Terakki Tepeören Model United Nations Konferansımızın Altıncısı Gerçekleşti

927

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) konferansımızın 6.’sını, Tepeören MUN Kulübü öğrencilerimiz ve gönüllü katılımcılarımız 2 – 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi.  Tepeören Yerleşkemizden 180, Levent Yerleşkemizden 50 ve Sezin Okulu’ndan 14 öğrencinin katıldığı ve ilk kez hibrit olarak gerçekleştirilen konferansın konusu “Dehumanization-İnsanlıktan Çıkma” olarak belirlenmişti.

Sekiz ayrı komitede yer alan delegeler iki gün boyunca oturum başkanları eşliliğinde, daha önceden belirlenmiş ve duyurulmuş gündem maddelerini tartışarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını sunabilmek ve komitelerine onaylatabilmek için kulis çalışmaları ve birçok kürsü konuşmaları yaptılar ve yeterli oyu toplamaya çalıştılar.

Mezunlarımız Hep Bizimle

TTMUN’22 konferansına ayrıca Tepeören mezunlarımızdan Argun Çiper, Eren Kilerci, Efe Tan, Kemal H. Turşuoluk yüz yüze ve Ayberk T. Salkım, Ceren Köseoğlu, Cansu Köseoğlu çevrim içi katılımlarıyla destek verdiler. Ayrıca Umay Sezen Acar konferans öncesi birçok çalıştaya katılarak ve Uluslararası Adalet Divanının (International Court of Justice –ICJ) gerçekleştirilmesine katkıda bulundu.

 

TTMUN Öncesinde

Öncelikle MUN dünyasına adım atmak veya bu yolda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize destek vermeyi ve uygun bir platformda hem akademik, hem de sosyal becerilerini geliştirebilmelerini amaçlayan TTMUN konferansımızın hazırlıklarına oturum başkanlarının eğitimi ile aylar öncesinden başladık.

Bu eğitimler süresince oturum başkanı aday öğrencilerimiz sorumlu olacakları komiteler için gündem maddelerini belirlediler; bu maddeler için raporlar hazırladılar. Ayrıca kendilerini konferansa hazırlamak ve oturum yönetebilme becerilerini geliştirebilmek için MUN Kulübü çalışmalarına katılarak mini oturumlar düzenlediler. Çalışmalarımızın bir sonraki basamağında oturum başkanları kendi komitelerinde yer alacak öğrencileri eğitebilme ve tartışmaların kalitesini artırabilmek için araştırma yapmak, kararname yazmak, ülke raporu hazırlamak ve yasa tasarı taslağı hazırlamak gibi birçok akademik beceriyi geliştirmelerine destek verebilmek için yüz yüze ve çevrimiçi çeşitli çalıştaylar düzenlediler.

İlk kez hibrit olarak gerçekleştirdiğimiz TTMUN’22 konferansımız Konferans Genel Sekreteri (Tepeören -11D) Berke Çurku ve Genel Kurul Başkanı (Tepeören -11A) Efe Utku Ural’ın açılış konuşması ile başladı.

TTMUN’22 konferansında sekiz ayrı komite açıldı ve “İnsanlıktan Çıkma” ana teması üzerine tüm komiteler gündem maddelerini belirlediler ve oturum başkanlarımız her konu için raporlarını hazırladı ve etkinlikte yer alacak öğrenciler ile paylaştılar.

TTMUN’22 Konferansının komiteleri ve gündem maddeleri:

 • Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi (Disarmament and International Security-DISEC)
  Komite Başkanları: (Tepeören-12A) Seza H. Bayat, (Tepeören -10A) Nisanur Kaya, (Tepeören-10C) Ezgi Günel
  Gündem Maddeleri:
  –  “Afrika’da yasadışı silah ticaretinin azaltılması”
  –  “Özel askeri güvenlik yüklenicilerinin küresel güvenlik üzerindeki etkisi”
 • BM Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi (UN Social, Humanitarian and Cultural Committee – SOCHUM)
  Komite Başkanları: (Tepeören-11IBFM) Yusuf Deniz Çelik, (Tepeören-10D) Defne Eryüksel, ve (Levent-10IBJ) Defne Öztunç
  Gündem Maddeleri:
  –  “Hindistan’da dini azınlıklara yönelik zulme karşı mücadele”
  –  “Göçmen insan kaçakçılığının yükselişiyle mücadele”
  –  “Avrupa’da aşırılık yanlısı siyasi grupların ortaya çıkışı ve ayrımcılığa uğrayan azınlıklar üzerindeki etkileri”
  –  “Batı Sahra’nın dekolonizasyonu”
 • BM Çevre Programının (UN Environment Programme – UNEP)
  Komite Başkanları: (Tepeören-12IBFM) Beray Nil Atabey ve (Tepeören-10A) Mete Çevik
  Gündem Maddeleri:
  –  “Pestisit ve gübrelerin çevresel ve sağlık üzerindeki etkilerini en aza indirmek”
  –  “Bozulamayan çöp fazlalığı ile sonuçlanan hiper tüketimin durdurulması”
 • BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UN Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO)
  Komite Başkanları: (Tepeören-12IBFM) Baran Büngül, (Tepeören-12IBFM) Yiğit Alp Ekşi ve (Tepeören-11C) Ayşe Duru Karaduman
  Gündem Maddeleri:
  –  “Az gelişmiş ülkelerdeki kültürel miras alanlarına ilişkin koruma ve finansman eksikliği”
  –  “Demokratik gerileme olan ülkelerde yayın sansürü nedeniyle eğitim ve bilimsel büyümenin azalması”
 • Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization – WHO)
  Komite Başkanları: (Tepeören-11C) Elif Naz Karahan (Tepeören-11C) Efe Özyılmaz (Tepeören-11B) R. Bartu Günal
  Gündem Maddeleri:
  –  “Azgelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kullanılabilirliğini artırmak”
  –  “Hava kirliliğinin halk sağlığına etkisi”
 • BM Güvenlik Konseyi (UN Security Council – SC)
  Komite Başkanları: (Tepeören-11D) Berke Çurku ve (Tepeören-10IBD) Ege Yüksektaş
  Gündem Maddeleri:
  –  “Afganistan sorunu”
  –  “Yemen sorunu”
 • Fütüristik Komite- Dünya Devleti Federal Komitesi (Futuristic Committee – World State Federal Committee- FC- WSFC)
  Komite Başkanları: (Tepeören-12IBFM) Ata Özdoğru ve (Tepeören -10IBE) Mehmet Ali Kantarcı
  Gündem Maddeleri:
  –  “Yenilenemeyen enerji üretiminin neden olduğu iklim değişikliği ile mücadele”
  –  “Dünya devletinin birleşmesinden kaynaklanan ekonomik durgunlukla mücadele”
 • Uluslararası Adalet Divanının (The International Court of Justice- ICJ)
  Mahkeme Başkanları: (Tepeören-12IBFM) Cemre Göç ve (Tepeören-12A) Utku Egemen Umut
  Kayıt Memuru: (Tepeören-11IBFM) Ayberk Zeytinoğlu
  Dava: “La-Grand”

 

TTMUN’22 KONFERANSI ve EN İYİLER

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde Tepeören- 9E Elif Doğan (Fransa), Levent-11E Maye Caferzade (İngiltere), Tepeören HzB Uygar Aydagün (Polonya) ve Tepeören 9C Yiğit Işıldak (Belçika) yeterli oy toplayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını tartışmaya açtılar.  İngiltere, Polonya ve Fransa’yı temsilen katılan delegeler yasa tasarılarını oy çokluğu ile geçirdiler.

Komitede En İyi Delege olarak mezunlarımızdan Kemal Hilmi Turşuoluk ve En Üstün Delege olarak Tepeören HzB sınıfından Ahmet Yener Yalvaç (İsrail) seçildi.

BM Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesinde Levent 9H Bilge Yüce (Amerika), Tepeören 9B Zeynep Bahçekapılı (İngiltere), Tepeören HzB Verda Çakırca (Kanada) ve Tepeören 10IBD Poyraz Kurç (Cezayir) yeterli oy toplayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını tartışmaya açtılar; oy çokluğu ile geçirmeyi başardılar.

Komitede Levent 9H Bilge Yüce (Amerika) En İyi Delege ve Tepeören 10IBD Poyraz Kurç (Cezayir) En Üstün Delege olarak seçildiler.

BM Çevre Programında Tepeören 10C – Tuna Bora Sarısoy (Amerika), Tepeören 9D – Sakina İmanova (İspanya), Tepeören 9E – Utku Kerem Yertek (Portekiz), Tepeören 10A – Betül Alya Can (Hindistan), Tepeören 11IBE – İdil Küner (İsrail), Sezin Okulları -Duru Dişpençe (Çin), Tepeören 9A – Melis Koca (Japonya) yeterli oy toplayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını tartışmaya açtılar. İspanya, Portekiz, Hindistan, İsrail ve Çin ülkeleri temsilen katılan delegeler yasa tasarılarını oy çokluğu ile geçirdiler.

Komitede Tepeören 10A – Betül Alya Can (Hindistan), Tepeören 11IBE – İdil Küner (İsrail) En İyi Delege ve Tepeören 11IBE – İdil Küner (İsrail) En Üstün Delege seçildi.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde Tepeören HzA Ekrem Soran (Ukrayna), Tepeören HzA – F. Göktuğ Tuna (İsviçre), Tepeören HzA – Ali Sarp İspirli (Rusya) ve Tepeören HzA – Bade Selin Cahyir (İtalya) yeterli oy toplayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını tartışmaya açtılar ve İsviçre, Rusya ve İtalya’yı temsil eden delegeler yeterli oy toplayarak tasarılarını geçirmeyi başardılar.

Komitede Tepeören HzA – F. Göktuğ Tuna En İyi Delege ve Tepeören HzA Ekrem Soran En Üstün Delege seçildi.

Dünya Sağlık Örgütünde Tepeören 11C – Berkay S. Karaağaç (Mısır), Tepeören HzA- Haris Suat Arslan (Norveç), Tepeören HzA- Elif Ece Uydu- Finlandiya ve Tepeören -9B Zuhal Tannur (Fransa) yeterli oy toplayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını tartışmaya açtılar ve komitelerinde geçirmeyi başardılar.

Komitede Tepeören 9B – Zuhal Tannur (Fransa) En İyi Delege ve Tepeören HzA M. Ege Çökmez (İspanya) En Üstün Delege seçildi.

BM Güvenlik Konseyi’nde Tepeören 9E Nehir Karaduman (İtalya) dört çözüm önerisi sundu ve hepsini oy çokluğu ile komitesinden geçirmeyi başardı. Ayrıca Tepeören 9E – Ekin Raşa (Yemen) toplamda üç çözüm önerisi sundu ve iki tanesini, Tepeören-10C Ömer Baran (Amerika) üç çözüm önerisi sundu ve iki tanesini, Levent 11H Emir Alhan Sarı (İngiltere) iki çözüm önerisi sundu ve her ikisini de ve Tepeören 10E Yasmin Bayer (Rusya) de sunmuş olduğu bir çözüm önerisini oy çokluğu ile geçirmeyi başardılar. Tepeören 9A Ali Mert Peker (Birleşik Arap Emirliği), Tepeören 9E Efe Devrim Özen (Almanya), Tepeören 9C Ege İsapur (İran) hazırladıkları birer çözüm önerilerini komitelerine sundular.

Komitede Tepeören 10C Ömer Baran (Amerika) ve Tepeören 9E – Ekin Raşa (Yemen) En İyi Delege ve Tepeören 10E – Yasmin Bayer (Rusya) En Üstün Delege olarak seçildi.

Fütüristik Komite- Dünya Devleti Federal Komitesi’nde Levent-F9 Yağız Kutlubay (Northern Atlantic), Tepeören 9C İsmihan Cenan Gençer (Far East Asia), Tepeören-9D Zeynep Tatlı (Central Europe), Tepeören-9D Tuba Ekici (Latin American), Teprören-10A Can Günay (Balkans), Tepeören-10A Gökberk Çiftçi (Arabia), Tepeören -9E Yaren Kayra Salman (Eastasia), Tepeören – Mezun Efe Tan (Eurasia), Tepeören 12IBD Beril Gürkan (West Africa) hazırlamış oldukları önerilerini komitelerinde sundu ve oy çokluğu ile geçirdiler.

Komitede Levent -F9 Yağız Kutlubay En İyi Delege ve Tepeören 9C İsmihan Cenan Gençer En Üstün Delege seçildi.

Uluslararası Adalet Divanı’nda Almanya ve Amerika ülkeleri arasında geçen “La Grand” davasında Tepeören-10IBD Bade Altınay ve Tepeören-10IBE Öykü Çorap Amerika’yı savunurken Tepeören-10IBD Michael Arthur Lucas ve Tepeören-10IBD Merve Kaya Almanya devletini savundu. Davayı Almanya kazandı.

