Terakkililerin Uzaya Yolculuk Serüveni

456

Her iki yerleşkemizde 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz,  4-10 Ekim Uzay Haftası kapsamında gerçekleşen etkinliklerde buluşarak, Fen Bilimleri dersinde öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler.

5. sınıf öğrencilerimiz; “Uzay” ünitesi kapsamında doğal uydumuz Ay’ın evreleri konusunu öğrendiler. Öğrencilerimiz yaptıkları deney, gözlem ve etkinlikler sonucunda Ay’ın gökyüzünde farklı şekillerde görünmesiyle Ay’ın Dünya etrafında yaptığı dolanım hareketi arasındaki ilişkiyi kavradılar. Yaptıkları deney ve gözlemlerle hem Ay ile ilgili öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler hem de merak ettikleri ve akıllarına takılan soruları sorarak meraklarını giderdiler.

6. sınıf öğrencilerimiz; “Güneş Sistemi ve Gezgenler” ünitesinde istedikleri gezegenleri seçip, gezegenin görselleri ve özelliklerinin bulunduğu, yaratıcılıklarını kullandıkları rengârenk kitap ayraçları tasarlayıp, tasarımlarını sundular. Bu etkinlik ile öğrencilerimiz hem gezegenlerin özelliklerini pekiştirdiler hem de kitap okurken kullanacakları ayraçlarını tasarlamış oldular.

Öğrencilerimiz, Fen Bilimleri laboratuvarında VR gözlükleriyle Güneş Sistemi’ni gözlemlediler. Daha sonra, farklı büyüklükteki toplar ve ışık kaynağı kullanarak Güneş ve Ay tutulmalarını gösteren modeller oluşturdular. Bu etkinlikler ile hem gezegenler konusunda öğrendikleri bilgileri hem de tutulmaların özellikleri hakkında öğrendikleri bilgileri pekiştirdiler.

7. sınıf öğrencilerimiz;

Fen Bilimleri laboratuvarında “Güneş Sistemi ve Ötesi” ünitesinde, “Takımyıldızları” konusunda renkli oyun hamurları ile kendi takımyıldızlarını oluşturdular. Gökyüzünde gözlemlenen takımyıldızı görselleri ile kendi tasarımlarını benzeterek isimlendirdiler. Bu etkinlik ile takımyıldızının geçmiş dönemlerde insanlar tarafından insan, hayvan ve nesne adlarına benzetildiğini hatırlayıp, ‘Ejderha, Aslan, Avcı, Büyükayı ve Küçükayı” gibi takımyıldızları hakkındaki bilgilerini pekiştirme fırsatı buldular.

Ayrıca yaşadıkları çevrede gece gökyüzü fotoğrafı çekerek, Bortle-Dark Sky ölçeğine göre yaşadıkları bölgedeki ışık kirliliğinin miktarını belirlediler. Şehrin farklı noktalarında gözlemlenen ışık kirliliği oranlarının farklı olmasının nedenlerini tartıştılar.

Etkinliklere ait tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.