DŞMUN’19: Gerçeği Görmek

2125

Her iki yerleşkemizden lise MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, “Gerçeği Görmek: otokratik müzakerelerin zorlamasıyla süregelen siyasi döngülerin kırılması”” temalı DŞMUN konferansındaydı. Terakkili öğrenciler, 10 – 13 Ekim tarihleri arasında 23 okuldan yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen DŞMUN (Darüşşafaka MUN) konferansında delegelik yaptı. MUN konferanslarında öğrenciler, Birleşmiş Milletleri simülasyon yoluyla öğreniyor, dünya sorunlarını ele alıyor.

Levent Yerleşkemizden STIMUN (Şişli Terakki MUN) Kulübümüz bu konferansta Çin, Sudan, Japonya ve NorveçTTMUN (Terakki Tepeören MUN) Kulübümüz ise FransaIran, Endonezya, Romanya ve Venezüella ülkelerini  temsil etti. Ayrıca STIMUN Kulübümüzden Söz Başak Uçar (11F) Silahsızlanma Komitesinde, TTMUN Kulübümüzden  Eren Kilerci (12A) İnsan Hakları Komite’sinde oturum başkanlığı yaptılar.

DŞMUN’19 konferansı öncesinde öğrencilerimiz, takım kaptanları liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeleri araştırdı ve ülke raporlarını hazırladılar. Daha sonra konferans süresince tartışılacak olan gündem maddelerini araştırarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar. Komite oturum başkanları tarafından hazırlanmış raporları incelediler. Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerimiz yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılar ile paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Güvenlik Konseyi

DŞMUN’19 konferansında bu yıl Güvenlik Konseyinin gündemini “Suriye’deki dış güçler sorunu”, “Mali sorunu” ve “Ulusal refahın korunabilmesi için Kolombiya devrimci silah güçleri ve Kolombiya Parlamentosu arasındaki barışın sürdürülebilmesi sorunu” maddeleri oluşturuyordu.

Bu gündem maddeleri üzerine TTMUN Kulübünden Berke Çurku (9D), İbrahim Taha Salta (9A) ve Cansu Köseoğlu (11C) oldukça aktif rol alarak toplam toplamda 12 çözüm önerisinde bulunmuş ve 9 öneriyi komitelerinde oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Bu yılki gündem maddeleri, “Afrika’daki petrol endüstrisine bölgedeki yabancı işletmelerin müdahale etmesiyle istismar edilmesi sorunu”, “Küresel işleyen web tabanlı servislerin ticari yükümlülüğü ve vergilendirilmesi sorunu” ve “Amerika birleşik devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşı sorunu” olarak belirlendi.

TTMUN Kulübünden Seza Hasibe Bayat (10A) “Afrika’daki petrol endüstrisine bölgedeki yabancı işletmelerin müdahale etmesiyle istismar edilmesi sorunu” üzerine yapmış olduğu çalışma ile tasarı başkanı olmaya hak kazandı ve tüm komiteden onay alarak tasarısını oy birliği ile geçirdi.

Genel Kurul Komiteleri

Genel Kurul komitelerinde öğrencilerimiz görevlerini başarıyla yerine getirmişler belirlenen gündem maddeleri üzerine yapmış oldukları çalışmaları komite içinde paylaştılar ve çözüm önerilerine katkıda bulundular.

Beş öğrencimiz hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını komitelerinden yeterli imza toplayarak tasarı başkanı olmuş ve tartışmaya açmaya hak kazandılar.

Siyasi Komite:

TTMUN Kulübünden Utku Efe Ural (9D) “Bölgesel bağımsızlığın sağlanabilmesi için, Bosna-Hersek ve Hırvatistan sınır sorununun, dış güçlerin müdahalesini dikkate alarak sonuçlandırılması”,

TTMUN Kulübünden Utku Egemen Umut (10A) “Uluslararası siyasette yasal silah ticaretinin sonuçlarının değerlendirilmesi” sorunları üzerine hazırlamış oldukları yasa tasarılarına başkanlık yapmaya hak kazanmış ve oy çokluğu ile komitelerinden geçirmeyi başardılar.

Silahsızlanma Komitesi:

STIMUN Kulübünden Yusuf Eren (10A) “Gelir ve güç kaynakları açısından Taliban’ın Orta Doğu’dan kaldırılması”

TTMUN Kulübünden Cemre Göç (10IBFM) “Kırım’ın yasadışı ilhakı sorunu” sorunları üzerine hazırlamış oldukları yasa tasarılarına başkanlık yapmaya hak kazandılar.

Cemre Göç hazırlamış olduğu yasa tasarısını oy çokluğu ile komitesinden geçirmeyi başardı.

İnsan Hakları Komitesi: 

TTMUN Kulübünden Yusuf Deniz Çelik (9C) “Hong Kong’da yapılan protestolarının polis şiddetini artırarak artmasının önlenmesi sorunu” üzerine hazırlamış olduğu yasa tasarısına başkanlık yapmaya hak kazandı ve tasarısını komitesinden oy çokluğu ile geçirmeyi başardı.

