“Çingene Pembesi Bir Düş”ün Ardından

2870

Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı* içinde yer alan “Çingene Pembesi Bir Düş” isimli projemizin çalıştayı 17 Şubat Cuma günü Tepeören Yerleşkemizde konuk okullar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplumdaki Roman algısı ve Romanların yaşadıkları zorluklar konuşuldu.

“Çingene Pembesi Bir Düş” adlı sosyal sorumluluk projesi Tepeören Yerleşkesinden öğretmenlerimiz Başak Salimoğlu ve Elif Şahin danışmanlığında edebiyat ve sosyal bilimler disiplinleri temel alınarak iki yıldır sürüyor. Bu konunun seçilmesinde en büyük etken Romanların içinde bulundukları ötekileştirme duygusu ve Roman çocuklarının eğitim haklarının elde edilmesi için verilen mücadele örnekleri oldu.

2015-2016 öğretim yılında başlayan proje çalışmalarının ilk adımı İstanbullu Romanların yaşam koşulları hakkında bir farkındalık oluşturmak amacıyla Aktivist Hacer Foggo ve Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Aydın Elbasan ile Tepeören Yerleşkesinde öğrencilerimizin yaptığı söyleşiydi. Söyleşiyi Teneke Mahallesindeki görevlilerle irtibata geçilip mahalle halkının temel ihtiyaçlarının belirlenmesi takip etti. Bu ihtiyaçlar öğrencilerimizin yaptıkları yemek satışlarından elde ettikleri gelirle karşılandı.  Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri eğitmeni Melek Balban’ın önderliğinde Kuştepe Etüt Merkezinde proje aşamaları hakkında eğitim gerçekleştirildi. İlköğretim 1. Sınıf öğretmenlerimizden randevu alarak “Okuma-yazma eğitimi nasıl verilir?” konulu çalışma yaptılar ve etüt merkezindeki öğrencilerle bu çalışmayı yaptılar. Ayrıca, bale ve dans eğitimi almış olan öğrencilerimiz, bu birikimlerini etüt merkezindeki öğrencilerle paylaştılar. Terakkililer, tüm bu etkinliklerini daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla, Enka Okulları “Liseler Sosyal Sorumluluk Projelerini Anlatıyor Sempozyumu”nda ve Koç Lisesi “STUP’16 Sosyal Sorunları Tartışma Sempozyumu”nda öğrencilerimiz atölye çalışmaları ile diğer okul öğrencilerine projeyi tanıttılar. Projenin danışman öğretmenleri Başak Salimoğlu ve Elif Şahin UEBK’16 Antalya Ulusal Eğitim kongresinde sözlü sunum gerçekleştirerek projenin aşamalarını katılımcılarıyla paylaştılar. Projenin son ayağı olarak da 17 Şubat Cuma günü Tepeören Kampüsü’nde öğrencilerin deneyim, gözlem ve fikirlerini, çeşitli atölye çalışmaları ve sunumlarıyla paylaştıkları bir çalıştay düzenlendi.

“Çingene Pembesi Bir Düş” çalıştayımıza; Robert College, Galatasaray Lisesi, Koç Lisesi, Eyüboğlu Lisesi, ALEV Okulları ve Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldılar. Ana teması Romanlar ve sorunları olan çalıştay için;   Romanlar ve Çalışma hayatı, Romanlar ve Eğitim, Roman Olmak-Kimlik Sorunsalı, Roman Kadınlar ve Kadın Hakları, Roman Kültürünün Oluşumu ve Tarihsel Süreci, Dünya Toplumlarının Roman Kültürüne  Farklı Bakış Açıları alt başlıklarıyla atölye komiteleri oluşturuldu. Tepeören Yerleşkemizden 21 lise öğrencimizin görevli olduğu çalıştay, öğrencilerimizin projelerinin sürdürebilirliğini görmeleri  açısından dikkat çekiciydi. Birinci oturumda, tüm katılımcı okullar, sosyal sorumluluk projelerini tanıttılar. 11 A-B sınıfı öğrencilerinden Ata Taşman ve Ceren Süer’in sunuculuk yaptığı çalıştayda; Romanlar ve Eğitim Atölyesi’ne 11 A sınıfından Uras Efe Kahya, Kaan Özen,10 C sınıfından Ece Erturan; Romanlar ve Çalışma Hayatı Atölyesi’ne 11 A sınıfından Ata Taşman, Deniz Mina Karaer 10 B sınıfından Umut Uçak ve Berke Ögecan; Roman Kadınlar ve Kadın Hakları Atölyesi’ne; 11 A sınıfından Ceren Nural ve 10 C sınıfından Ekin Balaban; Romanlar Ve Kimlik Sorunsalı Atölyesi’ne; 11 A sınıfından Ceren Süer, Ece Özbek ve 10 A sınıfından Alara Bağcı, Dünya Toplumlarının Roman Kültürüne Farklı Bakış Açıları Atölyesi’ne 11 A sınıfından Eren Kutay Bahtiyar, Batu Kaan Dilaver, 10 C sınıfından Avşin Topçu; Roman Kültürünün Oluşumu ve Tarihsel Süreci Atölyesi’ne; 11 A sınıfından Barış Topçuoğlu, Umut Barış Doğan, 10 C sınıfından Gaye Padır liderlik yaptılar.  Çalıştayımızın ikinci oturumunda, atölye çalışmalarının sonucunda hazırlanan deklarasyon metinleri okundu. Ardından, konuk konuşmacılarımız, Aktivist Hacer Foggo “Romanların Güncel Sorunları”, Yrd. Doç. Erol Köroğlu “Romanlar ve Edebiyat” ve Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar “Roman Sorunlarının Hukuksal Boyutu” hakkında düşüncelerini paylaştılar. Çalıştayımız; Sulukule’deki yıkımı bizzat yaşamış olan  ve tepkilerini yaptıkları müzikle dile getiren Roman asıllı Tahribad-ı İsyan grubunun mini konseriyle sonlandı. Grubun sahne performansında atölye komitelerinde tartışılan tüm sorunlar müzikle  canlandırılmış oldu.

