11 IB Öğrencilerimizden Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) Sergisi

1242

Levent Yerleşkemizden lise 11 IB sınıfı öğrencilerimiz, 11 – 15 Ekim tarihleri arasında Theory of Knowledge (Bilgi Kuramı) dersinin resmi ödevlerinden biri olan “TOK Exhibition” çalışmalarını sanal sergide bir araya getirdiler.

TOK Exhibition çalışmasında öğrencilerimiz, IB tarafından verilen 35 bilgi sorusu içinden bir soruyu seçip o soruyu 3 nesne aracılığıyla farklı bakış açılarından ve farklı bilgi alanlarından yararlanarak yanıtladılar. Bu serginin amacı, bilginin hayatın her alanında yer aldığını kanıtlamak ve bir öğrenen olarak öğrencilerin bilgiyle olan ilişkilerini görünür kılmak.

Bilginin hayatın her alanında yer aldığını seçtikleri üç nesne ve bu nesnelerin gündelik hayattaki, bilgi alanlarındaki bağlamlarıyla irdeleyen öğrencilerimizin çalışmaları sanal olarak sergilendi. Bu sanal sergiyi gözlemleyen IB öğretmenlerimiz ve 10 IB sınıfı öğrencilerimiz, irdelenen bilgi sorularını, seçilen nesneleri ve öğrencilerimizin ortaya koyduğu bilgi savlarını öğrencilerimizin ses kayıtları aracılığıyla dinlediler.

Çevrim içi yapılan bu sergide, salonlarda bulunan çalışmaları detaylı biçimde inceleyen 10 IB sınıfı öğrencilerimiz, yapılan çalışmaları ve süreci 11 IB sınıfı öğrencileriyle etkileşim içinde değerlendirdiler. 11 IB sınıfı öğrencilerimize yaşadıkları bu deneyimle ve yanıtlamaya çalıştıkları bilgi sorularıyla ilgili sorular sorup onlardan yanıtlar aldılar. Bu etkileşimden sonra sergiyle ilgili yaptıkları yazılı değerlendirme çalışmalarını TOK öğretmenleriyle paylaştılar. Böylelikle önümüzdeki sene yapacakları ‘TOK Exhibition’ için iç görü ve deneyim kazandılar.