Terakkili Öğrencilerden Mekteb-i Terakki Fonu

2898

Levent Yerleşkemizden lise öğrencilerimiz Aydost Parlak ve Kenan Demirtaş, eş başkanlığını yaptıkları Mekteb-i Terakki Fonu (School of Progress Fund) kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları 22 Aralık Salı günü Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de öğretmenlerine anlattı.

Öğrencilerimizin Terakki’deki tüm toplumsal duyarlılık projelerini tek bir çerçevede buluşturmayı hedefledikleri Mekteb-i Terakki Fonu, kar amacı gütmeyen ve öğrenci inisiyatifi ile hareket eden bir fon. Terakkili gençler, bu fon kapsamında farklı alanlardaki önemli küyerel (küresel ve yerel) konular üstünde çalışarak, öğretmenler ve yöneticilerimizin danışmanlık ve rehberliğinde yaşadığımız dünya ve çevre için pozitif değişim yaratma amaçlı çeşitli projeler geliştirip yürütüyor.

Terakkili öğrencilerinin yönettiği fonda; İnsan Hakları, Doğal Yaşam ve Çevre, İhtiyaç Sahiplerine Yardım ve Kamu Sağlığı, Küresel Barış ve Doğal Afetler ve Eğitim alt komiteleri yer alıyor.

Parlak ve Demirtaş, fonda yer alan ilk uluslararası projeleri Project Wonderfil’i anlattı. Terakkili gençler, 29 Haziran – 9 Temmuz tarihleri arasında “doğal yaşamı koruma” teması altında soyu tükenmekte olan Asya fillerinin bakımı için Tayland’a düzenledikleri geziden bahsettiler. Ayrıca Terakki’de bu konuyla ilgili sunum, panel ve yemek satışları gibi yaptıkları birçok etkinliğe değindiler.

Wonderfil2

Öğrencilerimiz konuşmasını tamamladıktan sonra Dünya Dilleri Bölüm Başkanımız Deniz Tuna Dalyancı, toplumsal hizmetin okul müfredatlarına uyarlanmasının öneminden bahseden bir sunum yaptı. Topluma hizmet ederek öğrenme yöntemini anlatan Dalyancı, öğrenmenin ancak öğrencinin öğrenme sürecine aktif katılımıyla gerçekleştiğini vurguladı ve bu konuda dünyadaki iyi örneklerden söz etti.