Terakkili Kendini Yaşama Eksiksiz Hazırladı

3013

Merakını ve öğrenme isteğini korudu. Değişik düşünme biçimleri öğrendi. Farklı kültürleri tanıdı, anladı. İşbirliği içinde çalıştı. Öğrendiklerini, ürettiği çözümleri hayata geçirdi. Uzağı gördü. Geleceği yapma sorumluluğunu üstlendi. Hedefleri doğrultusunda harekete geçti. Türkiye’de ve dünyada tercih ettiği üniversiteye yerleşti. Kendi başlangıçlarını gerçekleştirdi. 

 

Geleceği kendi düşüncesine göre yapılandırdı.

Doku Kültürü Laboratuvarında projeler geliştirdi. TÜBİTAK’a ve uluslararası bilimsel yarışmalara katıldı. Kimya projemiz, 47. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Türkiye 3.sü oldu.

Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip etti. İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de bilim insanlarından bilgi edindi, sorularına birinci ağızdan cevap aldı.

Çevresinde sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yarattı. Kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrikli araçlarla 2005’ten beri her yıl Shell Eco-marathon’da Türkiye’yi temsil eden tek lise olarak kararlılıkla yarıştı. Turbo TERAKKİ ve Team TERAKKİ, 2015 yılında ilk kez gerçekleşen “Shell Eco – marathon Türkiye” yarışmasındaki başarılarıyla İnovasyon Haftası’nda Takım Ruhu Ödülü ve OİB (Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği) Özel Ödülü aldı. Pistte yarışan tek lise takımı Team TERAKKİ ise 3.  oldu.

FLL (First Lego League) yarışmasında yılın temasına uygun robot ve düzeneklerle projeler üretti.

Yarının kendi elinde olduğunun farkındaydı.

Herkes için daha özgür ve adaletli bir dünya isteyerek, insan ve çocuk hakları için çalıştı. Türkiye’de ve Nepal’de toplumsal hizmet çalışmaları yaptı. Kendi inisiyatifiyle yürüttüğü, kar amacı gütmeyen Mekteb-i Terakki Fonu ile uluslararası projeler yürüttü, bu projelerde aktif rol aldı.

YGS netleri ortalamalarında Beşiktaş ilçe sıralamasında son 3 yıldır Terakki Fen Lisesi İlçe 1.si, Terakki Lisesi İlçe 4.sü.

Dünyasında değişim yarattı.

Hayal etti, sorguladı, tartıştı, anlayış ve bilgisini yapılandırdı. Gerçeği yorumlamayı öğrendi. Sorunu görüp çözüm üretti. Anaokulundan başlayarak sorumluluk aldı, planlarını hayata geçirdi.

Uluslararası platformlarda yurt ve dünya sorunlarını paylaştı. Çevresini etkiledi. Her sene çeşitli okul ve ülkelerde düzenlenen MUN (Model United Nations), JMUN (Junior Model United Nations) ve GIN (Global Issues Network) konferanslarında İnsan Hakları, Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Politika, Silahsızlanma, Ekonomi ve Sosyal Güvenlik ve Çevre konularında yasa tasarıları hazırladı.

Doğru bilgiye ulaştı.

Araştırmacı ve sorgulayıcı tutumunu hiçbir zaman kaybetmedi. Akademik doğruluğu sınanmış bilgiyi farklı alanlardaki yaklaşımlarla yorumlayarak, yeniden inşa etti ve etkili biçimde kullandı.

Kendi yeteneklerine, iç sesine ve davranış biçimine güvendi.

Atletizmden yüzmeye, masa tenisinden hentbola kadar dereceler elde etti.

İlkokul çağlarında okul çalgıları grubundan lise çağlarında filarmoni orkestrasına doğru olan yolculuklarında müziği yaşadı. Terakki Rock Orkestrası, Vodafone Freezone 19. Liselerarası Müzik Yarışması ön elemelerinde Türkiye genelinde 30 ekip arasına girdi ve finalde gösterdiği başarılı performansla icra dalında 2. oldu.

Tam donanımlı heykel ve seramik atölyelerinde sanat eserleri ortaya çıkardı.

İstanbul’daki en saygın festivallerden biri olan Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde kendini özgürce ifade etti.

Sözcüklerle Dans Şiir Festivali’nde düşüncelerini ve duygularını şiir disiplinin gereklerini yerine getirerek sözcüklere ve imgelere dönüştürdü.

Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Danimarka ve Yunanistan ile gerçekleşen Öğrenci Değişim Programlarıyla farklı kültürleri tanıdı. EAQUALS sertifikalı (Evaluation & Accrediation of Quality in Language Services), CEFR’in (Common European Framework for Language Learning) esas alındığı eğitim ortamında öğrendiği yabancı dilleri yerinde konuştu. Dünya vatandaşlığını deneyimledi.              

Düşledi. Somutlaştırdı. Yaptı.

Grafik Animasyon, Teknoloji ve Tasarım derslerinin yanı sıra 3D Tasarım, Lego Robot ve Maker kulüplerimizde, üç boyutlu objeler modelleyip bu objeleri 3D yazıcıyla üretti. Lego ve maker setleriyle araçlar yapıp programladı.

Oyun mühendisliğini öğrendi. Dünya oyun tarihinde mihenk taşı olmuş, kart ve tahta oyunlarının matematiksel yapıları, kuralları ve heyecan düzeylerinin analizini yaptı. Uluslararası standartlarda kutu ya da kart oyunları geliştirdi.

Özgüvenli bir birey olarak yetişti. Yaşamdaki gelişmelere ve meydan okumalara her zaman hazırlıklı oldu. Kendi yolunda yürüdü. Dünyasını kendi yarattı.

 

1877’den beri…