MUN Kulüplerimiz “Cesur Yeni Dünya” Temalı DŞMUN Konferansındaydı

3154

Her iki yerleşkemizden lise MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, bu sene 16 okuldan yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 11 – 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen DŞMUN (Darüşşafaka MUN) konferansında delegelik yaptı. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı DŞMUN’18 konferansının bu yılki teması “Cesur Yeni Dünya” oldu.

STIMUN (Şişli Terakki MUN) Kulübümüz bu konferansta Çin, Uruguay ve Dünya Bankasını; TTMUN (Terakki Tepeören MUN) Kulübümüz ise Rusya Federasyonu, Norveç, Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyetini temsil etti. STIMUN Kulübümüzde Siyasi Komitede Söz Başak Uçar (10C), Begüm Özcan (10A) temsil ettikleri ülkelerin büyükelçisi olarak görev aldı. TTMUN Kulübümüzde Ergün Açıköz (11A) Çevre Komitesi ve Kemal H. Turşuoluk (12A) Ekonomik ve Sosyal Komite’de oturum başkanlığı yaptılar.

DŞMUN’18 konferansı öncesinde öğrencilerimiz, takım kaptanları liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeler için ülke raporları hazırlayıp paylaştı. Konferans süresince tartışılacak olan gündem maddeleri araştırılarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılar ile paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

DŞMUN’18 Konferansında En İyi Çözüm

STIMUN Kulübümüzde Siyasi Komite’de Çin Büyükelçisi’ni temsil eden Söz Başak Uçar’ın (10C) hazırladığı yasa tasarısı Model Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gitmeye hak kazandı. Aynı şekilde, Silahsızlanma Komitesi’nde Çin ve Uruguay’ı temsil eden öğrencilerimiz Eren Korkut (10C) ve Melis Kıvılcım’ın (10C) yazdıkları yasa tasarısı da bu komitedeki “En İyi Çözüm” seçilerek Model Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tartışmaya açıldı.

Onur Öğrencisi ve En İyi Delege

TTMUN Kulübünde Güvenlik Konseyi’nde yer alan Arca Karafakıoğlu (9D) ve Burak Yılmaz (10D) oldukça aktif rol alarak toplam 9 öneride bulundu ve bu önerilerden 5 öneriyi komitelerinden oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Ayrıca Burak Yılmaz (10D) komitesinde “En iyi Delege”; Tarihi Komite’de Stalingrad Savaşı’nı yeniden ele almak için bulunan Ada Salur (10IB) ve Ecem Şahin (10IB) başarılı katılımları sonucunda “Onur Öğrencisi”; F. Emel Tuzcuoğlu (11A) “Sürdürülebilir kalkınmayı çatışma sonrası yeniden yapılandırmaya entegre etme sorunu” üzerine hazırlamış olduğu yasa tasarısını komiteye sundu ve yapılan müzakereler sonrasında geçirmeye başardı ve komitesinde “En İyi Delege” olarak seçildi.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’de yer alan Rıfatcan Yüksel (9A) “Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ekonomik olarak daha az gelişmiş ülkelerde uygulanmasının desteklenmesi sorunu” ve Kaan Büyükkıvanç (10C) “Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan işsizlik ve ekonomik istikrarsızlık sorunu” üzerinde yapmış oldukları çalışmaları komitelerinde paylaştılar ve yasa tasarı taslaklarını sundular.

Yasa Tasarı Başkanlığına Hak Kazanan TTMUN Kulübü Öğrencilerimiz:

Genel Kurul komitelerinde 14 öğrencimiz hazırladıkları yasa tasarılarını yeterli oy toplayarak komitelerinde sunmak üzere yasa tasarı başkanı olmaya hak kazandılar.

