Genel Kurula Seçilen En İyi Dört Yasa Tasarısından Üçü Terakki’den

2379

Lise TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübümüz ve Levent Yerleşkemizden STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) Kulübümüz, 17 – 20 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen KALMUN’19 konferansına katıldı. Bu yıl teması “Çağdaş bir aydınlanma döneminin başlatılması: Geleneksel kavramlara bağımlı kalmanın ve modern kavramlara karşı çıkılmasının önüne geçilmesi” olarak belirlenen KALMUN’19 konferansı 20 okuldan yaklaşık 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği, dünya sorunlarının ele alındığı konferanslardan olan KALMUN’19’da Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz İngiltere, Kenya, Nijerya ve Somali ülkelerinin; Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz ise Brezilya’nın delegeliğini yaptı.

Ayrıca dört yıldır TTMUN Kulübünde görev alan Tepeören Yerleşkemizden Umay Sezen 

Acar (12D) danışman öğrenci; Levent Yerleşkemizden Lal Cora (10 IBG) basın ekibinde ve Yusuf Eren Eroğlu (9B) Doğu Asya Zirvesinde (East Asia Summit) Bangladeş’i temsilen gözlemci olarak görev aldı.

KALMUN’19 konferansı öncesi  öğrencilerimiz, görevleri belirlendikten sonra takım kaptanları ve kulüp öğretmenleri liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeler için ülke raporları hazırlayıp paylaştılar. Konferans süresince tartışılacak olan gündem maddeleri araştırılarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yapıldı ve konular ile ilgili hazırlanan raporlar incelendi. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılar ile paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çoğunluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tartışamaya açarak tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar ile birlikte kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Gündem Maddeleri:

GA-1:  Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi
Disarmament and International Security Committee (DISEC):

 • Askeri harcamaların azaltılmasının desteklenmesi ve nükleer silahlanmada şeffaflık sorunu
 • Denizcilikte güvenlik ve Somali sorunu
 • Havaalanı güvenliğinin sağlanması ve ırkçılık sorunu

GA-3: Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi
Social, Cultural and Humanitarian Committee (SOCHUM):

 • Devlet dışı örgütler tarafından mültecilerin istismar edilmesi sorunu
 • Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımının desteklenmesi
 • Devlet destekli sansürün ortadan kaldırılması ve medya ve gazetecilerin özgürlüğünün sağlanması sorunu

GA-4: Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi
Special Political and Decolonization Committee (SPECPOL):

 • Ortadoğu’da Sünni-Şii gerginliği sorunu
 • Çin’in Sincan Uygur özerk bölgesindeki siyasi gerilimin kaldırılması sorunu
 • Azınlıkların devlet organlarında temsil edilmesinin desteklenmesi 


GA-6:
Yasal Komite
Legal Committee (LEGAL):

 • Bilişim teknolojilerinin kötüye kullanımı ile mücadele edilmesi ve Siber sorumluluk için bir rehber oluşturulması
 • Birleşmiş Milletler çalışanları ve diplomatlar tarafından diplomatik dokunulmazlığın suiistimal edilmesinin önlenmesi
 • Modern köleliği sonlandırmak için yasal çerçeve oluşturulması


Genel Kurul Komitelerinde Yasa Tasarı Başkanlığına Hak Kazanan Öğrencilerimiz:

STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations)

GA-3: Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi
Social, Cultural and Humanitarian Committee (SOCHUM):

Brezilya ülkesini temsilen Levent Yerleşkemizden Duru Çağla Yeşilyurt (9C)Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımının desteklenmesi” sorunu ile ilgili gündem maddesi üzerine hazırlamış olduğu yasa tasarı taslağını komitesine sundu.

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations)

İngiltere, Kenya, Nijerya ve Somali ülkelerini temsilen Tepeören Yerleşkemizden 16 öğrenci ile yer aldığımız Genel Kurul Komitelerinde 12 öğrencimiz, hazırladıkları yasa tasarılarını yeterli oy toplayarak komitelerinde sunmak üzere yasa tasarı başkanı olmaya hak kazandı.

GA-1:  Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi
Disarmament and International Security Committee (DISEC):

Utku Egemen Umut (9A) Askeri harcamaların azaltılmasının desteklenmesi ve nükleer silahlanmada şeffaflık sorunu”
Seza Hasibe Bayat (9B) “Denizcilikte güvenlik ve Somali sorunu”
Efe Utku Ural (HzA) “Havaalanı güvenliğinin sağlanması ve ırkçılık sorunu”

 

GA-3: Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi
Social, Cultural and Humanitarian Committee (SOCHUM):

Cansu Köseoğlu (10A) “Devlet dışı örgütler tarafından mültecilerin istismar edilmesi sorunu”
Berkay Karakuş (10B) “Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımının desteklenmesi”
Irmak Yılan (9B) “Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımının desteklenmesi”

 

GA-4: Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi
Special Political and Decolonization Committee (SPECPOL):

Berke Çurku (HzA) “Ortadoğu’da Sünni-Şii gerginliği sorunu”
Eren Kilerci (11A) “Çin’in Sincan Uygur özerk bölgesindeki siyasi gerilimin kaldırılması sorunu”
Kaan Büyükkıvanç (10C) “Azınlıkların devlet organlarında temsil edilmesinin desteklenmesi”

