Terakkili Öğretmenler 8. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda Sunum Yaptı

1233

Ortaokul Fen Bilimleri öğretmenlerimiz, Türkiye Özel Okullar Derneği IT Komisyonunun “Öğrenmenin Dijital Evreni” temasıyla 26 Mart Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirdiği 8. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunum yaptı.

Levent Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenlerimiz Nilüfer Ünal ve Senem Bereketçi, 5. sınıf fen bilimleri dersinde kullanılmak üzere hazırlamış oldukları mobil uygulama örneği Madde ve Eğlence Parkı” sunumunu gerçekleştirdi. Öğretmenlerimiz, 5. sınıf fen bilimleri dersi “Madde ve Değişim” ünitesindeki tüm konu ve kavramları kapsayacak şekilde hazırladıkları farklı oyun ve etkinliklerden oluşan mobil uygulama ile öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmelerini, varsa hatalarını fark etmelerini ve hatalarını düzeltmek için fırsatlar yakalamalarını hedeflediler. Konu ve kavramları basitten karmaşığa doğru ele alarak, öğrencilerimizin üniteye ait tüm konu ve kavramları zamandan ve mekândan bağımsız olarak tekrar edebilme şansı yakalamalarını sağlamaya çalıştılar. Uygulama sonrası öğrencilerimiz tarafından doldurulan değerlendirme anketi incelediğinde, hazırlanan mobil uygulama ile öğrencilerimizin zevk alarak öğrendiklerini ve öğrendiklerini pekiştirme sürecine karşı olumlu tutum sergilediklerini gözlemlediler. Öğretmenlerimiz gerçekleştirilen bu sunum ile kendi derslerinde etkili buldukları bu uygulamayı diğer meslektaşları ile paylaşmanın ve daha çok kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Levent Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenimiz Serkan Aytaç ve Tepeören Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenimiz Pelin Menekşe “Fen Bilimleri Derslerinde Hibrit Tasarımlar” başlıklı bir sunum yaptı. Öğretmenlerimiz bu sunumda, hibrit olarak tasarladıkları ders planlarını ve bu derslerde kullandıkları Phet simülasyon uygulamalarını, canva tasarım araçlarını, ck-12 interactive simülasyonlarını, fenix animasyonlarını ve google uygulamalarının entegrasyonlarını ele aldılar. Böylece  öğretmenlerimiz derslerinin hedeflerini, sınıf ortamında olan ve çevrimiçi olarak derse katılan öğrenciler için  aynı anda alternatif çalışmalarla nasıl kazandırdıklarını paylaşma fırsatı buldular.

Levent Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenimiz Şefika Baltacı Dündar “Uzaktan ve Hibrit Eğitimde Fen Bilimleri Dersi Etkili Teknoloji Entegrasyon Örnekleri” başlıklı sunumunda, fen bilimleri derslerinde uzaktan ve hibrit olarak tasarladıkları ders planlarını, LearningApps, Wordwall, Padlet, İnfografikler gibi Web 2.0 araçlarıyla geliştirdikleri teknoloji entegrasyon örneklerini ve geri bildirim yöntemlerini anlattı. Öğrencilere uygulanan değerlendirme formlarının analizleri sonucunda, yapılan bu teknoloji entegrasyonları ile öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının ve derse ilgilerinin arttığı, öğrenmenin daha zevkli hale geldiği ve sınıf içi etkinliklerin her koşulda uygulanabilir olduğu sonuçlarına ulaştıklarını belirtti.

Tepeören Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenimiz Şenay Alnıkızıl “İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojiden Yararlanarak Sosyal Etkiyi Nasıl Artırabiliriz?” sunumunda, iklim değişikliği ile ilgili gönüllü öğrencilerle birlikte gerçekleştirdiği İklim Eylem Projesinde haftalık planlarını, canva, wordwall, scratch, thunkable, baamboozle, Google form, padlet gibi Web 2.0 araçlarıyla geliştirdikleri teknoloji entegrasyon örneklerini ve geri bildirim yöntemlerini paylaştı. Öğrencilere uygulanan değerlendirme formlarının analizleri sonucunda, yapılan bu teknoloji entegrasyonları ile öğrencilerin iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttığı, davranış değişiklikleri olduğu, sosyal etki yarattığı sonucuna ulaştıklarını aktardı.

Levent Yerleşkemizden fen bilimleri öğretmenimiz Merve Aslı Utkan ise “Sınıf Rutinlerinde Farklılaştırma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğretmenimiz bu sunumda,  dijital öğrenci merkezli uygulamalara yer verilen tasarımlarda sınıfın ortalama hızına göre değil, her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesinin hedef alındığını belirtti. Sunumda hibrit olarak da kullanılabilecek her düzey için, dijital araçtan önce beceri gelişimine ve öğrenme çıktılarına odaklanarak hazırlanan 3 rutini, uygulanmış somut örneklerle paylaştı.

1) Farklılaştırılmış Ödevler (Seçim Duvarı, RAFT vb.) ile öğrencilerin güçlü yanlarını kullanarak ilgi alanlarına göre öğrenmeleri,

2) Bitmoji Sanal Sınıf ve Yansıtıcı Günlük ile öğrencilerin iç motivasyonunu artırarak kendi öğrenme sorumluluklarını almaları,

3) Öğrenci ürünleriyle zenginleşen Fen Duvarı ile öğrencilerin biliş üstü becerilerinin gelişmesi, bireysel ve anında geri bildirim verilmesi hedeflenmiştir.

Farklılaştırılmış bu uygulamalar sınıf rutini haline getirilerek öğrenci gelişimine sürekli destek sağlanıyor.