Veli Konferansları: “Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak”

204

Levent Yerleşkemizde 2 Kasım Perşembe günü, lise hazırlık sınıfı velilerimiz, psikolojik danışman Buse Ünlü tarafından gerçekleştirilen “Ergeni Anlayan Ebeveyn Olmak” konferansına katıldı.

Sunumda psikolojik danışmanımız Buse Ünlü, ebeveynin gencin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve ergenin bağımsızlaşma yolculuğunda genci duyan, anlayan, kapsayan eşliğinin olmasının önemini vurgulayarak, gencin sınır ve sağlıklı çatışmaya olan ihtiyacının üzerinde durdu.

Lise yaşamı ve ergenlik sürecini duygusal, sosyal ve bilişsel açıdan ele almak üzere gerçekleştirilen sunumda Ünlü, bireyselleşmeye ve ayrışmaya olan ihtiyacın en yüksek olduğu ergenlik dönemi hakkında bilgiler paylaşırken, kendini inşanın getirdiği fizyolojik, biyolojik ve ruhsal değişimlere de odaklandı. Psikolojik danışmanımız, zaman zaman sancılı olan bu dönemde hangi davranışların “sorun” olarak nitelendirilebileceğini ve bu davranışlar gözlendiğinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini ayrı bir başlık olarak aktardı.

*Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenler. Okul, aile ve çevre üçgeninde hayata hazırlamaya çalıştığımız öğrencilerimizle kurulan bağı güçlü kılabilmek için, Levent ve Tepeören yerleşkelerimizde farklı sınıf düzeylerindeki velilerimizle farklı konularda buluşmalar gerçekleştirilir.