16. IB Günü: Uzaktan Eğitimde Terakki

1585

Tepeören Yerleşkemizden öğretmenlerimiz, 17 Nisan Cumartesi günü “IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek” temasıyla çevrim içi gerçekleşen 16. IB Günü’nde sunumlar yaptılar.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. IB Günü’nde PYP Koordinatörümüz Ebru Karakaş Düzyol ve ilkokul 4. sınıf öğretmenimiz Hülya Konrat “Online Sergi Süreci” başlıklı senkron sunumda, PYP Sergi Ünitesinin yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime taşınmasını anlattılar. Bu süreçte yapılan hazırlıkları, kullanılan dijital uygulamaları ve platformları, yüze yüze eğitim-uzaktan eğitim karşılaştırmaları üzerinden paylaştılar.

İlkokul 1. sınıf öğretmenimiz Ayşegül Arslan, Yeni Normalde Sorgulama Temelli ve Farklılaştırılmış Eğitim” başlıklı senkron bir sunum yaptı. Öğretmenimiz, uzaktan öğretim sürecinde, sorgulamanın nasıl yapıldığını, farklılaştırmış eğitimin çevrim içi derslere ve asenkron kuşaklara nasıl taşındığını çeşitli örnekler üzerinden aktardı.

Anaokulu öğretmenlerimiz Sevil Özdemir ve Sevil Türkoğlu “Değişen Dünyaya Ayak Uydurmak – Okul Ekrana Sığar mı?” başlıklı senkron bir sunum gerçekleştirdiler. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimin erken yaş dönemi çocuklarıyla nasıl ele alındığını örnekler üzerinden anlattılar.

Yaratıcı drama dersi öğretmenimiz Yıldız Yaman “Oyunlaştırma Kuramı Çerçevesinde Eğitsel Oyunların Çevrim İçi Sınıflarda Dönüşümü” başlıklı senkron bir sunum yaptı. Yüz yüze eğitimde derslerde oynanan eğitsel oyunların pandemi süreciyle birlikte hayatımıza giren uzaktan eğitime nasıl uyarlandığını, buradaki bakış açısını anlattı. Konuya ilişkin çeşitli örnekler paylaştı.