IB Kütüphanecimiz Öğrencilerimize Veri Tabanlarımızı Anlattı

1339

Kütüphanelerimiz, okul müfredatını destekleyen her tür kaynağın sağlanması (kitap, dergi, e-kitap, e-dergi vb.) ve bu kaynakların öğrencilerimiz ve diğer tüm kullanıcılarımız tarafından akademik dürüstlük ve bilgi okuryazarlığı çerçevesinde kullanımının ve erişiminin öğretilmesine yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Her iki yerleşkemizden lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimiz, 20 – 30 Eylül; 10 IB öğrencilerimiz ise 12 – 14 Ekim tarihleri arasında Tepeören Yerleşkemizden IB Kütüphanecimiz Sevin Özdemir’le buluştu. Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı sürdüren Kütüphane Birimimizin yüz yüze ve çevrim içi düzenlediği bu etkinlikte öğrencilerimiz, yapacakları araştırmalarda veri tabanlarımızı nasıl kullanacaklarını öğrendiler.

Özdemir, öncelikle kütüphanenin önemi, kütüphaneyle ilgili genel işleyiş ve kurallar hakkında öğrencilerimize bilgi verdi, ardından basılı ve dijital portfolyoyu tanıttı. Pandemi dönemiyle birlikte dijital kaynakların daha da önem kazandığının altını çizen Özdemir, öğrencilerimize kütüphanelerimizin dijital kaynaklarına nasıl erişim sağlayacaklarını anlattı, yerli ve yabancı birçok dijital kaynağa erişimlerinin olduğunu paylaştı.

Kütüphanelerimizin veri tabanlarına library.terakki.org.tr adresinden 7/24 nasıl erişebileceklerini uygulamalı gösteren Özdemir, araştırma amaçlı kullanabilecekleri TÜBİTAK Academic Journal, Britannica Online, Britannica Image Quest, JSTOR, Directory of Open Access Journals (DOAJ) adlı veri tabanlarını tanıttı.

Elektronik kitap taramaları için EBSCOhost, Follet Shelf, Tumble Book Library ve Sayısal Kitap’tan söz etti. Cumhuriyet gazetesi veri tabanı ve Soraapp elektronik dergi platformunu ise süreli yayınları takip etmek için kullanabileceklerini aktardı. Akademik dürüstlük çerçevesinde çeşitli örnekler sunarak, araştırmalarıyla ilgili makale ve kitapları nasıl okuyacaklarını, ödünç alacaklarını, kaynakçayı Modern Language Association-MLA formatına göre nasıl belirteceklerini paylaştı.