Terakkili Delegeler Tepeören Yerleşkemizde MUN Konferansında Buluştu

3677

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 5 – 6 Ekim tarihlerinde Tepeören Yerleşkemizde “Güvercinler Tanklara Karşı (Doves vs. Tanks)” temalı bir MUN konferansı düzenledi. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı MUN konferanslarından olan TTMUN’18, her iki yerleşkemizden yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

TTMUN Kulübü olarak İngilizceyi sadece sınıf ortamında ders kitaplarından değil, gerçek hayatla bütünleştirerek öğrenebilmek, pratik yapabilmek ve dünya gündemini oluşturan sorunları tartışabilmek için farklı platformlar oluşturmayı hedefleyerek daha önce iki yıl hazırlık sınıfları ve geçen yıl da hem hazırlık hem de 9. sınıflar için PrepMUN konferansları düzenlemişti.

Bu öğretim yılında ise TTMUN Kulübü, biraz daha büyüyerek her iki yerleşkemizden tüm lise 9. sınıf öğrencilerimizin katıldığı TTMUN’18 konferansına ev sahipliği yaptı. TTMUN Kulübümüzden yaklaşık 80 öğrencimizin görev aldığı konferansta Tepeören Yerleşkesi 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte dokuz ayrı komitede görev almak üzere Levent Yerleşkesi 9. sınıf öğrencilerimiz ve TLMUN (Terakki Levent Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz iki gün süren TTMUN’18 konferansında bir araya geldi.  Ayrıca Tepeören JMUN (Junior Model United Nations) Kulübünden öğrencilerimiz de çeşitli görevler alarak TTMUN’18 konferansında yer aldı.

Güvercinler Tanklara Karşı

TTMUN’18 konferansı çalışmalarına kulüp yürütücülüğünü yapan İngilizce öğretmenleri Vesile Acar’ın yönetiminde mayıs ayında başlayan TTMUN Kulübümüz, dokuz komite ve 22 gündem maddesi belirledi.

Bu çalışmanın ardından TTMUN Kulübümüz, çalışma grupları oluşturmaya ve belirlenen gündem maddelerinin raporlarını hazırladılar. Yaz tatili süresince devam eden çalışmalar sonucunda tamamlanan ön hazırlıkları eylül ayında Levent Yerleşkemizden öğrencilerimizle paylaştılar ve herkesin görev dağılımları gerçekleştirdiler. Bunun üzerine belirlenen tüm katılımcılar, komite gündem maddeleri ve raporları üzerinden onlara verilen roller için hazırlandılar. Bu çalışma süresince dokuz komite için her iki yerleşkemiz MUN Kulübü öğrencileri tarafından oluşturulan oturum başkanları ekibi kendi gruplarındaki öğrencilere yardımcı oldular.

Konferansın ilk gününde Tepeören Yerleşkemizden Tarih Öğretmenimiz Hasan Tahsin Özkaya açılış konuşması yaptı. Ardından öğrencilerimiz daha önceden hazırlamış oldukları çalışmaları paylaşarak gündem maddeleri üzerinde çözüm önerileri yazmaya başladı ve kararname taslaklarını hazırladılar. Bu taslakları komitelerine sunabilmek için lobi çalışması yaparak gerekli oy sayısını toplamaya çalıştılar. Daha sonra bu kararname taslakları, Tepeören Yerleşkemizden 12. sınıf öğrencilerimiz Sıla Deniz Gömleksiz, Ahmet Eren Ersöz, Ege Altan ve Albert Levi’nin oluşturduğu onay kurulundan geçerek komitelerinde tartışmaya hazır hale geldi.

Konferansın ikinci gününde onay kurulundan geçen kararname taslakları tartışmaya açıldı ve öğrencilerimiz uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak görüşlerini paylaştılar ve tasarılar üzerinde oylamalar yaptılar.

TTMUN’18 Konferansı’nın ikinci gününde mezun öğrencilerimizden Uras Efe Kahya da Uluslararası Adalet Divanı’nda tanık olarak görev aldı ve arkadaşlarının MUN kariyerlerine renk katarak destek oldu.

