Öğrencilerimiz 25. Kariyer Günleri’nde Alanında Uzman Akademisyenlerle Buluştu

1039

Her iki yerleşkemizden lise 11. sınıf öğrencilerimiz, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin düzenlediği 25. Kariyer Günleri kapsamında 30 Mayıs Pazartesi günü Sabancı Üniversitesi’ni gezdi. Öğrencilerimiz bu gezide Sabancı Kurumsal Tanıtım Lideri Semih Bilen, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Murat Kaya, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mahmut Beyazıt’la bir araya gelerek üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye sahip oldular. Merak ettikleri fakülteleri ve bölümleri, alanında uzman akademisyenlerden dinlediler.

Sabancı Kurumsal Tanıtım Lideri Semih Bilen, üniversitelerinde iki uygulama yürütüldüğünü, birincisinin program seçme özgürlüğü olduğunu, ikincisinin ise üniversite tercihlerinde bölüm seçmek yerine fakülte seçimi yapıldığını; programlardaki derslerin her öğrenciye açık olduğunu ve öğrencilerin istediği alandaki dersi seçerek farklı meslek alternatifleri yaratabileceklerini anlattı. 1 veya 2. sınıfın sonunda farklı bir bölüm tercih edebileceklerini, en çok ilgi duydukları derslerden yola çıkarak hangi bölümü seçeceklerine karar verebileceklerini paylaştı. Ardından üniversitenin çift ana dal ve yan da programlarından, burslu olma koşullarından ve mezunlarının kariyer yaşamıyla ilgili istatistiki verileri paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Müftüler Baç, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Psikoloji, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım bölümlerinin fakültelerinde yer aldığını anlattı.  Üniversitede bölüm yerine program denmesini tercih ettiklerini ifade etti.

Baç, kendi üniversite ve bölüm seçimindeki yaşantısını aktararak tanıtıma başladı. Robert Kolejden mezun olduğunu ve üniversite sınavından bir gece önce tercih listesini Boğaziçi’nde mühendislikler yazarak tamamladığını ve annesinin listeye baktıktan sonra “sen bunları okuyamazsın, üniversite de başka hangi bölümler var?” sorusuna sözel ağırlıklı bölümleri saydığını ve annesinin “Uluslararası İlişkiler” okumalısın dediğini ve listesini değiştirdiğini anlattı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde, seçimlerinde annesinin rehberliğinin önemine değindi. Kendi bölüm seçiminde annesinin öngörüsünün ve gözlemlerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Üniversite ve bölüm seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu, yaşanan kararsızlıkları, seçimler için çok erken olduğunu ve gençlerin yapacakları seçimlerin geri dönüşü olacak seçimler olmasını, yapılan seçimlerde her hangi bir kapının kapalı kalmamasının önemini vurguladı ve şu sözleri paylaştı: “Sosyal bilimler bir bilim dalıdır, araştırmalar yapar. Disiplinler arasında geniş bir spektrumu vardır. Büyürken istediklerimizle hayatta istediklerimiz birbirinden farklılaşır. Bunu bilerek kariyer yaşantınızı şekillendirmelisiniz.”

Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mahmut Beyazıt, bu fakülteyi tercih edecek öğrencilere lisans ya da lisansüstünde gerçekten ne yapmak istediklerini, ihtiyaçlarını belirleyerek seçim yapmalarını tavsiye etti. Yönetim bilimlerinin, şirket ya da kurumun kaynaklarını etkin kullanarak bir orkestra şefi gibi yönetmeyi öğrettiğini dile getirdi.  Bölümlerin birçok temel bilimin; Matematik, Psikoloji ve sosyoloji üzerine inşa edildiğini, insan ve sosyal psikolojiyi anlamadan insanların yönetilemeyeceğini söyledi. Yönetim bilimleri programında; üretim kaynaklarını, para kaynaklarının nereye aktarılacağı, pazarlamanın öneminin öğretildiğini, fakültedeki bölümlerin her birinin farklı ilgi alanlarına cevap verdiğini anlattı. Daha sonra şu sözleri paylaştı: “Şirketler ve kurumlar; akıllı, çalışkan, dürüst, bilgili, güvenilir, etik değerleri olan gençler arıyorlar. Yeni işe giren gençler çok iş değiştiriyor çünkü çalışmaya karar verdikleri işi tanımadan seçim yapıyorlar. Gençler kendilerini ayrıştırmalılar, CV’lerini farklılaştırmalılar, yeni şeyler öğrenmeliler, kendi kendilerine öğrenme potansiyeli olmalı, staj yapmalı, yan dal yapmalılar.”

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Kaya ise meslek seçim sürecinde gençlerin;  “ne okuyacağım”, “ne seçeceğim”  konuları ile meşgul olduğuna vurgu yaptı. Mühendisliğin evrensel bir meslek olduğunu, Türkiye’nin mühendislere ihtiyacı olduğunu söyledi. Mühendislerin alanında mükemmel, sosyal sorumluluğu ve farkındalığı yüksek, takım çalışması ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, yerel ve küresel iletişim kurabilen, zorlu ve belirsiz alanlarda çalışabilen, girişimci, yenilikçi rekabetçi gençler olmaları gerektiğini ifade etti.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin bölümlerinden bahsettikten sonra mühendislik fakültesinde başarı için nasıl yetişmeliyiz sorusunun T modeli ile açıklanabileceğini söyleyerek şu sözleri dile getirdi:

  • “Kendinizi bir alanda derinleştirmeli, uzmanlaşmalısınız.
  • Dünya ile yarışacaksınız bu nedenle rakiplerinizden kendinizi ayırmanız, farklılaştırmanız gerekir.
  • Birçok alanda kendinizi geliştirmelisiniz.
  • Araştırma yapmak zorunda olduğunuzu hatırlamalısınız.”