Kültürel ve Sanatsal Bağlamda Filmlerin Karşılaştırmalı Okuması

1382

Levent Yerleşkemizden lise IBDP 10 ve 11 TM Film dersi öğrencilerimiz, 20 Nisan Salı günü IB’de deneyimli bir film öğretmeni, examiner (sınav denetmeni), atölye lideri ve sanatçı olan Erick Pessôa ile buluştu.

IB Film öğretmenimiz Gonca Özmen’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, davetli konuşmacı Erick Pessôa, paylaştığı örnek çalışmalar aracılığıyla kültürel ve sanatsal bağlamda filmlerin karşılaştırmalı okuması ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Pessôa, IB’de yapılan çalışmaların nasıl değerlendirildiğini, değerlendirme süreçlerinde nelere dikkat edildiğini örnekler üzerinden irdeledi. IB Film öğrencilerinin çalışmalarını tamamlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği üzerinde duran Pessôa, öğrencilerimizin yararlanabilecekleri alternatif yollardan ve pratiklerden bahsetti. Kuramsal bilgi yanında teknik bilgiyi de içeren konuşmasında Pessôa, kullanılabilecek farklı yöntemlerden ve araçlardan söz etti.

Pessôa’nın örnek olarak paylaştığı çalışmaları öğrencilerimiz IB’nin değerlendirme ölçütleri bağlamında irdeleyip bu çalışmalara tahmini notlar verdiler. Verilen notları nedenleri ve sonuçlarını tartışarak değerlendirdiler. Etkinlikte Pessôa, sinema akımları, türleri ve kuramlarını detaylandırdı ve bunların filmlerdeki kültürel, tarihsel, toplumsal ve sanatsal etkileri konusunda soru-cevap ve tartışma yöntemiyle hep birlikte fikir alışverişinde bulundular.

Film dersini almakta olan 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin sorularına detaylı cevaplar vererek düşüncelerini örnekler ve uygulamalarla da destekleyen konuşmacımız Pessôa, sinemanın kültürlerarası ve disiplinlerarası bir sanat dalı olarak eleştirel bakışımızı ne ölçüde genişletip geliştirebileceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.