Okul-Aile İş Birliğinin Başarıya Katkısı

2305

Terakki, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ailelerin, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirilmelerini, işbirliğini sağlayan açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenlemeyi sürdürüyor.

Aile, okul ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve davranışsal gelişim süreçlerinde kurulan bağı güçlü kılabilmek için, lise 9. sınıf velilerimiz, 31 Ekim Perşembe günü “Akademik Yolculukta Anne Baba Olmak” konulu konferansta Levent Yerleşkemizde Danışman Psikologumuz Gonca Baştuğ ile buluştu.

Baştuğ konferansta;

  • “Başarı” kavramı üzerinde durarak, başarının sadece akademik başarı ile sınırlandırılmaması, iş, özel ve sosyal yaşamda başarı kavramının tanımları,
  • Başarıya dair paradigma kavramı, iç ve dış dünyanın algılanıp yorumlanmasında etkili olan paradigmaların gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesi,
  • Akademik yolculuktaki engelleyici duyguların; kaygı, korku, baskı vb., olumsuz inançların, bilişsel hataların düzenlenmesi ve anne, babaların yaklaşım biçimleri,
  • Hedef belirlemenin akademik başarıya olumlu katkısı, gençlerin hedef belirleme sürecinde ebeveynlerin sorumluluklarının neler olabileceği,
  • Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve öğrenme kuramlarının öğrenme sürecindeki etkileri,
  • Öğrenme ve beyin ilişkisi, tekrar, takviye yapmanın öğrenme sürecindeki etkin rolü,
  • Öğrenmeyi etkileyen, engelleyen anahtar kavramlar ve bunlarla baş etme yöntemleri,
  • Okulda öğrenme ve başarıyı hazırlayan temelin, ana dilini kullanma yeterliliğinin, yetişkinlerden yararlanma, başarı motivasyonu ve isteğinin aile ortamında nasıl atıldığı,
  • Okul yıllarının kişilik yapılanmasına etkileri, özgüven gelişimi konularını vurguladı.

BLOOM; ailelerin, eğitime, başarı ya da başarısızlığa karşı tutumları ne ise, çocuklarının da bu tutuma uygun davranış geliştirdiğini söyler. Buradan hareketle “Okul-Aile” işbirliğinin başarıya olumlu katkı sağlayacağını vurgulayan Baştuğ, öğrencilerimizin gelişiminde aile ve okulun ortak bir tutumla hareket etmesinin destekleyici rolü üzerinde durdu. Anne babaların çocuklarının akademik gelişimlerine nasıl katkıda bulunabileceği konusunda bilgi paylaşımında bulundu.