Çalıştay fotoğraflarını Terakki Vakfı Okulları Facebook Fan Sayfasından görebilirsiniz.

Öğrencilerimizden Yorumlar

Çalıştay sürecinde, Ceren Süer’in “Bizler farklı dilleri de konuşsak farklı inançlara da sahip olsak hepimiz aynı dilde ağlar ve güleriz gözyaşlarımızın ve kahkalarımızın bir dili yoktur. Biz bugün burada bir düşü, ÇİNGENE PEMBESİ BİR DÜŞ’ü gerçekleştirmek ve bu yolu aydınlatmak üzere bir mum yakmak için bulunuyoruz. “ , Ece Özbek’in “Toplumdaki kazanılan kimliklerin beraberinde getirdiği radikalizm kavramının insan ilişkilerindeki iletişimi zorlaştırması ve özellikle farklı değerlere, kültürlere sahip bazı grupların doğuştan sahip oldukları kimlikleri nedeniyle toplumdan dışlanması ve gün geçtikçe bireyleri kişilik buhranına sebebiyet verebilecek yabancılaşmanın çemberine sürüklemesine sebebiyet vermektedir. Ne yazık bu içinde bulunduğumuz çağdaki toplumların hoşgörü ile ilerlemesini engelleyen nedenlerin temel taşıdır.”, Batu Kaan Dilaver’in “İmparatorluklarda farklı köken veya mezheplerden insanlar tek bir çatı altında yaşarlar ve bir kısmı imtiyazlara sahip olabilir. Bir imparatorluğun tebaasına sahip çıkması ve onun çıkarlarını da gözetmesi gerekir. Aksi takdirde tebaa ansiyent rejimin aksine farklı bölgelere hareket edebileceğinden Osmanlı’nın vergi-tarım ekonomisi de zarar görecektir.”  sözleri dikkat çekiciydi.

Danışman Öğretmenlerimizden

“Çingene Pembesi Bir Düş” projesi iki yıldır sürdürülmekte, çalıştayımızda bu süreç içerisinde amaçladığımız gözlemlerimizi ve deneyimlerimizi diğer okullarla paylaşma ve aynı düşüncede aydınlanan yolda birleşme amacına ulaşmayı hedefledik. Okulların geri bildirimlerinde bizlere ulaşan “Siz bir dünya iyilik yaşattınız bizlere, bundan sonraki süreçte birlikte olmalıyız.” ve “ Bu çalıştay bizlere farkındalık kazandırdı, paylaşmanın bir olma duygusunun önemini anladık.” düşünceleri çok değerliydi, bir kez daha doğru adımlarla ilerlediğimize inancımız arttı. Projemizin temel hedeflerinin; öğrencilerimizin akademik ve sosyal kazanımlar açısından, sorgulayıcı ve farklı bakış açıları geliştirmelerini fazlasıyla destekleyecek ve geliştirecek bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Projemizin Berlin Humboldt Üniversitesi tarafından “Berlin International Social Sciences and Humanites Conference”a sözlü sunum yapılması ve bildirisinin yayınlanması için kabulünü farklı bakış açıları kazanımı açısından doğru değerlendirildiğinin de göstergesi olması açısından sevindirici oldu.

* Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı: Terakki Vakfı ve Okulları 2009 yılında hayata geçirdiği bu program desteğiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirme sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı.

Bu program, Terakki Vakfı Okulları, çevre okullar ve sosyal sorumluluk taşıyan girişimlerle birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşir.