Terakkili Öğretmenler 25. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda Sunum Yaptı

571

Terakkili öğretmenler, 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenen 25. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda sunum yaptı. Türkiye’de 1997’den beri düzenlenen Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lisenin her seviyesiyle ilgili eğitim konuları sunumlar ve çalıştaylarda ele alınıyor.

Eyüboğlu okullarında gerçekleştirilen bu yılki sempozyumda Tepeören Yerleşkemizden;

İlkokul İngilizce öğretmenlerimiz Zeliha Çakıroğlu ve Lynn Cairns, “Formative Assessment in Primary School” başlıklı sunumunda; biçimlendirici değerlendirmenin anlamını ve amaçlarını tartışarak, biçimlendirici değerlendirme stratejileri hakkında konuştu ve bazı dijital araçlar önerdi. Katılımcılar, atölyede tartışılan araçları kullanarak mevcut biçimlendirici değerlendirme bilgilerini değerlendirdi.

Lise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Meltem Dilek Kayak, “Oyunun İçinde Edebiyat: Türk Dili Ve Edebiyatı Dersinde Oyunlaştırma İle Öğrenme Deneyimi” adlı çalışmasını sundu. Meltem Dilek Kayak, Türk Dili ve Edebiyatı dersinde oyunlaştırmanın öğrenme deneyimini nasıl zenginleştirebileceğini anlamada ve öğretmenlere kendi eğitsel oyunlarını tasarlamada yardımcı olmayı amaçladığı çalışmasında, oyunlaştırmanın tanımı ve neden önemli olduğu, oyun çeşitleri (fiziksel oyun, kutu oyunu, dijital oyun) gibi konulara da yer verdi.


İlkokul Bilişim Teknolojileri öğretmenimiz Sinem Arab, “Eğitimde Kullanılan Yapay Zeka Araçları”
sunumunda; eğitimciler ile derslerde kullanılabilecek “Descript”, “Firefly”, “BlovkAdeLabs” gibi bazı yapay zeka araçlarını paylaştı.

 

25. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda Levent Yerleşkemizden;

Anaokulu İngilizce öğretmenimiz Serap Williamson, “What Can A Puppet Do?” başlıklı çalışmasında, İngilizce derslerinde kuklaların nasıl ve hangi amaçlarla
kullanıldığı ile ilgili yöntemleri paylaştı. Katılımcı öğretmenler, öğretmenimizin sunumda kullandığı kuklaları deneyimledi ve her bir katılımcıya sunumda edindikleri teknikleri ve önerileri derslerinde kullanmak üzere birer kukla hediye edildi.

 

Ortaokul matematik öğretmenlerimiz Seda Özcan ve Pınar Samur, “Matematik Okur Yazarlığı”nı konu aldıkları çalışmalarında, öğrencilerin matematik derslerinde üst düzey düşünme becerilerini ve yeterliliklerini tespit etmek, bu becerileri hangi seviyede gerçekleştirebildiklerini görmek amacıyla hazırladıkları “matematik okuryazarlığı” çalışma kağıtlarını paylaştı. Hazırlanan çalışma kağıtlarında bütçe yönetimi, zaman yönetimi, grafik yorumlama, verileri analiz etme, ölçü birimlerini kullanma ve oranları anlama gibi günlük yaşam durumları içeren bağlamlara yer verildi.

Lise Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Salih Çakır, “Nazım Hikmet’in ‘Kerem Gibi’ Şiirinde Kullanılan İmgeleri Küresel Düşünme Ve Bilgiye Ulaşma Yolları Bağlamında İnceleme” hakkındaki çalışmasını sunarken; bazı imgelerin İngilizce çevirilerine de yer vererek, bu imgelerin yerelliği ve evrenselliği üzerine sorgulamalar yaptı. Nazım Hikmet’in imgeler üzerinden yerelden evrensele ulaşan bir şair olduğu vurgulayan Çakır, sunumun devamında imgeleri çözümlerken bilimsel bilgi, gündelik bilgi ve tarihsel bilgi gibi kavramların edebi bilgiye ulaşmada oynadığı rolleri açıkladı.

Biyoloji Bölüm Başkanımız Pelin Özaltan, “Concept Based Inquiry in Action: Strategies ToPromote Transferrable Understanding” isimli sunumunda; tüm öğrencilerin kavramsal düşünme fırsatını hak ettiğini, ancak kavramsal ilişkileri görmenin her öğrenciye doğal gelmediğini ifade etti. Özaltan sunumunda; öğretmenler tarafından, öğrencilerin kendileri tarafından veya birlikte geliştirilen yol gösterici soruları kullanarak, öğrencilerin derin anlayışı teşvik eden sorgulamalarına yardımcı olunmasının önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Coğrafya öğretmenimiz Şükriye Çiçek Levent, “Mekansal Özgürleşme: Bir Coğrafya Ders Örneği” sunumunda, ortak mülkümüz olan yaşam kaynaklarımızın, fonksiyon adı altında bizlerden kopartılıp nasıl özel birer mülke dönüştüğünü ve şehirleri de tıpkı toplumlar gibi nasıl kutuplaştırdığımızın bir örneği üzerinden; “Mekanları nasıl özgürleştirebiliriz? Bunun örnekleri var mıdır?” sorularına yanıt aradı.

Felsefe öğretmenimiz Özlem Altınbay, “Kamusal Akıl / Kamusal İnsan Çalışması” sunumunda, “Kamusal alana ve kamusal alanda karşılaşılan sorunlara ilişkin tartışmalar, demokratik kültürün oluşması ve demokrasilerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bizler de bu doğrultuda, kamusal bir alan olan okul ortamında, öğrencilerimizin bu kavramlara ilişkin tartışmalarla tanışmalarını ve demokratik bir toplumun inşasında kamusal alanın önemini fark ederek aktif birer vatandaş olmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.