Terakkili Öğretmenimiz, Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde

73

Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJERCongress, International Eurasian Educational Research Congress) bu yıl 21 – 24 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrenin bu yılki ana teması “Geleceği Tasarlamak: Eğitimde Yapay Zeka ile Değişen Paradigmalar ve Transhümanizm” oldu. Bu kongrede Tepeören Yerleşkemizden Fizik Öğretmeni Devrim Özkan, Hacettepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Yıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri “Görme Engelli Öğrenciler İçin Elektrik Devresi Deneyleri İçeren Üç Boyutlu Tasarım Ve Ürün Geliştirilmesi” konulu projelerini Sözlü Bildiri Oturumu içerisinde sundu.

Öğretmenimizin sunumundan öne çıkan ifadeler:

“Günümüz eğitim ortamlarında, görme engelli öğrencilerin bilim ve teknolojiyle etkileşimini artırmak amacıyla önemli adımlar atılmalıdır. Bu proje, özellikle 2018 MEB 10. sınıf fizik dersi müfredatında yer alan elektrik ve manyetizma ünitesine ait elektrik akımı konusu kazanımlarına odaklanarak, görme engelli öğrencilerin elektrik devreleri konusundaki deneyleri gerçekleştirebilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Projenin ana amacı, öğrencilerin elle dokunarak ve duyarak öğrenmelerini destekleyecek üç boyutlu elektrik devre deneyleri tasarlamak ve geliştirmektir. Bu deneyler, öğrencilerin soyut kavramları somut bir şekilde anlamalarına olanak tanıyarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirecektir. Aynı zamanda, projenin bir diğer amacı da, öğrencilerin bağımsızlık duygularını güçlendirmek ve STEM alanlarına olan ilgilerini de artıracaktır.

Bu çalışmada tasarımı yapılan elektrik devresi modülleri, görme engelli öğrenciler için tasarlanmış olmasına rağmen engelsiz öğrencilerin de kullanabileceği materyallerdir. Bu bağlamda düşünüldüğünde elektrik devreleri üzerine etkileşimli deneyler, öğrencilerin bilim ve mühendislikle daha yakından tanışmalarına yardımcı olacak, bu da onların gelecekteki kariyer seçeneklerini olumlu yönde etkileyecektir. Bu proje, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyerek, görme engelli öğrencilerin bilim ve teknolojiye erişimini artırarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Elektrik devreleriyle ilgili 3D tasarım ile geliştirilen malzemeleri kullanmak, görme engelli öğrencilerin öğrenmelerini desteklerken aynı zamanda onlara güçlü bir özgüven kazandıracaktır.”