Öğrencilerimiz ve Velilerimiz YGS – LYS Süreciyle İlgili Bilgi Edindi

2356

Levent Yerleşkemizden lise ve fen lisesi 12. sınıf öğrencilerimiz velileriyle birlikte 21 Eylül Perşembe günü 2018 YGS-LYS Bilgilendirme” konferansına katıldı. Konferansta; Yurtiçi Üniversite Danışmanımız Oktay Aydın, 12. Sınıf Psikolojik Danışmanımız Gonca Baştuğ, Fizik Bölümü Başkanımız Bülent Büyükaydın ve Müdür Yardımcımız Nural Yazıcı yükseköğrenim hazırlık süreci ile 12. sınıf sürecine dair bilgiler paylaştılar.

Aydın, YGS-LYS sisteminden bahsetti ve 2017 YGS-LYS sonuçları, sınava dair verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerimize ve velilerimize hazırlık sürecinde sistem açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

Akademik Bölüm Başkanlarımız adına konferansa katılan Büyükaydın; 12. sınıfta bölümlerde yürütülen çalışmaları, bu çalışmalar yürütülürken öğrencilerimizden neleri beklediklerini ve velilerimizin desteklerine ihtiyaç duyduklarını paylaştı.

Baştuğ; 12. sınıfın anlamı, süreçte yaşanan duygulardan, üniversiteye hazırlık sürecinde çalışma alışkanlıklarından, okul yaşantısına katkıda bulunacak ve motivasyonu artıracak akademik desteklerden, okul başarısının üniversiteye girişteki etkilerinden, aile desteğinin okul başarısını artırmadaki öneminden ve yıl içinde gerçekleşecek çalışmalardan bahsetti.

Yazıcı; 12. sınıf çalışma takvimi, etüdler, akademik destekler, YGS-LYS sürecinde gerekli teknik detaylar ve liseye veda ederken yapılacak sosyal etkinlikler konusunda bilgi verdi.

Öğrencilerimizin üniversite öğrenimleriyle ilgili koydukları hedeflere ulaşabilmeleri için, lise hayatı boyunca atılması gereken adımların konuşulduğu ve 12. sınıfın ve YGS-LYS sürecinin öneminin vurgulandığı bu konferansta; veli ve öğrencilerimiz onlar için soru işareti yaratan konuları paylaşarak konunun uzmanlarından doğru cevapları duyma fırsatını da yakaladılar.