Davranışçı Bilim ve Tüketici Davranışlarını Anlamak

1252

Her iki yerleşkemizden lise öğrencilerimiz, 20 Ekim Çarşamba günü İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda ders vermiş olan İhsan Özçıtak’la çevrim içi bir buluşma gerçekleştirdi. Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün, lisemizde Psikoloji dersi alan öğrencilerimizin katılımıyla düzenlediği eğitimin amacı; Psikoloji dersi kazanımları bağlamında, Psikanaliz, Davranışçı Bilim ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi irdelemekti.

Özçıtak, Deeper şirketinde yönetici ortak olarak çalışıyor, Türkiye’nin önde gelen pazarlama iletişimi dergisi MediaCat’de yazılar yazıyor. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda “Pazarlama İletişimine Evrimci Yaklaşım” ve “Veri Temelli Pazarlama” derslerini vermişti.

Özçıtak, davranışçı bilimi tanıtarak başladığı konuşmasında, son dönemde yapılan araştırmaların, insan davranışlarının ekonomik teorilere çok da uymadığının ortaya konduğunu söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalardan ve bulgularından bahsederek, insanın bir tür olarak en önemli özelliğinin “sosyal öğrenme” olduğunu, binlerce yıllık geçmişimizin de etkisiyle bilinçaltının davranışlarımızda bilinçten daha belirleyici olduğunu anlatarak sadece rasyonel uyarılarla birbirimizi ikna edemeyeceğimizi vurguladı. İnsan türünün çok iyi bir gözlemci ve taklitçi olduğunu, sevdikleri ve saygı duydukları insanları taklit ettiğini ve çok iyi kopyalar ürettiğini belirtti.

Uzaktan eğitim döneminde, ders öğretiminin başarılı bir şekilde yapıldığı okullarda bile, en güçlü öğrenme biçimi olan sosyal öğrenmenin eksikliğini gözlemlediğimiz bu dönemde, benzer bir durumun şirketler için de geçerli olduğunun altını çizerek, evden çalışma eğiliminin özellikle ekibe yeni katılan çalışanların gelişmesi konusunda yol açtığı sorunların çok tartışıldığını ifade etti.

Karar verme süreçlerindeki eğilimlerimizin nasıl şekillendiğini örneklerle ortaya koyan Özçıtak, bir yandan da, bulguların tüketiciyle ilişki ve pazarlama alanlarına nasıl yansıdığını örneklendirdi. Kitap kapak tasarımlarından ve başka birçok alandan örneklerle tüketici davranışlarını anlamak ve tüketiciyi yönlendirmek üzere davranışçı bilimden nasıl faydalanıldığını ortaya koydu.

Öğrencilerimiz, keyifle takip ettikleri sunum sırasında ve sonrasında kendi deneyimlerinden yola çıkarak soru ve fikirlerini paylaşma fırsatını da buldular.