Öğrencilerimizden Panel: Ayrımcılığın Barış ve Adaletle İlişkisi

1391

Levent Yerleşkemizden ilkokul 4. sınıf “Barış ve Adalet” sergi grubu öğrencilerimiz, 26 Mayıs Çarşamba günü “Kendimizi İfade Etme Yollarımız” disiplinler üstü temamızda “Ayrımcılığın Barış ve Adaletle İlişkisi” başlıklı çevrim içi bir panel düzenledi.

PYP Sergi grubu öğrencilerimiz tarafından organize edilen ve Türkçe Öğretmenimiz Gülsemin Kucba mentörlüğünde gerçekleştirilen bu panele,  Maltepe Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Melike Türkan Bağlı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır konuk oldular.

Kenan Çayır,  “Dünyada ve Ülkemizde Ayrımcılık/Irkçılık” konu başlığı ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İnsanların birbirinden farklı olduğu gerçeği üzerinden farklılıkları sorguladı. Bu farklılıkların; yaş, cinsiyet, fiziksel özellikler, engelli olma, göçmen olma gibi başlıklar altında toplanabileceğini örneklendirdi. “Ayrımcılığın; insanların bu farklılıklar nedeniyle toplum içinde eşitsiz konuma düşmesi” olduğunu vurguladı. Önyargıların olumsuz davranış ve düşünceleri beraberinde getirdiği durumlar hakkında konuştu. Örnekler öğrencilerimizin de katkılarıyla zenginleşti. Çeşitli fotoğrafları inceleyerek, fotoğraflardaki durumlarda ayrımcılık olup olmadığını tartıştılar. Öğrencilerimiz fikirlerini gerekçeleriyle birlikte paylaştılar. Fotoğrafların incelenmesinin ardından farklı kitaplarda yer alan örnek metinler ve şiirler üzerinden “ayrımcılık” kavramını tartışmayı sürdürdüler. Farklılığın bir değer olduğu, bakış açımızı geliştirdiği ve güçlendirdiği noktasının altını çizdiler. Sunum sonunda Çayır’ın paylaştığı “Herkes Farklı Olduğu İçin, Kimse Farklı Olamaz” sloganı öğrenciler tarafından çok sevildi.

Melike Türkan Bağlı ise  “Farklı Düşünce ve Görünüşlerin Ayrımcılıkla Etkileşimi” konularına değindi. Farklılığın aynı zamanda bir “aynılık, aynı olma durumu” olduğunu belirtti. Farklardan dolayı çıkan olumsuz davranış biçimlerinin ve duyguların herkesi rahatsız ettiğini vurguladı. Farklılıklar karşında insanların, sevgi, uzaklaşma, korkma, yakınlaşma, endişelenme gibi çeşitli duygular yaşayabileceğini ve bunun da davranışları şekillendirerek önyargıya neden olabileceğini örneklendirdi. Bu durumlarda ayrımcılık yapmak yerine “empati”nin en temel ve önemli güç olduğunu vurguladı. Öğrencilerimiz, empati kavramı ile ilgili fikirlerini paylaştılar.

Panelin sonunda öğrencilerimiz konuyla ilgili sorularına cevap buldu. Sormuş oldukları sorular konuyla ilgili farkındalık düzeylerinin ne kadar gelişmiş olduğunun bir kanıtıydı. Kenan Çayır ve Melike Turan öğrencilere aktif katılımları için teşekkür etti.

Panelde öğrencilerimizin sormuş olduğu sorulardan bazıları:

Ayrımcılığı ortaya çıkaran, sözünü ettiğiniz önyargıların nedeni nedir? , İnsanlar önyargıları nasıl edinir?,Ayrımcılık çocukların mı yetişkinlerin mi yaklaşımı?, Farklı üretilen bu oyuncaklar alındı mı, yoksa insanlar eski mükemmel, ideal görünen oyuncakları mı seçtiler? Sizce neden?, Sizce insanlar nasıl bir psikolojiyle önyargılı olup ayrımcılık yapabiliyor? Sizce ayrımcılık kavramı insanların aklına nasıl yerleşiyor?