Gençler Cumhuriyet ve Demokrasi’yi Tartıştı

1939

Levent Yerleşkemizde 11 E ve F sınıfı öğrencilerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden biri olarak, Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün 31 Ekim Perşembe günü düzenlediği “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı bir forum gerçekleştirdi. Bu forum; eşitlik, özgürlük, yasama, yürütme, yargı, parlamento, çoğulculuk, hukuk, adalet gibi Cumhuriyet rejimiyle ve demokrasiyle bağlantılı temel kavramlar üzerine serbest kürsü formatındaydı. Öğrencilerimiz, fikir yürütmek istedikleri kavramları daha önce seçtiler ve konuşmalarını hazırladılar ve görüşlerini arkadaşlarıyla paylaştılar.

11E sınıfından Lal Cora, Kerem Örskıran, 11 F sınıfından Yaren Çimen, Rüzgar Pırıl Orhun, Eylül İrtürk, Yula Hattatoğlu’nun konuşma yaptığı forumda; seçtikleri kavramlar eşitlik, kadın hakları, herkes için nitelikli eğitim hakkı, adalet, hukukun üstünlüğü, ifade ve düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve İslamafobi, hayvan hakları, doğaya saygı idi. Farklı kavramları tartışmaya açmalarına rağmen, her öğrencimizin konuşmasında eşitlik, farklılığa saygı ve hukukun üstünlüğü ortak paydaydı.

Konuşmaların ardından temaları tartışan öğrencilerimiz, hem cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının hangi temele oturması gerektiği konusunda ortak bir çıkarımda bulunmuş, hem de birbirlerinin farklı görüşlerine saygı göstererek demokratik bir tartışma ortamını yaşatmış oldular.