 

GA-6: Yasal Komite
Legal Committee (LEGAL):

Demir Akçay (HzA) “Bilişim teknolojilerinin kötüye kullanımı ile mücadele edilmesi ve Siber sorumluluk için bir rehber oluşturulması”
Baran Büngül (9E) “Birleşmiş Milletler çalışanları ve diplomatlar tarafından diplomatik dokunulmazlığın suiistimal edilmesinin önlenmesi”
Yusuf Deniz Çelik (HzA) “Modern köleliği sonlandırmak için yasal çerçeve oluşturulması”

Tüm Yasa Tasarı Taslaklarımız Komite Oylamasından Başarıyla Geçti

Komitelerde yapılan oylamalar sonucunda Tepeören Yerleşkemizden 12 öğrencimiz komitelerinde tartışmaya açtıkları yasa tasarı taslaklarının hepsini uzun süren tartışmalar sonunda komite oylamasından oy çoğunluğu ile geçirmeyi başardı.

Genel Kurula Seçilen En İyi Dört Yasa Tasarısından Üçü Terakki’den

TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations)

Konferansın dördüncü gününde her komitenin en iyi yasa tasarı taslağı seçilerek KALMUN’19 Genel Kurulunda tartışılmaya açıldı. Bu yıl Genel Kurula seçilen en iyi dört yasa tasarısının üç tanesi Tepeören Yerleşkesi öğrencileri tarafından hazırlananlar arasından seçildi.

GA-1:  Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi
Disarmament and International Security Committee (DISEC):

 Efe Utku Ural (HzA) “Havaalanı güvenliğinin sağlanması ve ırkçılık sorunu

GA-3: Sosyal, İnsani ve Kültürel Komitesi
Social, Cultural and Humanitarian Committee (SOCHUM):

Irmak Yılan (9B)  “Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde kadınların sağlık hizmetine ulaşımının desteklenmesi”

GA-4: Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi
Special Political and Decolonization Committee (SPECPOL):

Berke Çurku (HzA) “Ortadoğu’da Sünni-Şii gerginliği sorunu”

Öğrencilerimiz hazırlamış oldukları yasa tasarılarını Genel Kurulda da başarıyla sundu, etkili kürsü konuşmaları ve aktif katılımları sonucunda oy çoğunluğu ile üç tasarıyı da Genel Kuruldan geçirmeyi başardı.

En Başarılı Delegeler

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi  (DISEC)

Tepeören Yerleşkemizden Utku Egemen Umut (9A), Seza Hasibe Bayat (9B), Levent Yerleşkemizden Ozan Ölmez (9C)

Özel Politik ve Bağımsızlaşma Komitesi (SPECPOL)

Tepeören Yerleşkemizden Berke Çurku (HzA). Kaan Büyükkıvanç (10C)

ve

Yasal Komite (LEGAL)

Tepeören Yerleşkemizden Baran Büngül (9E) “En Başarılı Delegeler” olarak seçildi.

Ayrıca Tepeören Yerleşkemizden Efe Utku Ural (HzA) ve Eren Kilerci (11A) aktif ve başarılı katılımları sonucunda komitelerinde “En iyi Delege” oldu.

KALMUN’19’un Ardından…

Levent Yerleşkemizden Ozan Ölmez (9C) duygu ve düşüncelerini şu sözler ile paylaştı: “KALMUN’19’a gelmeden önce komite konuları hakkında çalışmalarımı yapmış ve yasa tasarı taslaklarımı hazırlamıştım ama Silahsızlanma Komitesinde ilk kez yer alacağım için biraz heyecanlıydım. Oturum öncesi kulis çalışmaları süresince tasarılarımızı birleştirmek ve sorunlara daha etkili çözümler üretebilmek için diğer öğrenciler ile birlikte çalışmaya başladığımızda birçok arkadaş edindim ve bu çalışmaların oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra Genel Kurulda destek verdiğimiz yasa tasarılarını savunmak için kürsü konuşmaları yaparken tüm tedirginliğim gitmiş artık keyif almaya başladığımı fark ettim. KALMUN’19 benim için çok güzel bir deneyim oldu.”

Tepeören Yerleşkemizden Artan Sonay (HzB) katılmış olduğu ilk MUN konferansı hakkındaki görüşlerini, “Terakki’de beşinci yılım ve liseye başladığımda okulumuzda düzenlenen TTMUN konferansı öncesinde bu etkinliğe katılmayı pek istemedim. Daha sonra arkadaşlarımın ve danışma öğretmenimizin desteğiyle KALMUN’19 konferansına katılmaya karar verdim. İlk başta çok heyecanlı ve endişeliydim. Ama daha sonra özellikle arkadaşım Cemre Göç’ün de desteğiyle heyecanımı yendim. Bu güne kadar katılmış olduğum en güzel ve en çok şey öğrendiğim etkinliğin bu konferans olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. İyi ki katılmışım. Bize bu imkânları sunan Terakki ailesine ve her adımda yanımızda olan danışman öğretmenimiz Vesile Acar’a çok teşekkür ediyorum. MUN kariyerimde ilk adımımı atmış olduğum için çok mutluyum” diyerek paylaştı.