Tepeören 10IBD Michael Arthur Lucas hem En İyi Delege hem de En Üstün Delege seçildi.

Ayrıca Tepeören 12A sınıfından Alara Aydın ve 11B sınıfından Sanem Yeşilyurt İngilizce öğretmenimiz Nicholas Bawcutt ile birlikte “Onay Kurulu”nda yer aldılar ve arkadaşlarına destek verdiler.

TTMUN’22’nin konferansının ardından öğrencilerimiz izlenimlerini şu şekilde aktardı:

TTMUN’22 de bu yıl Genel Kurul Başkanı (President of the General Assembly) olarak görev yapan Tepeören 11A sınıfından Efe Utku Ural konferansın ardından duygularını şu sözler ile paylaştı: “Bu yıl bir TTMUN’i daha başarıyla sonlandırdığımızı söyleyebilirim. Bu yola girerken yönetim ekibimizle uzun bir hazırlık sürecinden geçtik. Kulüp danışmanımız Vesile hocamızın da desteğiyle bu süreci olumlu bir şekilde kullandık ve karşımıza çıkan zorluklarla bir takım olarak, birbirimizi destekleyerek baş ettik. Ana amacımız, delegelerin keyif alabileceği, özgüvenlerini arttırabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir konferans sağlamaktı. Geçen bu iki güne baktığım zaman bu amacımızı gerçekleştirebildiğimizi söyleyebilirim. Bu yolda bizlere destek olan mezunlarımızın yanı sıra bütün yönetim ekibimizle gurur duyuyorum ve tebrik ediyorum. Onlar olmasaydı böylesine güzel bir ortam yaratamazdık. Son olarak da katılan delegelerin ve komite yöneticilerimizin başarılarını görmekten de büyük bir sevinç duyduğumu söyleyebilirim. Mezun olduğumuzda arkamızda güçlü bir ekibin, bizim bırakacağımız MUN bayrağını şanlı bir şekilde dalgalandıracaklarından hiç şüphem yok.”

Levent-9H Bilge Yüce: “Bu yıl ilk defa katılmış olduğum ve yıllardır okulumuzun düzenlediği bu yıl ise Berke Çurku’nun “Secretary General”, Efe Utku Ural’ın “President of the General Assembly” olduğu TTMUN’22 unutulmaz anılar biriktirdiğim bir konferans oldu. Birçok yeni insanla tanıştım, yeni şeyler öğrendim ve çok eğlendim. SOCHUM ve SPECPOL komitesinde Amerikan Delegesi olarak görev aldım. Birlikte komitede olduğum delegeler ile çok eğlendik ve dünya sorunlarını tartıştık. Komitemizin President Chair’i Defne Eryüksel ve Co-Chair’leri Yusuf Deniz Çelik ve Defne Öztunç sayesinde komitemiz dolu dolu geçti. Gitmeden önce çok sevdiğim arkadaşlarım Ekin ve Oya’yla da bu konferansta çok eğlendik. Konferansı düzenlemede yardımcı olan tüm öğretmenlerimize ve her şeyi yapan, bir sorumuz olduğunda hemen yanımıza gelen hiçbir zaman hayır demeyen oturum başkanlarımıza ve emeği geçmiş herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım daha senelerce devam eden bir konferans olur. Önümüzdeki yıl yapılacak olan TTMUN’i büyük bir heyecanla bekliyorum.”

Mezunlarımızdan Kemal H. Turşuoluk: “Bir Terakki mezunu olmayı omuzlarımda gururla, gözlerimde onurlu parıltıyla ve lisemden bahsederken dudaklarımda mutluluk dolu bir tebessümle yaşıyorum. Her zaman Terakki’nin etkinliklerine katılmak ve destek sağlamak benim için bir şeref olacaktır. Gerçekleşmesinde Vesile hocamızın sonsuz emeği ve katkısı olan, öğrencilere hayatlarında çok nadir elde edebilecekleri deneyimleri ve duyguları yaşatan TTMUN umarım ki gelecek yıllarda daha da büyüyerek Terakki’nin ve Vesile hocamızın yetiştirdiği entelektüel, aydın, sorumlu ve her alanda başarılı öğrencilerini kıvançla sergileyecektir.”