Terakkili Delegeler Norveç’i Temsil Etti

1551

Her iki yerleşkemizden MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 19 – 21 Şubat tarihleri arasında Koç Okullarının çevrim içi düzenlediği MUNDP’21 konferansında Norveç’i temsil etti. Birleşmiş Milletlerin simülasyon yoluyla öğrenildiği, dünya sorunlarının ele alındığı MUNDP’21 konferansının bu yılki teması “Doğu Asya ve Pasifik” oldu. Bu MUN konferansına 26 ülkeden yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

MUNDP’21 konferansı öncesinde öğrencilerimiz, takım kaptanları önderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeyi araştırıp ülke raporunu hazırladılar. Daha sonra konferans süresince tartışılacak olan gündem maddelerini araştırarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Komite oturum başkanları tarafından hazırlanmış raporları incelediler. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz, yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılarla paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Genel Kurul Komiteleri ve Tasarı Başkanları

Genel Kurul komitelerinde yer alan yedi öğrencimiz görevlerini başarıyla yerine getirdiler, belirlenen gündem maddeleri üzerine yapmış oldukları çalışmaları komite içinde paylaştılar ve çözüm önerilerine katkıda bulundular.

Dört öğrencimiz hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını geliştirerek komitelerinden yeterli imza toplamayı ve tasarı başkanı olmayı başarmış ve yasa tasarılarını tartışmaya açmaya hak kazandılar.

BM Politika ve Barış Meseleleri Departmanı (UNDPPA):
Ege Yüksektaş (9C- Tepeören) “Oylama sisteminde hile yapılmasını önlenmesi”,

BM Endüstri Gelişimi (UNIDO):
Defne Eryüksel  (9D – Tepeören) “Doğal afetlere karşı savunmasızlığı azaltmak için alt yapının güçlendirilmesi”,

BM Çevre Programı (UNEP):
Öykü Çorap (9D – Tepeören) “Aşırı sanayileşme sonucu hava kirliliğini önlemek için önlemler alınması”,

Nüfus Fonu (UNFPA):
Ela Öngel (9F – Levent)  “hamile çocuk oranının azaltılması” üzerine hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını yeterli oy toplayarak tartışmaya açmaya hak kazandılar.

Ela Öngel (9F – Levent), Ege Yüksektaş (9C- Tepeören),  Öykü Çorap (9D – Tepeören) hazırladıkları yasa tasarı taslaklarını komitelerinde birçok başarılı kürsü konuşması ve kulis çalışmaları yaparak oy çokluğu ile geçirmeyi başardılar.

BM Güvenlik Konseyi (UNSC)
Emre Kutlusan (11D- Levent) “Myanmar sorunu” ile ilgili 2 ayrı çözüm önerisi sundu ve tartışmayı açtı.

   

MUNDP’21 Konferansının Ardından…

MUN Kulübü öğrencilerimiz MUNDP’21 Konferansı ile ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı:

Ege Yüksektaş (9C- Tepeören): “MUN benim için çok öğretici olmasının yanında eğlendiğim ve yeni arkadaşlar edindiğim bir etkinlik oldu. Önemli dünya sorunlarını tartıştığımız bu konferansta hem dünya siyaseti hakkında daha fazla bilgim oldu, hem de sosyalleşme şansı buldum. Aynı zamanda, konferansın resmi dilinin İngilizce olması da, akademik becerilerimi uluslararası bir platformda geliştirebilmem için eşsiz bir fırsat oldu. Katıldığım için çok mutluyum ve sonraki konferanslara da katılmayı umuyorum ve istiyorum. Bu süreçte yanımda olan tüm arkadaşlarıma ve bizlere destek olan danışman öğrenci ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”

Emre Kutlusan (11D- Levent): Geçmiş yıllarda da katılmış olduğum MUN konferansları arasında tek çevrim içi konferans olan MUNDP aynı sebeple en ilginç konferansım oldu. Güncel olayları araştırıp delegeliği alınan ülke bazında inceleyip yorumlamış olmam dünya görüşü ve politik olaylara bakış açımı değiştirmiş oldu. Bunun yanı sıra MUN konferanslarının bana en büyük katkısı edindiğim çevre olmuştur ki bu konferansta da yerli ve yabancı pek çok insanla tanışmış oldum. MUNDP ve diğer MUN konferanslarının akademik ve sosyal açıdan pek çok faydaları vardır. Katılmayı düşünen herkese öneririm.”