Komitelerde yapılan oylamalar sonucunda 11 öğrencimizin tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi:

Siyasi Komite:

Yiğit Alp Ekşi (9E) ve Utku Egemen Umut (9A) “Doğu Çin deniz sınırları içerisinde bulunan doğal kaynak haklarının kontrolünü ve sömürüsünü müzakere etme sorunu”

Eren Kilerci (11A) “Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde hükümetlerin şeffaflığı ve güvenirliği sorunu”

Silahsızlanma Komitesi:

Cemre Göç (9E) ve Ata Özdoğru (9E) “Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki yabancı ülkelerden gelen askeri müdahalesi ve yardımın düzenlenmesi sorunu”

Cansu Köseoğlu (10A) “Afganistan’daki insansız hava araçlarının kullanımı sorunu”

İnsan Hakları Komitesi: 

Berkay Karakuş (10A) ve Zeynep Elmas Bamyacı (9C) “Rusya’nın yurtiçi medya üzerindeki etkisi ve müdahalesi sorunu”

Seza Hasibe Bayat (9B) “Doğu Ghouta’daki kimyasal silah kullanımı sorunu”

Baran Büngül (9E) “Kişisel verilerin kullanımı, depolanması ve korunması sorunu”

Çevre Komitesi:

Batuhan Yıldız (11B) “Temiz su varlığının arttırılması ve Afrika ve Orta Doğu’da sağlık koruma tedbirlerinin uygulanması”

En Yardımsever Delege

TTMUN Kulübümüzde Siyasi Komite’de Yiğit Alp Ekşi (9E), Utku Egemen Umut (9A) ve Eren Kilerci (11A); Silahsızlanma Komitesi’nde Cemre Göç (9E) ve Cansu Köseoğlu (10A); İnsan Hakları Komitesi’nde Berkay Karakuş (10A), Zeynep Elmas Bamyacı (9C), Seza Hasibe Bayat (9B) ve Baran Büngül (9E); Çevre Komitesi’nde Batuhan Yıldız (11B) başkanlığını yapmış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinde başarıyla sundular ve oylama sonucu komitelerinden geçirdiler.

Silahsızlanma Komitesi’nde yer alan Ata Özdoğru (9E) komitesinde “En İyi Delege” seçildi. Siyasi Komite’de bulunan Umay Sezen Acar (12D), “En Yardımsever Delege” unvanını aldı.

En İyi Yasa Tasarıları

TTMUN Kulübüne bu yıl yeni katılan öğrencilerimizden Siyasi Komite’de yer alan Utku Egemen Umut (9A) ve dört yıldır TTMUN Kulübünde aktif rol alan Çevre Komitesi’nden Batuhan Yıldız’ın (11C) hazırlamış olduğu tasarılar “En İyi Yasa Tasarıları” olarak seçilerek Genel Kurul’a kabul edildi ve ortak tartışmaya açıldı. Birçok kürsü konuşması ve hararetli tartışmalar sonucunda her iki tasarı da oy çokluğuyla kabul edildi.

DŞMUN’18 Konferansının Ardından…

STIMUN Kulübü öğrencilerimizden Eren Korkut, Darüşşafaka MUN Konferansı ile ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı: “Darüşaffaka MUN konferansında DISEC komitesinde Çin delegasyonunu temsil ettim. Bu benim beşinci konferansımdı. Komitede çoğunlukla MUN’e ilk kez katılan delegasyonlar vardı. Bu sayede bu konferans benim için daha rahat geçti. Komitede aynı okulda bulunduğum arkadaşımla yasa tasarımızı geçirmeyi başardık. Bu gerçekten çok gurur vericiydi. Dört gün boyunca komitede konuşmalar ve tartışmalar yaşandı. Dört günün sonunda komitede yayınlanan en iyi çözüm seçilip Genel Kurul’da tartışılmaya hak kazandı. Bu süreç benim için çok heyecanlı geçti. Bu konferans özgüvenimin artmasını ve yeni arkadaşlar edinmemi sağladı. DŞMUN benim için her açıdan verimli ve güzel bir MUN konferans oldu.”

Öğrencimiz Söz Başak Uçar’ın (10C) izlenimleri şu şekildeydi: “DŞIMUN’18 Siyasi Komite’sinde Çin büyükelçisiydim. Bu benim Darüşşafaka’daki ikinci, toplam dokuzuncu konferansımdı. Darüşşafaka’ya geçen sene büyük bir heyecanla gittiğim için bu senin de geçen seneninki  gibi olacağını tahmin ediyordum zaten. Komitede bir yasa tasarısı geçirip Genel Kurul’a sundum ve burada da yasa tasarım oylanarak kabul edildi. Bu konferansta yeni arkadaşlar edinmekle kalmayıp yeni bir deneyime de sahip olmuş oldum.”

