Terakki Kütüphaneleri: Akademik ve Kültürel Zenginlik

3951

Öğrencilerimizin akademik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı sürdüren kütüphanelerimiz; güncel kütüphane ortamı, zengin koleksiyonu ve kütüphane teknolojisiyle iki yerleşkemizde dört kütüphane olarak hizmet verir. Okul müfredatını destekleyen her tür kaynağın sağlanması (kitap, dergi, e-kitap, e-dergi vb.) ve bu kaynakların öğrencilerimiz ve diğer tüm kullanıcılarımız tarafından akademik dürüstlük ve bilgi okuryazarlığı çerçevesinde kullanımının ve erişiminin öğretilmesine yönelik çalışmalar yürütür.

Kütüphanelerimiz, günümüzde bilimsel bilgiye erişmek için akademik teknoloji eğitiminin sürekliliğini; kültürel ve kişisel gelişim için diğer entelektüel kaynakların sağlanması ve kullanıma sunulmasını amaçlar. Öğrencilerimizin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için kaynak seçimlerinde çeşitlilik ve görüş zenginliklerini dikkate alır ve bilgi taleplerindeki farklılıkları destekler.

Öğrencilerimize, yaşam boyu devam edecek öğrenme süreçlerinde ve hızla çoğalan bilgiyi bulmalarını sağlamak üzere bilimsel araştırma yöntemlerinin öğretildiği “Bilgi Okuryazarlığı” dersi verilir. Bu derste öğrencilerimiz; bilgi edinme, bilgiyi kullanma, değerlendirme ve sunma süreçlerini öğrenir. Bunları yaparken, kütüphanelerimizin her sınıf seviyesinde hazırladığı “Araştırma Yapma Rehberi” kitapçığından yararlanırlar. Böylece öğrencilerimiz kütüphane sistemini tanıyarak; bilgi kaynaklarının nasıl kullanılacağını, nasıl araştırma yapılacağını, araştırmaları doğrultusunda hazırladığı çalışmasında nasıl kaynakça gösterileceğini öğrenir ve ilkokuldan itibaren akademik dürüstlük ilkelerini bilen ve uygulayan bireyler olarak yetişirler.

Bu dersin sonucunda öğrencilerimiz;

  • Bilgi kaynaklarının çeşitleri ile kendi düzeylerine uygun yayınların yerlerini ve bir yayının özelliklerini tanır.
  • Araştırma yapma adımlarını öğrenerek, kendi belirledikleri konuda bağımsız araştırma yapar.
  • Araştırmalarında kullandıkları kaynakların bilgisini kaynakça bölümünde gösterir.
  • Düşünme becerilerini geliştirir.
  • Farklı açılardan ele aldığı konular hakkında nitelikli sorular sorar ve tartışır.
  • Bilmediğini araştırmaktan, öğrenmekten ve üretmekten zevk alır.

Bunların yanı sıra öğrencilerimizde dil gelişimini sağlamak üzere okuma, anlama, hayal kurma becerilerini geliştirmek, yaşamları boyunca kütüphane kullanma alışkanlığı kazandırmak, okuma zevkini geliştirmek ve yaratıcılıklarına katkıda bulunmak için kütüphanemizde “Okuma Saatleri” yapılır. Ayrıca öğrencilerimizin merak duygularını ve düşünme becerilerini desteklemek, öğrenmelerini keyifli kılmak için gönüllü olan Terakkililerden çeşitli öykü ve masallar dinledikleri “Masal ve Öykü Okuma Saatleri” düzenlenir.

