Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil Konuğumuz Oldu

2748

Levent Yerleşkemizden 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal ve Ekonomik Yaşamda Nitelikli Değişim ve Gelişime Destek Derneği (SenDeGel) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil ile 15 Ocak Cuma günü Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de buluştu.

Ayrıca Betil, Türkiye’de ve yurt dışında birçok sivil toplum kuruluşunun da kuruculuğunu ve yönetimini üstleniyor. Mekteb-i Terakki Fonu etkinlikleri kapsamında gerçekleşen organizasyonda Betil, öğrencilerimize toplumun her bireyinin gönüllülük esası ile yaşadığımız dünya için pozitif katkıda bulunabileceğini ve bunun için özellikle gençlerin zamanlarının bir bölümünü sosyal sorumluluk projelerine ayırmalarının öneminden bahsetti. SenDeGel derneğinde Afrika, Gambiya’da gerçekleştirdikleri mikrokredi projelerinden örnekler verdi.

Bazen çok küçük dokunuşlarla çok büyük faydalar sağlanabileceğini vurgulayan Betil, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak için yoksullukla mücadele etmenin, istihdam yaratmanın, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üretmenin gerekli olduğunu anlattı.

Ayrıca Betil, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmanın Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedeflerine sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandırılacak projeler hayata geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Öğrencilerimizin Terakki’deki tüm toplumsal duyarlılık projelerini tek bir çerçevede buluşturmayı hedefledikleri Mekteb-i Terakki Fonu, kar amacı gütmeyen ve öğrenci inisiyatifi ile hareket eden bir fon. Terakkili gençler, bu fon kapsamında farklı alanlardaki önemli küyerel (küresel ve yerel) konular üstünde çalışarak, öğretmenler ve yöneticilerimizin danışmanlık ve rehberliğinde yaşadığımız dünya ve çevre için pozitif değişim yaratma amaçlı çeşitli projeler geliştirip yürütüyor.