“Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” Üzerine…

2412

Tepeören Yerleşkemizde lise 9. sınıf velilerimiz, 12 Kasım Salı günü “Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” konulu sunumda psikolojik danışmanlarımız Filiz Koçak ve Müge Kösoğlu ile bir araya geldi.

Ergenlik döneminin genel özellikleri, ihtiyaçları, ergenlerin yaşadığı sosyal, duygusal ve fiziksel süreçler hakkında bilgilerin paylaşıldığı konferansta Koçak ve Kösoğlu; anne babaların çocuklarının akademik gelişimlerine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda bilgi verdiler.

Sunuma katılan ebeveynlerin, terapötik kartlar kullanarak kendi ergenlik dönemlerine geri dönüp, o dönemde yaşadıklarını paylaştı. Ayrıca, yine kartlar kullanarak çocuklarıyla yaşadıkları iletişim dinamikleri üzerine konuştular. Yapılan bu interaktif paylaşımla ebeveynlerin birbirlerinin yaşadıkları üzerinden de çıkarımlarda bulunmaları sağlanmış oldu.

Danışmanlarımız; “Başarı” kavramı üzerinde durarak, başarıya dair paradigmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, hedef belirlemenin akademik başarıya olumlu katkısı, gençlerin hedef belirleme sürecinde ebeveynlerin sorumluluklarının neler olabileceği konularına vurgu yaptılar.

Okul-aile işbirliğinin başarıya olumlu katkı sağlayacağını belirterek, gencin gelişiminde aile ve okulun ortak bir tutumla hareket etmesinin destekleyici rolü üzerinde durdular.

Son olarak, ebeveynlerin çocuklarına hitaben bir mektup yazma etkinliği gerçekleşti. Danışmanlarımız, ebeveynlerin yazdıkları bu duygusal mektupları çocuklarıyla paylaşmalarını istedi. Ardından konferans, velilerimizin aktif katılımları ve paylaşımları ile tamamlandı.