Terakkililer Engelli Ayrımcılığını Tartıştı

2363

Öğretmenlerin ve akademisyenlerin birlikte öğrenme ve üretme projesi” çerçevesinde, 1 Kasım’da “Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu Koordinatörü” ve “Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı” Süleyman Akbulut, proje öğretmenlerimiz ile bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada, son yarım yüzyılda giderek artan bir biçimde dikkatleri çeken engelli ayrımcılığı ele alındı.

Engelli ayrımcılığına; önyargılar, bilgisizlik, iletişimsizlik, ötekileştirme, toplumdan tecrit gibi faktörlerin neden olduğu üzerinde duruldu. Engelli insana tarih boyunca acınarak merhamet etme duyguları eşliğinde yaklaşıldığını ve bu acıma duygusunun ayrımcılığın ve ayrımcı uygulamaların üstünün örtülmesine, çoğu durumda da fark edilmemesine sebep olduğu belirtildi. Engelli ayrımcılığının sosyal temas yoksunluğu, mali, idari kaygılar, engellilerle ilgili STK’ların kamuyla yasama ve yürütme organlarıyla ilişkilerindeki eksiklik ve yanlışlıklardan beslendiği konuşuldu. Engelli ayrımcılığını önlemek için kamusal ve bireysel bazda yapılabilecekler tartışıldı. Kamusal alanda yardım temelli çalışma modelinden hak temelli çalışma modeline geçilmesi, özellikle hak temelli çalışan STK’ların desteklenmesi, engellilerin yaşama katılımının önündeki tüm mimari ve fiziki engellerin kaldırılması, engellilerin eğitim hakkından faydalanması için gerekli düzenlemelerin hayata geçmesinin önemi üzerinde duruldu . Bireysel bazda ise engelli ile tanışmak, onunla empati kurmak için engelli gruplar hakkında bilgilenmek, konu hakkında faaliyet gösteren STK’lardan bilgi edinmenin ve  engellilerin ve ailelerin de kendi hakları konusunda bilinçlendirilmelerinin gerekliliği konuşuldu.

Bu proje çalışması çerçevesinde öğrencilerimize yönelik eğitim programında, engelli ayrımcılığıyla mücadelenin temel bir insanlık görevi olduğu ve engelli ayrımcılığı ele alınacak.