseoğlu (10A), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nde (OHCHR) yer alan Argun Çiper (11B), Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda (UNEP) yer alan Kaan Büyükkıvanç (10C) ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Ve Suç Ofisi’nde (UNODC) de yer alan F. Emel Tuzcuoğlu (11A) aktif ve başarılı katılımları sonucunda komitelerinde “en iyi delege” olarak seçilmişlerdir.

MUNDP’19 Başarılarımız:

TTMUN Kulübünde iki yıldır başarılı performansları ile takım arkadaşları için de örnek teşkil eden Cansu Köseoğlu’nun (10A) hazırlamış olduğu tasarı en iyiler arasına seçilerek Genel Kurul’a kabul edildi.

Ayrıca bu yıl aramıza yeni katılan hazırlık sınıfı öğrencilerimizden Berke Çurku (HzA) ve Efe Utku Ural (HzA) yeni bir ilke imza atarak ilk kez katıldıkları MUN konferansında hazırladıkları kararnameleri komitelerinde başarılı bir kulis çalışmasından sonra tartışmaya açtırabilen ilk hazırlık öğrencilerimiz oldular.

MUN’un Ardından…

MUNDP’19 konferansında aramıza bu yıl katılan ve ilk konferans deneyimini yaşayan 12 öğrencimiz hem konferans öncesi hem de konferans sonrasında oldukça heyecanlı ve bir o kadar da eğitici bir sürecin ardından bu etkinliğin kendilerine çok şey kattığını ifade ettiler.

Berke Çurku (HzA), konferans öncesinde raporları ve kararnameleri daha iyi anlamak için defalarca okuduğunu ve kendi kararnamesini de yazmak için saatlerce uğraştığını ve hiç yılmadan tekrar tekrar yazdığını ama tüm emeklerine değdiğini belirterek bu etkinlik süresince çok şey öğrendiğini ve kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti.

Efe Utku Ural (HzA), bu etkinliğin sadece akademik açıdan bir kazanım olmadığını, sosyal açıdan da kendisine çok şey kattığını söyleyerek, takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu, yeni dostluklar kazanmanın ve uluslararası bir ortamda kendi düşüncelerini paylaşabilme fırsatı edinebilmenin ve buna cesaret edebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirtti.