Lise Öğrencilerimiz Psikolog Dr. Nevin Dölek’i Ağırladı

1997

Levent Yerleşkemizden psikolog olmayı düşünen lise ve fen lisesi 12. sınıf ve IB sınıfı öğrencilerimiz, 20. Kariyer Günlerimiz kapsamında 9 Mayıs Pazartesi günü Psikolog Dr. Nevin Dölek’le buluştu.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin gerçekleştirdiği etkinlikte Dölek, psikoloji eğitiminin bilimsel ve mesleki olmak üzere iki başlığa ayrılacağını belirtti. Lisans eğitimi sırasında psikoloji bilimiyle ilgili bilgi sahibi olunduğunu, ancak mezuniyet sonrası bu bilgilerin kişiyi meslek sahibi yapmadığını, bunun için bir takım süreçlere daha ihtiyaç olduğunu açıkladı. Lisans eğitiminde beyin, öğrenme, sosyal psikoloji, ruh sağlığı, psikopatoloji, terapi yaklaşımları gibi dersler görüldüğünü anlattı.

Psikolojinin zeka, ruh gibi beynimizin ya da bedenimizin neresinde olduğunu göremediğimiz kavramlarla uğraşsa da bilimsel olması için insan davranışları, duygu ve düşünceleriyle ilgilendiğini anlattı.

Yüksek lisans veya doktora programlarıyla psikoloji mezunlarının; klinik psikolog, gelişim psikolojisi, geriyatri, endüstri psikolojisi gibi alanlarda uzmanlaştıklarından bahsetti. Özellikle klinik psikolog olmak isteyenlerin çeşitli kurumların açmış olduğu eğitimlere katılarak kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Mezuniyet sonrası üniversitelerde yüksek lisans yapıp araştırma görevlisi daha sonra doktoraya devam edip öğretim üyesi olunabileceğini, hastanelerde, anaokullarında, adalet bakanlığında, araştırma şirketlerinde, yayın kurumlarında, eğitim programları yapan vakıf ve sivil toplum örgütlerinde çalışılabileceğini dile getirdi.

Psikologların, tıp doktorları gibi kendilerini sürekli geliştirmek ve yenilemek zorunda olduğunu, bu nedenle mesleki yaşamları boyunca araştırma, okuma ve eğitimlere katılmalarının önemi üzerinde durdu.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz,  her yıl öğrencilerimizin üniversite ve meslek seçimlerinde doğru karar verebilmelerine yardımcı olmak için tüm seneye yayarak Kariyer Günleri etkinlikleri düzenliyor. Bu yıl gerçekleşecek diğer 20. Kariyer Günleri etkinliklerimiz; “Dekanlarla Buluşma: Mesleğe Göz Kırpmak”, “Üniversite Gezileri”, “Meslek Gözlem Çalışmaları” ve “Tercih Konferansı”.