Sorumlu Çocuktan Duyarlı Yetişkine

2759

Tepeören Yerleşkemizden 6 yaş grubu çocuklarımızın velileri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin 12 Ocak Salı günü düzenlediği “Sorumlu Çocuktan Duyarlı Yetişkine” etkinliğinde buluştu.

Psikolojik danışmanlarımız 6 yaş grubu çocuklarımızla birlikte, bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve kendi davranışlarının sonuçlarına sahip çıkabilmesi sorumluluğu üzerinden “sorumluluk” kavramını irdeler. Bu doğrultuda, 6 yaş grubumuzun velileri çocuklarının evde aldıkları sorumluluklarla ilgili bir anket doldurdu; sınıf öğretmenleri ise öğrencilerin okuldaki sorumlulukları ile ilgili çocuklarda farkındalık yaratacak çalışmalar yürüttü.


Psikolojik danışmanlarımız ise velilerimizin doldurduğu anketlerdeki verileri değerlendirerek “6 Yaş Çocuklarına Verilebilecek Sorumluluklar” ile ilgili bir bülten oluşturdu.

Daha sonra, “Sorumluluk Günü” etkinliğinde velilerimiz, çocuklarının evdeki sorumluluklarından bahsederken, çocuklarımız da okulda gerçekleştirdikleri sorumlulukları anne babalarıyla paylaştı. Sınıflarda çocuklarla birlikte yapılan etkinliğin ardından, Psikolojik Danışmanımız Yelda Arslan Baştımar, anaokulu çok amaçlı salonumuzda konu ile ilgili bir sunum yaptı.

Baştımar bu sunumda; sorumluluğun ne olduğunu, sorumluluk kavramının iki boyutunu, sorumluluk gelişimini etkileyen faktörleri, sorumluluk – bağımsızlık ilişkisini anlattı ve sorumluluk duygusunu geliştirmek için neler yapılabileceğinden söz etti.