Terakki’de 2. Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu

2750

Yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulamalarımızı diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulunuyor ve yeni köprüler kuruyoruz.

Hızla değişen dünyamızda çağın bir gereksinimi olarak eğitim sistemleri sürekli sorgulanmakta. Bu sorgulayış; eğitimde yeni uygulayış, yeni anlayış ve bu bağlamda yeni yaklaşımları da beraberinde getirmekte. Aktif, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan öğrenme modellerinin kapıları açılmakta. Eğitimdeki bu yeniliklerin ışığında öğrenciyi eğitimin merkezine alan Terakki, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmelere olanaklar tanıyarak, öğretmene rehber rolü veriyor ve birçok öğrenme – öğretme yöntemi uyguluyor. Bu yöntemlerin ilk öne çıkanı ise “Yaratıcı Drama”.

İlki 2011 yılında gerçekleştirilen “Yaratıcı Drama Köprüsü” adlı sempozyumumuzun ikincisi, 2 Mart Cumartesi günü düzenlendi.

Beş sözlü sunum ve sekiz atölye çalışması ile bir doğaçlama performansının yer aldığı sempozyumumuza; Eray Beceren “Duygusal Zekâ ve Drama”, Elif Ergen “Yaratıcı Dramaya Giriş”, Hafize Güner “İlkokulda Yaratıcı Drama”, Hasan Nami Güner “Farkındalık ve Yaratıcılık”, Burçak Karaboğa Güney “Okul Öncesinde Yaratıcı Drama”, Gökçe Gürçay “Ses ve Beden”, Yard. Doç Dr. Nihal Kuyumcu “Forum Tiyatro” ve Tamer Levent “Yaşamak – Öğrenmek, Rol Yapmak – Yaşamak” konularıyla katkı sağladılar. Ayrıca sempozyum sırasında yaratıcı drama alanındaki yayınlarının tanıtıldığı kitap standı da yer aldı. Sempozyum sonunda ise katılımcılarımıza katılım sertifikaları verildi.

Sempozyumumuz, Terakki 130+ Projesi kapsamında gerçekleşti. 130+ Projesi, Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmasını ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı amaçlamakta. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen sempozyuma katılım ise ücretsizdi.