Öğrencilerimiz Arkadaşlarıyla Toplumsal Sorunları Tartışıyor

2168

Her iki yerleşkemizde 5. sınıf öğrencilerimiz, 14 – 18 Eylül tarihlerinde Sosyal Bilgiler dersinde “Haklarımı Öğreniyorum” ünitesinde “Engel Ne?” adlı bir etkinlik yaptı.

image2

Terakki’nin 2012 – 2013 öğretim yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi ile yürütmeye başladığı “Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak: Öğretmenlerin ve Akademisyenlerin Birlikte Öğrenme ve Üretme Projesi” çerçevesinde gerçekleşen bu etkinlikte öğrencilerimiz, toplumsal alanda fiziksel farklılıklar üzerinden yaşanan sorunları belirleyerek, toplumsal eşitliği sağlama biçimlerini tartıştı. Hak temelli çözüm yolları bulmaya çalıştı.

image7

Öğrencilerimiz etkinliğin ilk aşamasında “engellilik” konulu “Becky – Jus Include” adlı bir animasyon izleyerek “Hangi konu hakkında konuşacağız?” sorusunun yanıtını aradı. Gruplara ayrılan öğrencilerimiz, grup sözcülerini seçerek farklı sakatlıklara sahip bireylerin olduğu görseller üzerinden ön yargı ve kalıp yargıları belirlemek amacıyla bir tartışma başlattı. Grup sözcüleri tartışmaların sonucunu sınıfla paylaştıktan sonra öğrencilerimiz, mevcut ön yargı ve kalıp yargılarını ve bu yargıların oluşma sebeplerini ele aldı.

7

Etkinliğin sonraki aşamasında “Çemberde Olmak ” isimli sınıf içi çalışma ile öğrencilerimiz “engel” kavramını “çember”, “engellenmek” kavramını ise “çemberin içinde olmak” metaforlarıyla ele alarak, engellilik terimini tartışmaya açtılar. Bu tartışmanın sonunda öğrencilerimiz; eğitim, sağlık, ulaşım ve iletişim gibi toplumsal hayatın her alanında gerçekleştirilen planlamalarda farklı fiziksel özelliklere sahip tüm bireylerin ihtiyaçları ve haklarının gözetilmesinin tüm engelleri ortadan kaldıracağı sonucuna ulaştılar.

image5