Terakkili Öğretmenlerden Panel: Cumhuriyet Rejimi Nasıl İnşa Edildi?

2554

Tepeören Yerleşkemizde ortaokul ve lise öğrencilerimiz, 22 Ekim Salı günü Tarih öğretmenlerimiz Alişan Akpınar ve Mine Koçak Yalaz’ın “Cumhuriyet Rejimi Nasıl İnşa Edildi?” paneline katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinden biri olarak düzenlediğimiz, Lise 10,11, 12. sınıf öğrencilerimiz ve ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin izlediği panelde öğretmenlerimiz, Cumhuriyet’in ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda nasıl bir ülkeyi devraldığını ve yeni bir hayat inşa etmenin ne anlama geldiği üzerine tartıştılar.

Öncelikle, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin “kopuş” mu, yoksa “devamlılık” olarak mı nitelendirilebileceği üzerinde duran öğretmenlerimiz, yüzyıllık bir Osmanlı modernleşmesi birikiminin gücünden ve Cumhuriyet kadrolarının da böyle bir ortamda yetiştiğinden bahsetti. Ardından, 1. Dünya Savaşı ve ardından Milli Mücadele yıllarındaki yıkımın etkilerinden bahsederek, bir yandan kadrolar ve kurumsallaşma adına Osmanlı’dan devralınan güçlü bir miras olduğunun altını çizdiler, bir yandan da ekonomik ve demografik yıkımın 1923’e gelindiğinde Cumhuriyet’i ilan eden kadroları nasıl bir zorluk içinde bıraktığını vurguladılar.

Daha sonra, bu koşullar altında Cumhuriyet rejiminin inşasında nasıl bir felsefe ile hareket edildiğinin üzerinde durarak, özellikle toplumsal inşa konusunda bir tartışma yürüttüler. Ele aldıkları temel başlıklar eğitim, kültür ve kadın hakları idi. Bu alanlardaki yönelim ve gelişmeler hakkında hem bilgiler verdiler, hem de tartışma noktaları konusunda ipuçlarını işaret ettiler.

Söyleşi, öğrencilerimizden gelen sorularla devam etti. Öğrencilerimizin merakları ve tartışma istekleri sayesinde, zihinlerinde oluşan soru ve tartışmaların; bu paylaşımın sonrasında, derslerde de devam edeceğini belirtmek gerekir.