Terakkili Gençler, “Düşünenlerin İzinden Öğrenci Sempozyumu”nda

106

Her iki yerleşkemizden öğrencilerimiz, 25 Mayıs Cumartesi günü, “Düşünenlerin İzinden Öğrenci Sempozyumu”na katıldı.

Öğrenciler, Hisar Lisesinin daveti ile katıldıkları sempozyumda; roman, öykü, şiir ve sinema alanında seçilmiş eserleri “yol/yolculuk” teması bağlamında eleştirel okuma yöntemiyle inceleyip tartıştı. Bu süreçte öğrenciler, edebiyat dersleri aracılığıyla kazandıkları kültürel birikimlerini birbiriyle paylaşarak ülkemizde ve dünyada tanınmış yazar ve şairlerin eserlerini daha yakından inceleme şansı yakaladı.

Sempozyum, dört ayrı oturum şeklinde her oturumda roman, öykü, şiir ve sinema alanlarında belirlenen eserlerin tartışılması ile gerçekleşti. Öğrenciler, seçtikleri türdeki eserler üzerine akranlarıyla fikir alışverişinde bulundu, görüşlerini paylaştı. Oturum sonunda, gün boyu yaptıkları çalışmalardan yola çıkarak bildirilerini ve sunumlarını hazırlayan öğrenciler, sempozyumun büyük grup kapanış oturumunda tüm katılımcılarla bu çalışmalarını paylaştı.

Sempozyum kapanış bölümünde; öykü oturumunda Tepeören Yerleşkemizden Cemre Öztürkoğlu (10IB D), sinema oturumunda İdil Kurtkaya (11IB E) ve Defne Şahin (10C) grupları adına sunumlarını tüm katılımcılarla paylaştı. Levent Yerleşkemizden de öykü oturumunda Maya Yalçınkaya (10IB F) ve Defne Alp (10IB F), film oturumunda Işık Ulus (11IB H) sonuç bildirgelerini sundu.

Bu sempozyumda öğrencilerimiz hem akademik ve eleştirel düşünme becerilerini keşfetti hem de akranları ile demokratik düzlemde tartışma imkânı buldu.