Kütüphanelerimiz, Kütüphane Haftası ve Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nı kutlamak için tiyatro gösterileri, yazar söyleşileri, resim sergileri, müzik dinletileri, yaratıcı drama ve masal yoga gibi etkinlikler düzenler. Yazar söyleşilerimizde öğrencilerimiz, okuduğu kitabın yazarıyla sohbet etme ve yazarı tanıma şansı elde eder.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okumayı öğrenip kütüphaneden ödünç kitap almaya başlamalarını bir şenliğe dönüştürmeyi amaçlayan “Masal Kahramanları Toplantısı” etkinliğimizde buluşur. Bu etkinlik, öğrencilerimizin kütüphaneyle ilk kez ilişki kuracakları süreçte didaktik anlatım yerine çocuğun dünyasına girerek, onunla oyun ve masal aracılığıyla konuşmak; ona kütüphanenin eğlenceli, macera dolu bir yer olduğunu hissettirmek ve öğrenme sürecine onu dahil etmek amacını taşır.

Ayrıca kütüphanelerimizde IB İlk Yıllar Programı’nı destekleyen kütüphane çalışmaları ve dersleri yapılır. Bu derslerde öğrencilerimiz, kütüphane kaynaklarının akademik teknoloji ile en doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenir.

Gönüllü lise öğrencilerimiz IB Diploma Programı’nın CAS (Creativity, Activity, Service) çalışmaları kapsamında kendi belirlediği çalışma saatlerinde kütüphanelerimizde teknik işlemlerde çalışır. Farklı seviyelerden arkadaşlarına kütüphane araştırmalarında destek olur ve ilkokul öğrencilerimize öğle saatlerinde İngilizce hikaye ve masallar okurlar. Lise öğrencilerimiz bu süreçte kendi sorumluluk bilincini geliştirir ve kütüphane kaynaklarını kullanmakta akademik bir yetkinlik kazanırlar.

Kütüphanelerimizde uluslararası alanda en gelişmiş K12 kütüphane otomasyon sistemi “SirsiDynix”

Tüm bunların yanı sıra kütüphanelerimiz, okul kütüphaneciliği alanındaki en son yenilikleri takip eden öncü bir yönetim anlayışına sahip. Bu anlayış çerçevesinde kütüphanelerimizde, uluslararası alanda en gelişmiş K-12 kütüphane otomasyon sistemi SirsiDynix kullanılır ve bu sistemle birlikte, kütüphanecilik alanındaki her işlem, K-12 uluslararası standartlarında elektronik olarak yapılır. Bu otomasyon sistemiyle öğrencilerimiz, akademik ve kültürel araştırmalarında akademik doğruluğu sınanmış bilgi kaynaklarına; kütüphane otomasyon sistemi mobil uygulaması “BookMyne” ile kütüphane kataloğu sistemine erişir, arama yapar ve ödünç alınan kaynakları uzatır.

Büyüyen, Gelişen, Güncel Basılı Kaynaklarımız ve E-kaynaklarımız

Terakki kütüphaneleri güncel basılı kaynakları ve e-kaynakları ile koleksiyonunu sürekli zenginleştirir ve geliştirir. 2018 yılı itibarıyla kütüphanelerimizde 60.000’den fazla kitap, 10.000 adet e-kitap, 70 adet basılı dergi, 4000’den fazla görsel-işitsel kaynak mevcut. Ayrıca EBSCO, Follet, JSTOR, Britannica Online, Tumble Books gibi akademik içerikli elektronik veri tabanları ve Bilim Teknik, Bilim Çocuk, Meraklı Minik e-dergi koleksiyonu da yer alır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca e-dergileri içeren Zinio Platformu ile okulumuzdaki ikinci yabancı dil eğitimi doğrudan desteklenir.

Ayrıca, seçkin yayınevlerinin nitelikli Türkçe e-kitaplarını içeren Sayısal Kitap veri tabanına Türkiye’de abone olan ilk okul kütüphanesidir.

Terakki e- kütüphanemiz ise tüm kullanıcılarının erişimine 24 saat açıktır. Velilerimiz, kütüphanemiz ve e-kütüphanemizin doğal üyesidir.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri

 

“Kütüphanemizde 21. Yüzyıl Becerileri” adlı yazımızı buradan okuyabilirsiniz.