Cumhuriyet Nasıl İnşa Edildi?

2403

Levent Yerleşkemizden lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimiz, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 26 Ekim Perşembe günü “Cumhuriyet Nasıl İnşa Edildi?” panelinde Terakkili eğitimcilerle buluştu.

Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşen panelde yer alan konuşmacılarımız; Doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesinde devam eden, her iki yerleşkemizden Tarih öğretmenimiz Alişan Akpınar; Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisans çalışmalarını sürdüren, Boğaziçi Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamış olan, daha önce Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölüm Başkanlığı yapan ve şu anda Tepeören Yerleşkemizde Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Müdürlüğü görevini yürüten Fırat Güllü; Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölüm Başkanımız Mine Koçak Yalaz.

Panelistlerimiz, 19. yüzyılda yaşanan modernizasyon sürecinden, savaşlarla geçen on yıllar sonunda kurumlar ve insan kaynağında yaşanan sıkıntılardan bahsederek Cumhuriyet rejiminin kuruluş döneminde karşı karşıya kalınan sorunlara değindiler. Cumhuriyetimizin temel kuruluş felsefesini dayanaklarıyla birlikte ortaya koydular. Daha sonra, Cumhuriyet rejiminin ilkeler ve kurumlar bağlamında nasıl inşa edildiğini; kültür sanata, eğitime ve kadınların konumuna ilişkin örneklerle tartıştılar. Panel süresince konuyla ilgili fotoğraf ve karikatür gibi görsel malzemenin kullanılması ise öğrencilerimiz için tartışmayı daha da keyifli hale getirdi.