ERG Diyarbakır Yerel Çalıştayı’nda Terakki Tarih Günleri

2063

Levent Yerleşkemizden Tarih Öğretmenimiz Ahmet Gündoğan, 4 – 5 Ocak tarihlerinde düzenlenen Diyarbakır Yerel Çalıştayı’na “18. Terakki Tarih Günleri: Savaş ve Göç”  başlıklı sunumuyla katıldı. Diyarbakır Yerel Çalıştayı, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle işbirliği içinde TED Diyarbakır Kolejinin ev sahipliğinde ve Sabancı Vakfının desteğiyle gerçekleşti.

2016 yılında ERG tarafından “Eğitimde İyi Örnekler” konferansına seçilen 18.  Terakki Tarih Günleri; Lise Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüz, Plastik Sanatlar Bölümümüz ve Projeler Koordinatörlüğümüzün organizatörlüğünde “Savaş ve Göç” temasıyla her iki yerleşkemizde düzenlendi. Terakkili gençler ile farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikteki atölye, sunum ve söyleşilerimizde Türkiye’deki göç olgusunun tarihsel bir analizi yapıldı. Sistemsiz, esnek ve geçici düzenlemelerin yerine daha sistemli ve uluslararası geçerliliği olan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir göç ve göçmen politikasının oluşturulması için neler yapılması gerektiğine dair çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlara yönelik farkındalık yaratmada sanatın ve sanatçıların oynadığı büyük rol de vurgulandı.

Eğitimdeki iyi örnekleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygınlaştırmak amacıyla organize edilen yerel çalıştaylardan biri olan Diyarbakır Yerel Çalıştayı’nda Tarih Günleri sunumuna katılan dinleyicilerin dikkatini çeken ve etkili buldukları yönler şunlar oldu:

Tarih Günleri sunumlarında ve atölyelerinde Terakki öğrencilerinin ve konuk okullardan gelen öğrencilerin kaynaşarak, heyecanlı ve hazır biçimde sunumları gerçekleştirmeleri, demokratik ve çok sesli bir tartışma ortamı kurgulayabilmeleri, ayrıca güncel meseleleri tarihsel perspektifle değerlendirerek çözüme dair önerilerini ortaya koymaları ve sonrasında tartışma sorusundan hareketle ortak bir atölye bildirisi kaleme alarak bunu kamuoyuyla paylaşmaları.