Konferans: YKS Ebeveynliği, Sınava Doğru

129

Levent Yerleşkemizde, 12. sınıf öğrencilerimizin velilerine yönelik olarak düzenlenen “YKS Ebeveynliği: Sınava Doğru” konferansı, 18 Ekim Çarşamba günü, Danışman Psikolog Gonca Baştuğ tarafından gerçekleştirildi.

12. sınıf öğrencilerimizin YKS’ye hazırlandıkları dönemde akademik yolculuklarına eşlik eden duygusal süreçlerin, sınav ve eşlik edenlerin, gelecek planlamalarının, sürecin değerlendirilmesinin önemini aktarmak için düzenlenen bu konferansta; sürece eşlik eden duyguları anlama ve baş etme yolları, strateji geliştirme ve doğru kararlar alma yöntemleri üzerinde duruldu. Ebeveynin bu süreçte gence eşlik etmesinin, yanında olmasının önemi paylaşıldı. Konferansta, velilerimizin de bu dönemde yaşadıkları zorluklara, öğrencilerimize eşlik etme biçimlerine dair paylaşımlarına ve sorularına yer verildi.

Terakki Vakfı Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, eğitim ve öğretimin en önemli paydaşlarından birinin aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak; aileleri, öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal gelişimleri ile ilgili bilgilendirmek, iş birliği sağlayacak açık bir iletişim ortamı oluşturmak amacıyla belirli aralıklarla bilgilendirme toplantıları, seminerler ve konferanslar düzenliyor.