“Düşle Düşme” Projemiz “Eğitimde Eşitlik Çalıştayı” ile Tamamlandı

2801

Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı* içinde yer alan “Düşle Düşme” adlı projemizin son aşaması “Eğitimde Eşitlik Çalıştayı” 2 Mart Cuma günü Tepeören Yerleşkemizde gerçekleşti. Atölye çalışmalarının ardından düzenlenen panelde konuklarımız Galatasaray Üniversitesi’nden bu yıl emekli olan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Sabancı Üniversitesi ERG Araştırmacısı Ertuğrul Polat’tı.

“Düşle Düşme”, Tepeören Yerleşkemizden öğretmenlerimiz Elif Şahin ve Başak Salimoğlu danışmanlığında Edebiyat ve Sosyal Bilimler disiplinleri temel alınarak başlatılan “Çingene Pembesi Bir Düş” projemizin devamı olarak bu sene de gönüllü lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizle yürütüldü.

İki yıl süren “Çingene Pembesi Bir Düş” projemizle, akranlarıyla aynı olanaklara sahip olmayan Roman çocukların eğitimi için verilen uğraşları tanıma ve eğitimlerine katkı sunmayı amaçladık. “Düşle Düşme” adlı projemizin amacı ise eğitim alanında karşılaşılan eşitsizlik sorununun nedenlerini araştırmak, tartışmak, temas halinde bulunduğumuz sosyal çevrelerde toplumsal farkındalık oluşturmak ve eğitimde eşitliği sağlayacak etkinlikler tasarlayarak sürdürebilir fayda sağlamaktı.

Atölyeler

Bu doğrultuda öğrencilerimiz, kardeş okulumuz Cemil Türker Ortaokulu, Ballıca Köyü İlkokulu ve Çimenev Etüt Merkezi öğrencileri ile atölye çalışmalarında buluştu. Atölyelerde hem öğrencilerimizin hem de katılımcılarımızın sosyal yetenek ve becerilerini destekleyecek eğitimler planlandı, sanatsal beceriler üzerinden eğitimler verildi. Çağrışım gücünden yararlanarak dili doğru ve etkin kullanmayı sağlamak için “Söz Yazma Atölyesi”; işbirlikçi çalışma becerisini geliştirmek ve ilgi duyulan konularda araştırma becerisini güçlendirmek amacıyla “Vurmalı Çalgılar Atölyesi”; yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve yeteneklerini sergileyebilmelerine olanak sağlamak için “Grafiti Atölyesi” düzenlendi.

Söz Yazma Atölyemizin eğitmenleri geçtiğimiz yıl Çingene Pembesi Bir Düş’te Roman sorunlarını paylaştığımız çalıştayımızın müzisyen konukları; Tahribad-ı İsyan grubundan Asil Koç ve Burak Kaçar, Grafiti Atölyemizin eğitmeni Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim bölümü öğrencisi Emrullah Örünklü ve Vurmalı Çalgılar Atölyemizin eğitmeni Tepeören Yerleşkemizden lise öğrencimiz Mustafa Berke Öğecan (11A) idi, Eğitmenlerimiz keyifli ve öğretici deneyimlerini bizlerle paylaştılar.

Eğitimde Eşitliğin Çeşitli Başlıklarda Değerlendirilmesi

“Düşle Düşme” projemiz kapsamında gerçekleşen çalıştayımıza Robert Kolej, Enka Lisesi, Özel Eyüboğlu Lisesi, Alev Okulları, Cemil Türker İlköğretim Okulu ile her iki yerleşkemizden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı. Ana Teması “Eğitimde Eşitlik” olan Çalıştay’ın sabah oturumu, öğrencimiz Ada Üstünsoy’un (9D) verdiği piyano dinletisiyle başladı. Ardından katılımcı okullar yürütmüş oldukları sosyal sorumluluk projelerini birbirlerine sundular. Sabah oturumunun diğer aşaması, öğrencilerin atölye gruplarına ayrılması ve eğitimde eşitlik meselesini farklı alt başlıklarda tartışmasıydı. Atölye alt başlıkları ise şunlardı: Sosyokültürel Yapının Eğitim Sürecine Etkisi, Merkeze Yakın ve Uzak Okullardaki Eğitimin Sosyokültürel Farklılıkları, Ulusal ve Evrensel Boyutta Eğitimde Olanak Eşitliği, Değişen ve Gelişen Eğitim Algısı, Bireysel Yeteneklerin Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Eğitimde Mentorluk.

