Öğrencilerimiz Bilimsel Araştırma Yapmayı Öğreniyor

1846

6. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler dersinde 22 – 26 Eylül tarihleri arasında kütüphanemizde bilimsel araştırma sürecini öğrenmek ve bu süreçleri hayatına geçirebilmek için grup çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilerimiz önce küçük gruplara ayrıldı, her grup kura çekerek araştırma konularını belirledi. Gruplar, kütüphanemizin basılı kaynakları ile elektronik kaynaklarını kullanarak bilimsel araştırma basamaklarının her aşamasını uygulayarak öğrendiler.

İşbirlikli öğrenme yöntemlerini etkin şekilde kullanan öğrencilerimiz, iletişim kurabilme, entelektüel merak geliştirebilme, bilgi okuryazarlığı ve  öz yönelim becerilerini geliştirdiler.