Öğrencimiz Pırıl Orhun ise “Darüşşafaka MUN geçen yıl benim ilk konferansımdı ve bu yıl da öyle oldu. Bu konfersans benim özgüvenimi ortaya çıkardı. Kürsüdeki acemiliklerimi bir kenara bırakıp daha başarılı bir şekilde konuşmalar yapmaya başladım. Benim için en özel an Genel Kurul’da konuşma yapmaya kalkmam oldu. İlk defa rahat ve özgüvenliydim. Yeni ve çok güzel arkadaşlar edindim. Ama danışman öğretmenlerimizin ve MUN’deki grup arkadaşlarımın da beni destekledikleri ve kendime inandırdıkları için bunda rolü çok büyük. Bu benim bir yılı biraz aşan MUN deneyimimin en iyi konferansıydı.”

TTMUN Kulübüne bu yıl katılan ve MUN kariyerine DŞMUN’18 konferansı ile ilk adımlarını atan Yiğit Alp Ekşi (9E) konferans öncesinde çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanın tüm konferans süresince devam ettiğini söyledi. “Konferansa elimden geldiği kadar hazırlanmıştım ama kulis çalışmaları başladığı an o kadar heyecanlıydım ki bir an ne yapacağımı bilemedim. Ama takım arkadaşlarımın desteği ve daha önce danışman öğretmenimizle yapmış olduğumuz toplantılarda çalıştığımız gibi diğer delegelere çözümlerimi anlatmaya ve onları ikna etmeye çalıştım. Kürsüye ilk çıktığımda kendi sesimi tanıyamadım ve heyecandan ne söylediğimin farkında bile değildim. Bence bu duygu tarif edilemez.” diyerek duygularını paylaştı.

Ayrıca TTMUN Kulübünde dört yıldır aktif görev alan Umay Sezen Acar (12D), konferans sonrasında duygu ve düşüncelerini,  “Daha önce JMUN (Junior Model United Nations) kulübünde yer aldım ve konferanslara katılmıştım. Fakat lise MUN kariyerimin ilk konferansı DŞMUN olmuştu ve son konferansım da DŞMUN oldu. İlk DŞMUN Konferansı’ndan bu güne kadar yaşadıklarımı düşündükçe ne kadar çok değiştiğime ve ne kadar çok anı ve dost biriktirdiğime inanamıyorum. MUN bana ömür boyu devam edecek dostluklar, sımsıcak anılar ve inanılmaz deneyimler kazandırdı. Sorunları tespit etme, çözüm önerme, kendini uygun bir biçimde ifade edebilme gibi birçok beceri ile birlikte bir dünya vatandaşı olabilme, farklı görüş ve davranışlara karşı saygı duymayı öğretti. Her öğrencinin bu deneyimi yaşaması gerektiğine inanıyorum.”  sözleriyle ifade etti.

DŞMUN’18 Genel Kurul Komiteleri Gündem Maddeleri:

Siyasi Komite:

 • Doğu Çin deniz sınırları içerisinde bulunan doğal kaynak haklarının kontrolünü ve sömürüsünü müzakere etme sorunu
 • Gazze şeridi ve Batı Şeria’da egemenlik sorunu
 • Ekonomik olarak az gelişmiş ülkelerde hükümetlerin şeffaflığı ve güvenirliği sorunu

Silahsızlanma Komitesi:

 • Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki yabancı ülkelerden gelen askeri müdahalesi ve yardımın düzenlenmesi sorunu
 • Afganistan’daki insansız hava araçlarının kullanımı sorunu
 • Savaş kalıntılarını yok edilmesi sorunu

İnsan Hakları Komitesi:

 • Rusya’nın yurtiçi medya üzerindeki etkisi ve müdahalesi sorunu
 • Doğu Ghouta’daki kimyasal silah kullanımı sorunu
 • Kişisel verilerin kullanımı, depolanması ve korunması sorunu

Çevre Komitesi:

 • Hızlı ve ciddi nüfus artışının çevresel etkileri sorunu
 • Yeni ve verimli doğal kaynaklar arayışı ve bunların sonuçları
 • Temiz su varlığının arttırılması ve Afrika ve Orta Doğu’da sağlık koruma tedbirlerinin uygulanması