Tepeören Yerleşkemizden 18 öğrencimizin görevli olduğu çalıştay, öğrencilerimizin projelerinin sürdürebilirliğini görmeleri açısından dikkat çekiciydi. Gaye Padır (11D) ve Ömer Faruk Yazıcı’nın (11D) sunuculuk yaptığı çalıştayda; Sosyokültürel Yapının Eğitim Sürecine Etkisi atölyesinde Eren Kutay Bahtiyar (12B), Avşin Topçu (11C) ve Argun Çiper (10C); Merkeze Yakın ve Uzak Okullardaki Eğitimin Sosyokültürel Farklılıkları atölyesinde Batu Kaan Dilaver (12A), Damla Elbeyli (10A)  ve Şevval Ünlü (10A); Ulusal ve Evrensel Boyutta Eğitimde Olanak Eşitliği atölyesinde Ayberk Salkım (11A), Janset Şen (10A) ve Ecenur Demirtürk (10A); Değişen ve Gelişen Eğitim Algısı atölyesinde Berke Öğecan (11A), Nazlıcan Uzuner (10A), Andey Berk Ulaş (10B);  Bireysel Yeteneklerin Sosyal Sorumluluk Projeleri Kapsamında Değerlendirilmesi atölyesinde Yiğit Ali Savaş (12B), Ekin Balaban (11D) ve Gaye Padır (11D); Eğitimde Mentorluk atölyesinde Kayra Kapran (11A), Alkın Soydan (11B) ve Alara Bağcı (11A) görev aldı.

Prof. Dr. Füsun Üstel ve Ertuğrul Polat’la Panel

Öğleden sonra oturumunda, atölye çalışmalarının sonucunda her grubun hazırladığı deklarasyon metni grup temsilcileri tarafından okundu. Ardından, eğitimde eşitlik üzerine çalışmalar yürüten akademisyen konuklarımızın konuşmacı olduğu bir panel gerçekleşti.

Galatasaray Üniversitesi’nden bu yıl emekli olan Prof. Dr. Füsun Üstel ve Sabancı Üniversitesi ERG Araştırmacısı Ertuğrul Polat “Eğitim Eşitliği” hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Üstel, eğitimde eşitlik ve sosyal sorumluluk kavramlarına ilişkin tarihsel bir arka plan bilgisi verdikten sonra bu kavramları akademik bir çerçeveye oturtarak adalet, sosyal adalet ve tüm alanlardaki eşitlik kavramlarıyla bağlantılarını vurguladı. Böylece, sosyal sorumluluk projelerinin “yardım etmek” çerçevesinde değil, “dayanışmak” çerçevesinde ele alınması ve daha geniş bir toplumsal eşitlik arayışının bir parçası olması gerektiği fikrini gündeme getirdi. Paneli dinlemekte olan tüm öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışmalarına ilgi duyan öğrenciler olduğu düşünüldüğünde, bu hatırlatma öğrencilerimize oldukça önemli bir çerçeve sunmuş oldu.

Polat ise ERG olarak yürüttükleri araştırma ve çalışmalardan bahsetti, yürüttükleri çalışmalarda karşılaştıkları eşitsizlik biçimlerini ve ülkemizin farklı bölgelerinde öne çıkan farklı sorunları, çalışmalarda ulaştıkları verilerle örneklendirerek anlattı. Füsun Üstel’in kurmuş olduğu akademik çerçeveyle örtüşen bir şekilde, araştırmalardan elde edilen veriler, sonuçlar ve varılan sonuçlara göre yürütülebilecek çalışmaların niteliği ve çeşitliliği katılımcı öğrenci ve öğretmenlerimiz için zihin açıcı ve fikir vericiydi. Tüm bu tartışmaların okullarımızda sosyal sorumluluk projelerinin çok daha nitelikli bir biçimde yürütülmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.

