Terakkili Gençler Küresel Isınma Kurultayındaydı

3032

Levent Yerleşkemizden 10. sınıflarımızdan 8 öğrencimiz Sosyal Bilgiler öğretmenimiz Fahriye Ertınaz rehberliğinde, Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) 16 Eylül Çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası Odakule Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği ”Yaşamına Sahip Çık! – Enerjini Geleceğe Harca” temalı Küresel Isınma Kurultayına katıldı.

Global dünyanın önemli öncelikleri arasında yer alan çevre ve küresel ısınma sorunlarının, kamuoyunun desteğini alarak çözümüne katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak için düzenlenen Küresel Isınma Kurultayında; merkezi ve yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin önde gelen temsilcileri konuşmacı ve dinleyici olarak yer aldı.

Açılış konuşmalarını; Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Şekerbank Genel Müdürü Halit H. Yıldız, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy ve İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ata Ceylan yaptı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yönettiği ”İklim Değişikliğine Genel Bakış” forum bölümünde, iklim değişikliğiyle birlikte son dönemde meydana gelen doğal felaketler ele alındı ve öğrencilerimiz de konu hakkındaki görüşlerini paylaştı.