Anaokulu Velilerimiz İngilizce Öğretmenlerimizle Buluştu: Parents’ ELT Day

2015

Anaokulu 6 yaş velilerimiz, “Parents’ ELT Day” sunumunda İngilizce öğretmenlerimizle bir araya geldi. Sunum Levent Yerleşkemizde 5 Ekim Cumartesi, Tepeören Yerleşkemizde 11 Ekim Cuma günü gerçekleşti.

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın İngilizce dil gelişimleri için okulumuzda yürütülen programlarla birlikte okul dışındaki zamanların değerlendirilmesinin de önemli olduğu bilinciyle, yabancı dil gelişim süreci hakkında velilerimize bilgi verdiler. Ayrıca, evde çocuklarımızın dil gelişimini destekleyici ne tür etkinliklerin yapılabileceğini içeren örnek çalışmalara yer verdiler ve uygulamaya dönük pratik bilgiler de paylaştılar.

Küçük yaş gruplarında yabancı dil edinim sürecinin nasıl gerçekleştiği ve nasıl ilerlediğinden bahseden öğretmenlerimiz, ebeveynlerin bu süreçteki desteklerinin çocukların yabancı dil öğrenimi üzerindeki olumlu etkileri üzerinde durdular.

Çocukların erken yaşta yabancı dili severek, eğlenerek öğrenmelerinin önemini vurgulayarak, evde yabancı dile ayrılan vaktin yabancı dil öğrenme sürecine olan etkisini anlattılar. Evde İngilizce yararlı dil ögelerini sık kullanmanın faydalarından söz ettiler. Dramatizasyon yoluyla çocukların yaş seviyelerine ve ilgilerine yönelik İngilizce kitaplar okuyabileceklerini, bu okunan kitaplarla çeşitli aktiviteler yapabileceklerini belirttiler.

Bunların yanında, İngilizce şarkıların günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin çocukların İngilizce öğrenmelerine olumlu katkı sağlayacağını dile getirdiler. İngilizce öğrenmede sık tekrarın, çocuklarıyla oluşturacakları rutinlerin, istikrarlı bir şekilde çalışmanın, oynanacak oyunların önemli olduğunu söylediler.

Ayrıca, motivasyon ve olumlu geri bildirimin çocuğun yabancı dili günlük yaşama aktarmalarında yarattığı farkı somut örneklerle açıkladılar. Öğretmenlerimiz; velilerimizin, yabancı dil öğrenirken çocukların duygusal olarak ne hissettiklerini anlamaları ve empati kurabilmeleri için İngilizce dersinde kullandıkları aktivite örneklerini yaparak ve yaşayarak öğretirken İspanyolca kelimeler, şarkılar ve hikayeleri kullandılar.