Öğrencilerimiz Benin ve Güney Sudan’ın Delegeliğini Yaptı

1839

Üsküdar Amerikan Lisesi tarafından 6 – 9 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı TIMUN’12 de 6 STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) öğrencimiz Güney Sudan ve Benin ülkelerini temsil ettiler. Delegelerimiz, Silahsızlanma, İnsan Hakları, Toprak Anlaşmazlıkları, Çevre ve Yasa olmak üzere beş ayrı komitede görev aldılar ve hazırladıkları yasa tasarılarını geçirmek için dört gün boyunca çeşitli oturumlara katılarak tartıştılar.

Silahsızlanma Komitesinde (GA1 – Disarmament) teröristlere kitle imha silahlarının satışını engellemek, (measures to prevent terrorist groups from acquiring weapons of mass destruction), Orta Doğu’da nükleer silahtan arındırılırmış bölge oluşturulması (establishing a nuclear-weapon-free zone in the Middle East) ve ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerde aşırı dinci grupların neden olduğunu şiddet olaylarını yok etmek (eradicating violence caused by religious extremism in MEDCs), İnsan Hakları Komitesinde (Human Rights);  Suriye’deki insan hakları (human rights violations in Syria), hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile savaşarak çok uluslu bölgelerdeki insan haklarının teşvik edilmesi ve korunması (the promotion and protection of human rights in a multicultural context through combatting of intolerance, discrimination and xenophobia) ve kadınların çocuk sahibi olma haklarının korunması (protection of the reproductive rights of females), Bölgesel Anlaşmazlıklar Komitesinde (GA3 – Territorial Disputes); Sudan ve Güney Sudan arasındaki Abyei ve Kafia Kingi bölgeleri sorunu (the territorial disputes between South Sudan and Sudan in Abyei and Kafia Kingi), Kosova sorunu (The question of Kosovo) ve küresel ısınma sonucu tahmin edilen toprak kayıpları sorunu (disputes arising from predicted land losses due to global warming), Çevre Komitesinde (GA4 – Environment); gezegenimizin bugünü ve geleceği için küresel iklimin korunması (protection of the global climate for the present and future of the planet), çevre dostu, alternatif enerji kaynaklarının araştırılması (exploring environmentally friendly alternative energy sources) ve içme suyuna küresel erişim (global access to safe drinking water), Yasa Komitesinde (GA5 – Legal); Cenova Konvansiyonuna göre çocuk askerlerin  durumu (the status of child soldiers under the Geneva Convention), yeni Milenyum geliştirme hedefleri oluşturma (establishing new MDGs) ve Orta Doğu’da iyi devlet yönetimi (ood governance in the Middle East) sorunları tartışıldı.

Delegeler çıkararak belli ülkeleri ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri Model Birleşmiş Milletler  simulasyonuna 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana katılan Terakkililer bu öğretim yılında ise MUN kariyerlerine ilk adımlarını TIMUN’12 ile atan delegelerimiz, becerilerinin çoğunu aynı anda geliştirebilme imkânı buldular. Delegelerimiz, katılacakları konferanslara hazırlanırken yaptıkları çalışmalar ile sadece küresel sorunlar hakkında fikir sahibi olmakla kalmayıp bu konferanslarda araştırma, yazma, topluluk önünde konuşma, sorun çözme, farklı görüşleri değerlendirme ve uzlaşmaya varma, işbirliği ve yabancı bir dilde iletişim kurma gibi birçok beceriyi aynı anda geliştirme imkanı buldular ve böylece dünya vatandaşı olma yolunda önemli adımlar attılar.