İkinci günün sonunda gerçekleştirilen kapanış töreninde sırayla sahneye gelen oturum başkanları komitelerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi vererek kaç yasa tasarısı hazırladıklarını ve yapılan tartışmalar sonucunda kaç tanesinin oy çokluğu ile geçtiğini söylediler. Ayrıca komite içi yapılan oylamalar sonucunda seçilen en başarılı delegeleri açıkladılar.

TTMUN’18 Konferansı “En İyi” Sertifikasına Hak Kazanan Delegeler

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (Disarmament and International Security Committee -DISEC)

Tepeören Yerleşkemizden Hindistan’ı temsilen Yiğit Alp Ekşi (9E) ve İsrail’i temsilen Arca Karafakıoğlu (9D)

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (Special, Political and Decolonization Committee- SPECPOL)

Levent Yerleşkemizden Almanya’yı temsilen Duru Çağla Yeşilyurt (9C) ve Tepeören Yerleşkemizden Romanya’yı temsilen Ata Ahmet Oral (9C)

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM)

Tepeören Yerleşkemizden İtalya’yı temsilen Zülal Tannur (10B)

Çevre Komitesi (Environmental Committee)

Tepeören Yerleşkemizden Arjantin’i temsilen Seza Hasibe Bayat (9B) ve Tepeören Yerleşkemizden Belçika’yı temsilen Selin Karol (11A)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund – UNICEF)

Levent Yerleşkemizden Finlandiya’yı temsilen Pelin Baran (9G) ve Tepeören Yerleşkemizden Rusya’yı temsilen Utku Egemen Umut (9A)

Özel Komite “Güvercinler Tanklara Karşı” (Special Committee “Doves vs Tanks”)

Levent Yerleşkemizden Machiavelli’yi temsilen Ozan Ölmez (9C) ve Tepeören Yerleşkemizden Konfüçyüs’ü temsilen Kartal Kurtkaya (9A)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization – NATO)

Tepeören Yerleşkemizden Amerika’yı temsilen Eren Kilerci (11B)

Güvenlik Konseyi (Security Council)

Tepeören Yerleşkemizden Kuveyt’i temsilen Ata Özdoğu (9E), Çin’i temsilen Caner Atabaş (10D), Kazakistan’ı temsilen JMUN Kulübü üyesi Arda Saraçoğlu (7B) ve Levent Yerleşkemizden İngiltere’yi temsilen Yusuf Eren Eroğlu (9B)

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

Levent Yerleşkemizden Rusya’yı temsilen Altay Özkut (10G) ve Tepeören Yerleşkemizden Ukrayna’yı temsilen Cansu Köseoğlu (10A)

Konferans sonrasında Tepeören Yerleşkemizden Ceren Köseoğlu (12A) duygularını şu sözler ile ifade etti: “Birçok arkadaşım ve tabii ki bize her zaman destek olan Vesile öğretmenimizin sayesinde kendi okulumda MUN konferansı düzenleyebilme ayrıcalığına sahip oldum. Bu etkinliğe katıldığım ilk günden beri kendime yeni şeyler katıp bakış açımın genişlediğini ve fikirlerimin daha özgünleştiğini görebiliyorum. Eskiye bakıp ‘iyi ki’ diyebileceğim böylesine güzel anı ve emeklerimin olması beni çok mutlu ediyor. TTMUN ailesinin bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım bu gelenek bizden sonraki yıllarda da aynı şekilde devam eder.”

TTMUN’18 Komiteleri ve Gündem Maddeleri

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (Disarmament and International Security Committee -DISEC)

 • Orta Afrika savaşının sonuçlarının değerlendirilmesi
 • Kitle imha silahlarının kullanımı ve depolanmasının değerlendirilmesi
 • Teröristlere yönelik yasadışı silah ticaretinin ortadan kaldırılması sorunu

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM)

 • Avrasya ülkelerinde tutuklu siyasi eylemcilerin, gazetecilerin ve barışçıl protestoların durumunun değerlendirilmesi
 • Kadınların yasalarda ve güncel hayatta uğradığı sistematik ayrımcılığının değerlendirilmesi
 • Kırım’daki insan hakları ihlalleri sorunu

