Terakkili Genç Delegelerin St. Petersburg’daki MUN Başarısı

2761
SPIMUN 2018

Levent Yerleşkemizden MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 24 – 29 Mart tarihleri arasında Gymnasium 157 tarafından düzenlenen “Geleceğe köprüler inşa etmek” temalı SPIMUN (St. Petersburg Model United Nations) 2018 konferansına katıldı.

Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği konferansta öğrencilerimiz, Bolivya, Nijerya ve Katar’ın delegeliğini yaptı. Çeşitli komitelerde yer alarak, konferansı düzenleyen okul tarafından belirlenen küresel tartışma konuları üzerine araştırmalar yaptılar, yasa tasarıları hazırladılar. Konferans süresince bu tasarılarını savunacak konuşmalar gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin konferansta ele aldığı konulardan bazıları: Çocukların yaratıcı etkinlik, spor ve kültürel gelişim hakkını geliştirmek ve sürdürmek, Kripto Pararisklerini yönetme, Rus devrimi: 21. yüzyılın dersleri, BM’nin çatışma bölgelerindeki siyasi çözümde rolünün güçlendirilmesiydi.

Konferansta gösterdikleri başarıdan dolayı özel teşekküre layık görülen öğrencilerimiz konferansa dair deneyimlerini şu sözlerle paylaştı:

Bada Deniz Özgen (Fen 10)

“ECOSOC (Ekonomik ve Sosyal) Komite’de Nijerya’yı temsil ettim. “Toplumlararası zengin ve fakir arasındaki uçurumu kapatmak” konusunda hazırladığım yasa tasarısı bütün komitenin oylamasıyla oy birliği ile geçti. Komitenin tartışmalarına sık sık katılım gösterip, kapanış seremonisinde temsil ettiğim ülke ekrana yansıtıldı ve “özel teşekkür”e layık görüldüm.”

Deniz Küey (9D)

“Özel Komite’de Katar’ı temsil ettim. SPIMUN benim 3. Konferansımdı. Benim için çok eğlenceli bir konferans oldu. Farklı ülkelerden farklı insanlarla tanışma fırsatı buldum. Komitemizde tartışılan konu ile ilgili 6 düzeltme teklifi sundum ve hepsi kabul edilip komisyondan geçti. Desteklediğim ve katkıda bulunduğum yasa tasarısı da komiteden geçti. Genel olarak başarılı ve eğlenceli bir konferans oldu benim açımdan.  Kapanış seremonisinde temsil ettiğim ülke ekrana yansıtıldı ve “çok özel teşekkür”e layık görüldüm.”

Gülce Şenol (10A)

“Ben Siyasi Komite’de Nijerya’yı temsil ettim. SPIMUN konferansının kendim ve arkadaşlarım açısından başarılı geçtiğini düşünüyorum. Komite boyunca ülkemin konular hakkındaki görüşünü savunarak hareket ettim. Tartışılan konulardan biri Birleşmiş Milletler’in çatışma alanlarındaki politik rolünü güçlendirmekti. Ben bu konu hakkında bir yasa tasarısı hazırlamıştım. O tasarıyı Birleşik Krallık delegesi ve başka birçok delegeyle tartışarak geliştirdik. Sonucunda Birleşik Krallık delegesinin maddeleri daha fazla olduğu için yasayı onun sunmasına karar verdik. Tasarımız tartışılırken destekleyici konuşmalar yaptım. Sonunda yasa tasarısı çoğunluk tarafından onaylandı. Kapanış seremonisinde temsil ettiğim ülke ekrana yansıtıldı ve “özel teşekkür”e layık görüldüm.”

Altay Özkut (9D)  

“Siyasi Komite’de Bolivya’yı temsil ettim. Avrupa’da büyüyen özerkçilik konusunda bir yasa tasarısı hazırladım ve sundum. Yasa tasarım komitede tartışıldı ve komiteden geçti ancak General Kurulda 1 oy ile geçemedi. Onun yerine Rusya Federasyonu’nun yasa tasarısı çıktı. Genel Kurul’a sunulan bu yasa tasarısının da Bolivya delegesi ve co-main submitter yani yasa tasarısı’nın ana ortağı olarak konuşmasını yaptım. Kapanış seremonisinde Siyasi Komite’nin başkanları birkaç delegeyi “özel teşekkür”e layık gördü. Ben Bolivya delegesi olarak best delegate yani en iyi delege seçildim ve çok mutlu oldum. Konferans gayet güzel geçti ve çok verimliydi benim için.”

SPIMUN 2018