En İyi Yasa Tasarısı

13 Ekim Pazar günü QNB Kristal Kule’de gerçekleştirilen Genel Kurulda her komiteden en iyi örnekler olarak seçilen birer tasarı Genel Kurulun onayına sunuldu ve uzun süren kürsü konuşmaları ve hararetli tartışmalar sonunda oylamaya açıldı.

Siyasi Komite’ de TTMUN Kulübünden Utku Egemen Umut’un (10A) hazırlamış olduğu tasarı “En İyi Yasa Tasarısı” olarak seçilerek Genel Kurul’a kabul edildi. Birçok kürsü konuşması, uzun ve hararetli tartışmalar sonucunda öğrencimizin başkanlığını yaptığı tasarı oy çokluğuyla Genel Kurul’dan geçti.

STIMUN Kulübü öğrencilerimiz Darüşşafaka MUN Konferansı ile ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı:

Sarp İsmail Büke (HzA), “İlk MUN deneyimim zor ama eğlenceliydi. Çok fazla insanla tanıştım ve hala aktif olarak konuşuyorum o insanlarla. Zor olan tarafı temsil ettiğim ülke Çin olduğundan fazlasıyla aktif olmam gerektiğiydi. Ancak ilk deneyimim olduğundan kuralları, terimlere ve prosedürlere pek hakim değildim. İlk heyecanımı atar atmaz her şey yoluna girdi benim için. Komitemdeki en güçlü ülkeyi temsil ettiğimden bolca söz hakkı aldım ve çok eğlenceli geçti. Benim için çok güzel bir deneyimdi.”

Ozan Ölmez (10A) “DŞMUN’19 Konferansında Siyasal Komite’de Japonya delegesi ve büyükelçisi olarak görev aldım. Genel Kurul’a gönderilen yasa tasarısı da dahil olmak üzere üç farklı çözüm önerisinin yazılması ve onaylanmasında çalıştım. Konferansın gittiklerim arasında en iyilerinden olduğunu düşünüyorum. Hem organizasyon, hem sosyal hem de akademik açıdan oldukça iyi düzenlenmiş bir konferans olduğu kanısındayım ve bir sonraki sene de katılmayı isterim. Eleştiri yapmam gerekirse konferans sırasında işleyiş sürecinde aksaklıklar yaşandığını belirtmek isterim fakat yine de oldukça verimli oturumlar oldu ve sosyal bağlamda çok iyi bir konferans olduğunu da söylemek gerekir. Ayrıca komitemdeki diğer delegelerle konuşmalarım sırasında MUN konferanslarına nasıl hazırlanılması gerektiğiyle alakalı bir fikir de edinmiş oldum.”

TTMUN Kulübü öğrencilerimiz Darüşşafaka MUN Konferansı ile ilgili izlenimlerini şu şekilde aktardı:

Utku Egemen Umut’un (10A) “Geçen yıl da DŞMUN konferansına katılmıştım ve aynı güzel ortamı bu sene de hissettim. Bu yıl Fransa ülkesini temsilen Siyasi Komite’de yer aldım. Silah ticareti konusunda hazırlamış olduğum yasa tasarımı İran elçisi Efe Utku Ural (9A), Endonezya elçisi Ömer, Japonya elçisi Ozan ve Romanya elçisi Bartu’nun da yardımlarıyla büyük oy farkıyla komitemizden geçirdik. Daha sonra güçlü savunmalarımızla Genel Kurul’dan da geçirerek büyük bir başarıya imza attık. Özellikle de danışman öğretmenimiz Vesile Acar’ın mentörlüğünde çok güzel bir konferans süreci yaşadık ve güzel arkadaşlıklar edindik. Ayrıca İngilizce kelime bilgimin arttığını ve daha akıcı konuşmaya başladığımı düşünüyorum.”  

Ayrıca TTMUN Kulübünde üç yıldır aktif görev alan Cansu Köseoğlu (11C), konferans sonrasında duygu ve düşüncelerini, “İlk günden son güne kadar çokça emek verdiğimiz ve karşılığını da aldığımız bir MUN konferansının sonuna geldik. Bu sene benim için daha önemli çünkü iki senedir üst sınıflarıma sorduğum her soru şimdi bana soruluyor ve şimdi ben grubun “ablası” olmuştum. Konferans süresince, aramıza yeni katılanları gözlemlemek onlara yardımcı olmaya çalışmak benim için ayrı bir tecrübe oldu. Başta utangaç ama dördüncü günün sonunda nasıl heyecanla çevrelerindeki insanlarla konuştuklarını görmek ve kendilerini nasıl geliştirdiklerine şahit olmak kendimin de ne kadar yol geldiğini, geliştiğini ve MUN’un hayatıma ne kadar çok şey kattığını fark etmemi sağladı. İyisiyle, kötüsüyle, kaybetsek de kazansak da her zaman kazançlı çıktığımız, yaptığımız hataların da bizi geliştirecek birer tecrübe olduğunu gördüm. Her açıdan kendime çok şey kattığım ve hepimizi geliştiren biraz daha büyüten, yükselten güzel bir tecrübe oldu.”  sözleriyle ifade etti.