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (Special, Political and Decolonization Committee- SPECPOL)

 • Rüşvet ve kara para aklanmasının önlenmesi ve uluslararası geçerli tedbirlerin alınabilmesi
 • Uzaydaki kaynakların çıkarılması ve özel işletmelerin düzenlenmesi sorunu
 • Yerli azınlıkların korunması sorunu

Çevre Komitesi (Environmental Committee)

 • Kimyasal silahların kullanımı ve olası sonuçların önlenmesi
 • Savaş alanlarındaki hijyen ve sağlık sorunu
 • Tarihi mirasın savaş ve çatışma zamanlarında korunması sorunu

Güvenlik Konseyi (Security Council)

 • Ay antlaşması ve uzayın farklı aktiviteler için kullanılması sorunu,
 • Libya ve Somali’de devam eden silahlı çatışmalar için çözümler önerilmesi,
 • Anti-terörist aktivitelerin durdurulması, bu konu üzerinde gerilimin azaltılması ve iş birliğinin arttırılması sorunu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund – UNICEF)

 • Mülteci alan ülkelerdeki mülteci çocukların eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi sorunu
 • Kasai bölgesindeki şiddetli çatışmaların o bölgedeki çocuklar üzerindeki etkileri sorunu
 • Mülteci ve göçmen çocuk sayısının giderek artması sorunu 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization – NATO)

 • Afgan yöneticilerinin bölgede güvenliği sağlayabilmesi sorunu
 • Doğu politikası, müttefik artırımı ve Rusya ile iş birliği sorunu

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

 • Rusya ve Ukrayna arasında terörü finanse etme ve her türlü ırk ayrımcılığı tasfiyesine ilişkin uluslararası sözleşme ihlali

Özel Komite “Güvercinler Tanklara Karşı” (Special Committee “Doves vs Tanks”)

 • Tarihin çeşitli kesimlerinden seçilmiş iyi, kötü ve dini figürlerden oluşan bir komisyon tarafından “Temel İnsanlık Yasası” maddelerinin yeniden yazılması

TTMUN’18 Konferansı Komite Başkanları

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (Disarmament and International Security Committee -DISEC)

Tepeören Yerleşkemizden Sıla Akgül (10A), Batuhan Yıldız (11C), Levent Yerleşkemizden Çağla Deren Yamen (11A)

Sosyal, İnsani ve Kültürel Komite (Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM)

Tepeören Yerleşkemizden Efe Tan (11A), Argun Çiper (11B), Levent Yerleşkemizden Yağmur Özkardeş (10C)

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (Special, Political and Decolonization Committee- SPECPOL)

Tepeören Yerleşkemizden S. Duygu Türkoğlu (11A), F. Emel Tuzcuoğlu (11A), Levent Yerleşkemizden Begüm Özcan (10A)

Çevre Komitesi (Environmental Committee)

Tepeören Yerleşkemizden Ayçe İdil Okatan (11A), Selin Karol (11A), Levent Yerleşkemizden Yaren Önal (10G)

Güvenlik Konseyi (Security Council)

Levent Yerleşkemizden Gülce Zeynep Şenel (11H), Tepeören Yerleşkemizden Kemal H. Turşuoluk (12A), Ergun Açıköz (11A), Burak Yılmaz (10D)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children’s Fund – UNICEF)

Tepeören Yerleşkemizden Ada Salur (10IB), Ezgi Tosun (12A), Levent Yerleşkemizden Söz Uçar (10C)

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization – NATO)

Tepeören Yerleşkemizden Kardelen Hiçdönmez (12A), Ceren Köseoglu (12A), Levent Yerleşkemizden Mehmet Ali Yüksel (11I)

Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice -ICJ)

Tepeören Yerleşkemizden Umay Sezen Acar (12D), Gülzade Berin Kum (12D),  Ömer Faruk Yazıcı (12D)

Özel Komite “Güvercinler Tanklara Karşı” (Special Committee “Doves vs Tanks”)

Tepeören Yerleşkemizden Kayra Kapran (12A), Ayberk T. Salkım (12A), M. Berke Öğecan (12A), Levent Yerleşkemizden Melis Elda Koldemir (10B)