Çalıştayımızın son bölümünde atölyelerde eğitim alan tüm öğrencilerin katkıda bulunduğu Resim Sergisi görsellerinin sergilenmesi ve Söz Yazma Atölyesi öğrencilerinin sözlerini yazdığı şarkıyı seslendirmelerinin ardından, Hiphop kültürünün doğru algılanması için emek sarf eden atölye öğretmenlerimiz Asil Koç ve Burak Kaçar’ın ve onların öğrencileri Teşkilat-ı İsyan’ın mini konseri gerçekleşti. Son bölümü oluşturan sahne performanslarının tümü, atölye komitelerinde tartışılan tüm sorunları aşmanın çok da zor olmadığını, atılacak küçük adımların büyük etkiler yaratabileceğini gözler önüne serdi.

“Düşle Düşme” Üzerine…

Çalıştayda, öğrencilerimizden Gaye Padır’ın “Büyümenin beraberinde getirdiği içsel karışıklık kişinin ben kimim sorusuna cevaplar aramasıyla başlar. Her birey toplumdaki sonu gelmeyen kimliklerden en az birine sahip olarak doğar, birinin çocuğu, birinin kardeşi… Biz bugün burada DÜŞLERİ gerçekleştirmek ve bu yolu aydınlatırken DÜŞMEMEK için bulunuyoruz.” ifadesi projemizi özetler nitelikteydi.  Bir diğer öğrencimiz Ayberk Tuna Salkım’ın şu sözleri dikkat çekiciydi: Eğitim, insanlığın ortaya çıkmasından bugününe kadar olan serüveninde, her zaman yaşamında önemli bir noktada olmuştur. Özellikle Fransız Devrimi’nden sonra gelen eşitlik kavramı eğitimi de etkilemiş, eğitim her vatandaşın hakkı konumuna gelmiştir. İşte bugün konuştuğumuz modern eğitim kavramının ve modern eğitimin sorunlarının çıkış noktası da takriben bu zamanlara rastlamaktadır.Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir.’ Antoine de Saint-Exuper

“Düşle Düşme” projemizin çalıştay bölümünde tüm süreçte biriktirdiğimiz gözlem ve deneyimlerimizi diğer okullarla paylaşma ve aynı düşüncede aydınlanan yolda bir araya gelme amacına ulaşmayı hedefledik. Çalıştay sonrasında katılımcı okul öğrenci ve öğretmenlerinden gelen geri bildirimler atmaya çalıştığımız adımın ve tüm katılımcı okullarla yaşadığımız paylaşım ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi:

Bir katılımcımız “Eğitimde eşit olma anlayışını, karşılıklı öğrenme duygusunun ne demek olduğunu daha iyi anladık, bundan sonraki süreçte birlikte olmalıyız.” derken, bir diğeri “Bu çalıştay bizlere farkındalık kazandırdı, paylaşmanın ve bir olma duygusunun önemini anladık.” sözleriyle düşüncelerini ifade ettiler.

Projemizin, Terakki’nin birikimlerini paylaşması adına verimli, öğretici ve keyifli bir basamak olduğunu ve aynı zamanda öğrencilerimizin akademik ve sosyal kazanımlar açısından, sorgulayıcı ve farklı bakış açıları geliştirmelerini destekleyecek ve geliştirecek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Artık “Terakki Birikimini Paylaşıyor” bünyesinde, birikimlerimizi paylaşmaya istekli öğrencilerimiz ve bu yolu birlikte döşeyeceğimiz katılımcı okullarımızın var olduğunu bilmek bize güç veriyor.

* Terakki Birikimini Paylaşıyor; TERAKKİ’nin 1877’den beri oluşturduğu birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir destek programıdır. Terakki Vakfı ve Okulları 2009 yılında hayata geçirdiği Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı desteğiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirme sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı.

Bu program, Terakki Vakfı Okulları, çevre okullar ve sosyal sorumluluk taşıyan girişimlerle birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşir.