Öğrenmeyi Bırakma Tuzağına Düşmek

2186

Terakki, öğrenmek için çocuksu merakın korunmasına, hayallerin peşinden gidilmesine ve tek bir doğru olamayacağının unutulmamasına önem verirken büyük bilgi kitlesinin de bir parçasına ulaşabilmeye ve bütün bunlar için esnek olabilme gerekliliğinin gücüne kuruluşundan bu yana hep inandı.

Öğrenmeyi teşvik edecek fiziksel şartlar, kurallar, roller ve ilişkiler bütünüyle birlikte okulun iklimi, değerleri kuşkusuz iyi bir eğitimin en önemli unsurları.

“Öğren!”

Biz okul olarak 140 yılı geride bırakırken yaşam boyu öğrenmenin, bilgi sahibi olmadan fikir üretmemenin, öğrenmeden eyleme geçmemenin önemini ve başarmadaki rolünü ortaya koyacak bir çalışma başlattık.

Terakki, ‘Öğren’ ismini verdiği bu çalışmayla öğrenmenin niçin gerekli olduğunu anlatacak. Öğren projesinin faaliyetleriyle özellikle yetişkinlerin önce gerçek ve doğru, kaynağı belli olan bilgiyi arayıp bu bilgiye ulaşmayı öğrenmelerini amaçlıyor. Dinlemeyi bilmelerini; anlam arayışlarını doğru ve gerçek bilgilenmeler üzerine kurgulamalarını;  kendilerinin ve başkalarının özel, sosyal ve iş hayatlarının farklı alanlarında da aynı özen ve anlayışı korumalarını bekliyor.

Böyle bir öğrenmenin fark ve değişiklik yaratarak bir yaşam deneyimine dönüşmesini umut ediyoruz. Yaşam deneyimlerinin ancak bu yolla değer kazanacağına; bu yaşam deneyimiyle mutlu ve başarılı nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

Bu çalışmayla Terakki Vakfı, öğrenmenin meslekle sınırlı kalmaması gerektiğini anlatacak.

Terakki, projeye çevremizdeki durumu öğrenerek başlamak üzere Türkiye’nin önde gelen bir kamuoyu araştırma kuruluşu ile bir çalışma başlatıp ilk önce kendi öğrencilerinin böyle bir projeyle ilgili görüşlerini aldı. Ardından “derin görüşme” yöntemiyle yapılacak olan araştırmaya başlandı. Bu görüşmeler sırasında “öğrenme” kavramının dönüşüm sürecine yönelik referans noktaları oluşturmayı sağlayacak bir bilgiye ulaşılması hedeflendi. “Öğrenmek” gibi son derece geniş bir kavramın kişilere göre değişen tariflerini belirlendi. Bundan sonraki çalışmalar için kılavuz teşkil edecek tanımlar elde edildi.

Bu yılın başında ise bir grup velimizle öğrenme kavramı, öğrenmenin yaşamdaki yeri, öğrenme ve dayanıklılık, öğrenmeyi neyin durdurduğu, öğrenme dürtüsünün yetişmeyle ilgisinin olup olmadığını bir yuvarlak masa toplantısında konuştuk.  Velilerimizin başarıya yükledikleri anlamları, mesleki öğrenmeler, meslek dışı öğrenmeler konusunda görüşlerini dinledik.

Öğrenmenin yayılması peşindeki bu çalışma öncelikli alanların belirlenip sırayla ele alınmasıyla sürecek.

Banu Akbaşlı
Kurumsal İletişim Koordinatörü
Terakki Vakfı