Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi 10 Yaşında

744

Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı* içinde yer alan Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi’nin onuncusu 6 Mayıs Cumartesi günü Levent Yerleşkemizde başladı. Lise Kimya Bölümümüz, 2011 Uluslararası Kimya Yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği, Türkiye’de ilk ve tek örnek olan bu projeyle öğretmenlerinin deneyimini, öğrencilerinin bilgilerini ve laboratuvar donanımını, İstanbul’un mevcut laboratuvar dersliklerinde deney yapma imkânına ve koşullarına sahip olamayan kardeş okullarla paylaşmayı sürdürüyor. Projede 10 yıl boyunca 350’den fazla gönüllü öğrencimizle yaklaşık 1100 misafir öğrenci okulumuzda buluştu.

Levent Yerleşkemizde başlayan ve Haziran ayında da devam edecek olan projeye bu yıl 4 okul konuk oluyor. Öğretim programında yer alan deney çalışmalarına, kardeş okullarımızdan 72 öğrenci ve projede gönüllü yer alan 42 lise öğrencimiz katıldı. 6 Mayıs Cumartesi günü yapılan etkinlikte misafir okullar: Hacı Sabancı Anadolu Lisesi ve Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ydi.

Bu projeyle amaç; laboratuvar donanımı yeterli olmayan okullardaki öğrencilere akranlarıyla yaparak ve yaşayarak öğrenecekleri çalışma ortamı fırsatı sunmak; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerileri bir arada kullandıkları bir öğrenme ortamı içinde öğrenmenin kalıcılığını artırmak; sorumluluk ve inisiyatif alma, esneklik- adaptasyon, sosyal etkileşim gibi yaşam becerilerini desteklemek ve Kimya dersine karşı olumlu tutum geliştirmeye katkı sağlamak. Ayrıca öğretmenlerimizin, yeterli donanıma sahip okulların yapacakları benzeri uygulamalara da ilham vereceğine inandığı bu proje; Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu, 2. ve 6. Ulusal Kimya Kongresi, Eğitimde İyi Örnekler Konferansı gibi platformlarda öğretmenlerimiz tarafından tanıtıldı.

Terakkili Genç Kimyacılar Laboratuvar Kardeşleriyle Deneyler Yapıyor

Terakki Laboratuvar Kardeşliği Projesi etkinlikleri başlamadan önce, bu projede gönüllü olan öğrencilerimiz, kendi sınıf seviyelerinde belirlenen deneyleri kendilerini hazır hissedene dek prova ediyor ve etkinlik sırasında misafir öğrencilerimize rehberlik ederek deneyleri birlikte uyguluyorlar.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek deney uygulamalarının içeriği sınıf düzeylerinin öğretim programlarına göre belirleniyor. Daha sonra gönüllü öğrencilerimiz Kimya Bölümü öğretmenlerimizin rehberliğinde, her sınıf seviyesinde yapılacak deneylerin uygulaması sırasında dikkat etmeleri gereken güvenlik kuralları, akranlarıyla paylaşmaları gereken temel bilgiler ve akranlarına paylaşımlarda bulunurken dikkat etmeleri gereken iletişim dili hakkında eğitim alıyor. Böylece etkinliğin yapıldığı gün misafir okullardan gelen arkadaşlarına nasıl rehberlik edeceklerini öğreniyorlar. Etkinlikte kardeş öğrenciler, akranlarının rehberliğinde deney uygulamalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar, rehber öğrencilerimizin hazırladığı görsel açıdan dikkat çekici gösteri deneylerinin uygulanmasıyla devam ediyor. Program sonunda misafir öğrencilere katılım belgeleri verilerek uygulama tamamlanıyor. Bu geniş çaplı organizasyonun her aşaması Terakkili genç kimyacıların sorumluluğu altında yürütülüyor.

Projeye katılan kardeş okul öğrencileri deneyimlerine dair görüşlerini şu sözlerle anlattılar:

 

* Terakki Birikimini Paylaşıyor; TERAKKİ’nin 1877’den beri oluşturduğu birikim, kültürel zenginlik, ilke ve aydınlığını gelecek kuşaklara taşımayı hedefleyen bir destek programıdır.Terakki Vakfı ve Okulları 2009 yılında hayata geçirdiği Terakki Birikimini Paylaşıyor Programı desteğiyle bilim, kültür ve sanat alanlarında eğitim dünyasını ve çevresini katkılarıyla zenginleştirme sorumluluğunu yerine getirmeyi amaçladı.

Bu program, Terakki Vakfı Okulları, çevre okullar ve sosyal sorumluluk taşıyan girişimlerle birlikte yapılan çalışmalarla gerçekleşir.