23. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda Terakkililer

2703

Her iki yerleşkemizden Terakkili öğretmenler, 19 Ekim Salı günü düzenlenen “23. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu”nda sunum yaptı. Türkiye’de 1997’den beri düzenlenen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin her seviyesiyle ilgili eğitim konuları sunumlar ve çalıştaylarda ele alınıyor. Bu yılki sempozyum, VKV Koç Özel Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu sempozyumda Kimya Öğretmenimiz Aylin Sarı ve Biyoloji Öğretmenimiz Elife Köse “Temizlerken Kirletme”, Sosyal Bilgiler öğretmenlerimiz Suzan Özdemir Akdeniz ve Emire Gürses “Oynuyor, Eğleniyor, Öğreniyorum”, İngilizce Öğretmenimiz Janset Müge Altay “Process Writing Using Google Docs & Google Classroom (Süreç Odaklı Yazma Çalışmalarında Google Docs ve Google  Classroom Kullanımı)”, İngilizce öğretmenlerimiz Gaye Alkuş ve Lynne Yüce “My Learning Journey (Öğrenme Yolculuğum)”, İngilizce öğretmenlerimiz Sian Fairley ve Jane Chatterton “Fostering Creativity and Communication Through Project Based (Proje Tabanlı Öğrenme Yoluyla Yaratıcılığı ve İletişimi Geliştirme)”, Sosyal Bilimler ve Felsefe öğretmenimiz Sosyal Bilimler Eğitiminde Google Earth Kullanımı”, Psikolojik Danışmanımız Yelda Arslan Sessiz Çığlığı Duyabilmek” ve Anaokulu Müdür Yardımcımız Aydan Atalar ve Anaokulu Sınıf Öğretmenimiz Özge Ak Ünlü “Hikâye Anlatan Haritalar & Düşündüren Sorular” sunumlarıyla yer aldı.

“Temizlerken Kirletme” sunumunda öğretmenlerimiz, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız temizlik malzemeleriyle ilgili bilimsel araştırma yapma, yapılan araştırmalar sonucunda bilimsel sürece uygun deneyler tasarlama, tasarlanan deneyleri uygulama ve uygulanan deneyin yorumlanmasını sağlamak üzere kimya ve biyoloji derslerine yönelik kazanımlar göz önünde bulundurularak lise 10. sınıf öğrencilerimizle gerçekleştirdikleri çalışmayı anlattı.

“Oynuyor, Eğleniyor, Öğreniyorum” sunumu, öğretmenlerimizin ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler dersinde “Kültür ve Miras” temasında yer alan kazanımları pekiştirmek amacıyla tasarladığı “Sosyopoly Oyunu” üzerineydi. Temel amacı motivasyon olan oyunlaştırma eğitimiyle öğrencilerimiz bilgiyi kullanma ve karar verme becerilerini geliştirdiler.

“Process Writing Using Google Docs & Google Classroom (Süreç Odaklı Yazma Çalışmalarında Google Docs ve Google  Classroom Kullanımı)” sunumunda öğretmenimiz, özellikle yabancı dil derslerinde yapılan yazma çalışmalarını ya da dönemlik proje görevlerini öğrencilerimiz için daha keyifli ve ilgi çekici hale getirmek amacıyla Google Docs/Google Classroom gibi uygulamaların nasıl entegre edilebileceğini aktardı. Google Docs/Classroom kullanarak nasıl yazma çalışması başlatılabileceği, geri bildirim verme yöntemleri ve süregelen çalışmaları paylaştı.

“My Learning Journey (Öğrenme Yolculuğum)” sunumunda öğretmenlerimiz, öğrencilerin tüm sene boyunca öğrendiklerini aileleriyle interaktif ve keyifli bir ortamda paylaştıkları, klasik portfolyo sunumlarının ötesine geçen uygulama hakkındaydı. Bu uygulama açılış aktiviteleri, istasyonlar, portfolyo sunumları, galeri yürüyüşü, öz çekim köşesi ile öğrencilerin öz yönetim ve iletişim becerilerini yansıtıyor.

“Fostering Creativity and Communication Through Project Based (Proje Tabanlı Öğrenme Yoluyla Yaratıcılığı ve İletişimi Geliştirme)” sunumlarında öğretmenlerimiz, sınıfta proje bazlı öğrenme yaklaşımının nasıl kullanılabileceğine, pratik örnekler vererek, olası sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini tartıştılar. 21. yüzyılın değişen eğitim ve iş hayatı gerekliliklerine uyum sağlayabilmeleri için öğrencilerin kazanmaları gereken iletişim ve yaratıcılık becerilerini proje bazlı öğrenmenin nasıl sağlayabileceğini değerlendirdiler.

“Sosyal Bilimler Eğitiminde Google Earth Kullanımı” sunumunda öğretmenimiz mekânsal verilerin depolandığı, içerdiği veri zenginliği ve dinamik, eğlenceli, anlamlı ve interaktif yapısı ile özellikle sosyal bilimler derslerinde kullanılabilecek önemli görsel araçlardan biri olan Google Earth programını kullanarak, öğretim programlarında ifade edilen bilgi ve becerilerin  öğrencilere ne şekilde kazandırılabileceğinden söz etti.

Sorun durumlarını erken dönemde fark edebilmek ve aileleri doğru yönlendirebilmek amacıyla gerçekleştirilen “Sessiz Çığlığı Duyabilmek” adlı sunumda psikolojik danışmanımız, küçük yaşta çıplak gözle görülebilecek öğrenme güçlükleri, sosyal duygusal becerilerdeki eksiklikler ve sağlık sorunları ile ilgili gözden kaçırılmaması gereken önemli belirtilerden bahsetti.

“Hikâye Anlatan Haritalar & Düşündüren Sorular” sunumunda öğretmenlerimiz, çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri üzerinde önemli etkileri olan hikâyelerden yola çıkarak anaokulu 6 yaş grubu öğrencilerimizle gerçekleştirdikleri uygulama örneklerine yer verdi. “Hikâye Anlatan Haritalar”da çocuklarımız dinledikleri bir hikâyenin analizini yapmayı öğrenirken kimi zaman kendi hayatları ile bağlantı kurduklarını kimi zaman da hikâye için yeni bir son bulduklarını anlattı. “Mini Mini Felsefe” etkinliğinde hikâye dinlerken düşündüren sorularla karşılaştıklarını; doğru-yanlış, sevgi, mutluluk, adalet gibi kavramlar üzerine fikirlerini paylaşırken felsefeye ilk adımlarını attıklarını belirttiler.