4. Sınıf Öğrencilerimiz PYP Sergi Sürecini Tamamladı

141

Her iki yerleşkemizde 25 Mayıs Cumartesi günü, 4. sınıf öğrencilerimiz “PYP Sergi Günü” için hazırladıkları çalışmaların sunumunu gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz, Küresel Kalkınma Amaçları’ndan seçtikleri konularla yıl boyu yürüttükleri çalışmalarını açık sergi sistemiyle velilerine sundu. Öğrencilerimizin düşünme, araştırma, iletişim, öz yönetim ve sosyal becerilerini geliştirip sergiledikleri bu sunum, sertifika töreninin ardından sona erdi.

İlk Yıllar Programı Sergisi, PYP’nin temel ögelerini sentezleyip bunları okuldaki tüm topluluk üyeleriyle paylaşma imkanı verdiğinden bir PYP okulunun ve öğrencisinin yaşamında önemli bir olayı temsil eder. Bu deneyim, PYP çalışmalarının tüm evrelerinde gelişmekte olan Uluslararası Bakalorya (IB) öğrenen profilinin özelliklerini sergileyebilmeleri için öğrencilere önemli bir fırsat tanır. 

Her iki yerleşkemizden etkinliğe ait fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.