Eğitim Değişiyor Düşünceler Evrenselleşiyor

2377

Dünya, eğitimin penceresini açtığımız her gün, uluslararası sınırları hafifleterek bizi büyük bir değişim rüzgarı ile karşı karşıya bırakıyor. Göçlerin de artmasıyla beraber dünya nüfusu giderek çoğalıyor ve insanlar, kültürel yapısı farklı insan toplulukları ile karşılıklı bağlılık sürecine girmeye başlıyor. Dünya düzeninde birbirini takip eden zincirleme değişimler ise her toplumda farklı gelişmelere sebep oluyor. Tahrip edilen Brezilya yağmur ormanları ile küresel ısınma arasındaki bağın insanı sınırlar ötesinde bir sorumluluk ile baş başa bırakması ve Amerika’daki oy sayısının Ortadoğu’daki barış sürecini etkilemesi gibi durumların çoğalmasıyla insan, bu küreselleşen dünyanın en önemli parçası haline geliyor.

Evrensel bir kimlik ile çevredeki gelişmeler karşısında çoğulcu bir tutum sergilemek ve “insan”ı hayatın odak noktasına koymak, kişiyi bireyselleştiren ve toplumu küreselleştiren bir dünya yaratıyor. Okullar ise dünya genelini böyle bir duyarlılık seviyesine yükseltmek için öğrenciyi uluslararası alana taşımaya çalışıyor. Terakki de bu alanda küresel eğitim tarzını benimseyerek, öğrencide var olan bilinci evrenselleştiriyor ve ona eleştirel düşünme yeteneği kazandırıyor. Sosyal, kültürel ve ekonomik değerleri etkileyen küreselleşme, uluslardaki eğitim modelinin şekillenmesinde büyük bir rol oynarken artık hayatın merkezine yerleşiyor ve teknolojinin gelişmesiyle beraber eğitim, gelecek için inşa ediliyor. Bilgi çağının büyümesiyle günden güne büyüyen sosyal ağlar, kolay bilgi akışıyla beraber insanları birbirine bağlıyor. Böylece ulusla ve onun ötesindeki dünya toplumlarıyla etkileşim halinde olan öğrenciler, ulusal kimliklerinin yanında, bilgi çağının en önemli iletişim aracı olan “küresel vatandaşlık” ile tanışıyor. Bireyin ulus ve insanlık arasındaki dengeyi yakalaması ise küresel vatandaşlık boyutlarının keşfedilmesinde büyük bir rol oynuyor.

Uzaklıkların giderek kısalması hatta yok olması ile bilişim çağındaki eğitim düzeni, kültürler arası etkileşimin bir parçası haline gelerek küreselleşmeye başlıyor ve ulusun kendi sınırları içinde üretmiş olduğu değerler, ulusal sınırları aşarak kültürel zeminde bir araya geliyor.

Yüz otuz yılı aşkın bir süredir öğrencilerini gelecek için hazırlayan Terakki, onlara etik değerler kazandırarak bilginin sorgulanarak elde edileceğini öğretiyor. Yaşam boyu öğrenmenin esas alındığı International Baccalauerate (IB www.ibo.org) gibi eğitim programları ise öğrencileri çağın bu hızlı değişimine ortak ediyor ve onları küresel dünyaya hazırlıyor; kendi öz değerlerinden kopmadan evrensel değişime ayak uydurabilen bireyler de kültürler arasında bir köprü kurarak iletişimi güçlendirmeye başlıyor. Üstelik küreselleşme bilincinin kazandırıldığı bu uluslararası eğitim programı sayesinde öğrenci kendini geliştirerek bireyselleşmeye başladığı gibi, kişinin dayanışmayı güçlendiren bu birey olma hali, evrensel düzen karşısında bir farkındalık bilinci oluştuğunu gösteriyor.

Dayanışma ve bağlılık ile oluşan farkındalık süreci, bireyin kendi düşüncelerini farklı kültürlerle beraber tartabilmesiyle hız kazanıyor; öğrenci değişim programları aracılığıyla dünyadaki okullar işbirliğinde bulunuyor ve farklı düşünce yapıları bir araya gelerek öğrenciler, sorgulayıcı ve çözüm üretmeye dayalı yaşam tarzını benimsemeye başlıyor.

Küresel vatandaşlığın sınıflara taşındığı bu bilgi çağında, toplumlar arası etkileşimi güçlendirmek ve buna bağlı olarak evrensel bir dil yaratmak, öğrencilerin yaşama hazırlanması açısından büyük bir önem taşıyor. Teknolojinin gelişmesiyle sınırlar zayıflıyor ve insan, toplum dayanışmasını canlı tutan bir kavram haline geliyor. Bağlılığın sembolü haline gelen insan, küresel bir akıl oluşturarak kendi yaşadığı toplumun ötesinde de bir hayat olduğunu fark ediyor. Sürdürülebilir bir gelecek için farklı bakış açılarına saygı duyan bu birey, kültürler arası anlayışı besleyerek kendinden evrensel bir vatandaş yaratıyor.